De trends voor channel partners in 2018

17-01-2018 | door: Blogger

De trends voor channel partners in 2018

De huidige, snel veranderende zakelijke omgeving verlangt van channel partners dat zij nog meer bedrijfswaarde bieden. Om succesvol te blijven dienen zij de beste elementen uit de nieuwste technologieën te gebruiken, om zo aan de verwachtingen van hun klanten te kunnen blijven voldoen. Daarnaast is het van belang samenwerkingen aan te gaan met meerdere providers, om verschillende IT-omgevingen beter en tegen lagere kosten te beheren. Richard Stone, Strategic Partner Program Manager bij Progress, blikt vooruit op de vier belangrijkste technologische trends die hun stempel op het kanaal gaan drukken.

1.    Cloud computing neemt toe

De cloud maakt nieuwe applicatiearchitecturen mogelijk, zoals microservices en serverless computing. Dat betekent dat applicaties steeds vaker zullen worden samengesteld uit reeds bestaande diensten die toegankelijk zijn via gestandaardiseerde API’s (Bijvoorbeeld de API economie), in plaats van dat ze vanaf nul worden geschreven. Het beheer en het genereren van inkomsten met deze API’s, zoals Backend-as-a-Service, biedt nieuwe zakelijke kansen voor het kanaal.

2.    Big data wordt bigger data

De opkomst van het Industrial Internet of Things (IIoT) heeft het aantal sensoren in apparaten en machines aanzienlijk verhoogd. Dat leidt tot grotere hoeveelheden data. De uitdaging om deze te analyseren en om te zetten in bruikbare, tijdige bedrijfsinformatie zal steeds complexer worden. Alleen organisaties die erin slagen om gebruik te maken van big data zullen competitief en succesvol blijven.

3.    Oplossingen dienen gemoderniseerd te worden

Een grote uitdaging voor het kanaal blijft het continu moderniseren van producten en diensten. Dit is nodig om aan de eisen en verwachtingen van klanten te blijven voldoen. Het kanaal dient zich ervan bewust te zijn dat het leveren van betrouwbare clouddiensten veel inspanning en investeringen vereisen. Een hybride aanpak waarbij bestaande oplossingen als ‘single tenant’ in de cloud gehost worden, is niet langer toereikend.

4.    GDPR verandert de spelregels

Tot slot is er de AVG, oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vooral bekend als de Engelse term GDPR). De GDPR is van invloed op elk bedrijf dat zakendoet in de Europese Unie, ongeacht of het daar gevestigd is of niet. De huidige privacy-technologieën zijn gericht op het beveiligen van gevoelige gegevens om toegang door onbevoegde personen te voorkomen. GDPR daarentegen legt bedrijven nieuwe verplichtingen op waar het gaat om de manier waarop persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt. Daarnaast biedt het Europese burgers meer rechten ten aanzien van persoonlijke gegevens die verzameld, verwerkt en/of opgeslagen worden door een onderneming, waaronder het recht ‘om vergeten te worden’.

Dit biedt kansen voor onafhankelijke softwareleveranciers (ISV’s). Zij kunnen hun klanten namelijk adviseren over de impact van GDPR op hun bedrijfsvoering en hoe technologie kan worden ingezet om aan de eisen van GDPR te voldoen. Zo kunnen zij hun rol van leverancier verbeteren naar die van een betrouwbare partner. Dit vergroot de bedrijfsvoetafdruk van ISV’s aanzienlijk.

De sleutel tot succes binnen het kanaal, gebaseerd op deze trends, zal zijn om competenties en samenwerkingen op te bouwen met gespecialiseerde ISV’s en leveranciers van applicatietools op elk van deze vier aspecten. Veel klanten hebben namelijk zelf niet de tijd of het budget om de nodige vaardigheden en kennis intern te verwerven. Zij zullen dus in toenemende mate te rade gaan bij hun betrouwbare partners voor materiedeskundigheid en –oplossingen.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud