Axis timmert aan de weg met Smart Retail-oplossingen

26-01-2018 | door: Dick Schievels

Axis timmert aan de weg met Smart Retail-oplossingen

Axis Communications heeft een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van netwerk-beveiligingscamera’s. Die IP-camera’s worden nog steeds voor een groot deel ingezet ter voorkoming van diefstal en fraude. Maar ze bieden veel meer mogelijkheden, zegt Hessel Ruijgh (foto) van Axis. Met name als het om Smart Retail gaat.

Hessel Ruijgh is Business Development Manager Retail bij Axis Benelux. Retail verandert, constateert hij, en een groot deel van die verandering is toe te schrijven aan nieuwe technologische mogelijkheden. De webshop is aan een grote opmars bezig en groeit daarmee uit tot een gedegen concurrent van de fysieke winkel. Voor de retailers die dat met lede ogen zien gebeuren, is daaraan wel degelijk iets te doen. Want dezelfde technieken waarmee die digitale winkels voor concurrentie zorgen, kun je met behulp van video-netwerkcamera’s ook steeds meer in de fysieke winkel toepassen, zegt Ruijgh.

Smart Retail

We begeven ons dan op een terrein dat wordt aangeduid met de term Smart Retail. Daarbij moeten we denken aan zaken als: wie zijn je klanten, waar lopen ze in je winkel en waar lopen ze niet, waar kijken ze naar en welke producten pakken ze wel of niet op. “Je hebt tegenwoordig heel veel technieken om dat soort dingen allemaal in kaart te brengen. Die werken eigenlijk net zo als op een website. Daar is iedereen er ondertussen geheel aan gewend dat er nauwkeurig bekeken kan worden hoe vaak een bepaalde pagina of een bepaald product wordt gezien.”

“Natuurlijk weet iedere winkelier dat het op een doorsnee zaterdag heel druk is. En dan bijvoorbeeld vooral in de middag, zo tussen 2 en 4”, aldus Ruijgh. “Dus iedere winkel heeft dan wel een of meer extra kassa’s open. Maar als je je realiseert dat er op een bepaald tijdstip mensen beginnen weg te lopen omdat het echt te druk voor ze wordt, dan zou je misschien al een half uur eerder één of twee kassa’s erbij willen hebben. Dat soort dingen kun je heel makkelijk meten en gedetailleerd in kaart brengen. Net zoals de verhouding man-vrouw op bepaalde tijdstippen, wat voor leeftijdscategorieën wánneer binnenkomen, et cetera. Op basis daarvan kun je allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld je personeel, beter afstemmen op je klantbezoek. Zo kun je je hele bedrijfsproces daarop aanpassen en je winkel veel effectiever maken, met een sterk verhoogde omzet als resultaat.”

Queue Monitor

In hoeverre kan Axis met zijn producten daaraan een bijdrage leveren? Ruijgh: “Natuurlijk is Axis met name bekend om zijn video-netwerkcamera’s. Die worden nog steeds voor een groot deel ingezet voor beveiligingsdoeleinden. De redenering is dan: mijn verlies is nu 100, en als ik 10 investeer in netwerkcamera’s dan is mijn verlies straks bij voorbeeld 50. Dat is de businesscase waar we vooral bekend om zijn. Maar daarnaast beschikken we tegenwoordig ook over Smart Retail-tools, zoals de Axis Queue Monitor. Die kan bijvoorbeeld voor drie kassarijen tegelijk in de gaten houden hoeveel mensen er in de rij staan, hoelang zij daar staan en of er wel genoeg schot in de rij zit.”

Ruijgh geeft als voorbeeld een klant waar zich regelmatig een dusdanige rij voor de kassa vormde, dat het bijna een traditie werd dat men op drukke dagen aan het eind van de dag overal in de winkel spullen aantrof die mensen, te lang wachtend, hadden teruggestopt in daarvoor niet bestemde schappen en vakken, om vervolgens onverrichter zake de winkel te verlaten. Die winkel kon zo vrij precies zien wat ze zeker aan mogelijke omzet misliepen. “Dat liep regelmatig op tot enkele duizenden euro’s per dag. En misschien leden ze nog wel veel méér verlies, doordat een deel van de spullen ook wél op de juiste plekken werd teruggeplaatst.”

Door de inzet van een Axis-camera met daarop de Queue Monitor-software zijn zij in de gaten gaan houden wanneer die rij nu precies begon op te lopen. Daarin zat een duidelijke systematiek, aldus Ruijgh. “Met behulp van die Queue Monitor verdubbelen zij nu op tijd hun kassacapaciteit op piekmomenten, waardoor zij het verlies dat ze op het eind van zo’n dag constateerden met ongeveer 70 procent hebben kunnen reduceren.”

Demographics

Axis levert daarnaast, zoals gezegd, software waarmee ook allerlei demografische kenmerken kunnen worden bijgehouden. Dat biedt het inzicht dat er op bepaalde delen van de dag bijvoorbeeld vooral mannen of juist vooral vrouwen in de winkel zijn en in welke leeftijdscategorieën, zodat het personeel daarop afgestemd kan worden. Zo kun je allerlei tellingen doen waarmee je je winkel-bedrijfsproces verder kunt optimaliseren. “Daarmee zorgen we voor relevante tellingen, maar ook tellingen die je kunt gebruiken zonder dat je allerlei privacyproblemen krijgt.” Ruijgh denkt daarbij vooral aan de op stapel staande GDPR, die hier in Nederland onder de afkorting AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf 25 mei dit jaar op privacygebied een belangrijke rol gaat spelen.

Experience!

Waar dit uiteindelijk allemaal in moet uitmonden, is dat de klant in de fysieke winkel een echte ‘experience’ beleeft. Dat is op dit moment een beetje een hype, zegt Ruigh, maar wat iedere winkel zou moeten willen, is het bieden van zo’n beleving. Want als het alleen maar gaat om het product tegen de laagste prijs, dan stroomt de business al snel naar een of andere website toe. Die betaalt niet of nauwelijks huur en heeft lage personeelskosten, et cetera. “Je moet klanten iets bieden in je winkel waardoor ze niet eens meer wíllen gaan zoeken naar de laagste prijs, omdat ze gecharmeerd zijn van de service die hen in jouw fysieke winkel geboden wordt. Die experience, die veel retailers wel zoeken maar nog niet bieden, is echter pas te bereiken als je je ‘loss prevention’ en ‘store optimization’ goed onder controle hebt. En daarvoor geeft Axis je de tools in handen.”

Toekomstperspectief

Ter afsluiting vragen we Ruijgh naar zijn toekomstperspectief op retailgebied. Hij verwacht vooral dat we in de nabije toekomst steeds meer pilots gaan zien met als doel meer zicht te krijgen op wat er nu echt gebeurt in winkels. “Dat zal ertoe leiden dat steeds meer retailers zich gaan realiseren dat ze op een schat aan informatie zitten en dat er nog een wereld te winnen is indien ze die schat ook weten te ontsluiten.”

Door: Dick Schievels

Terug naar nieuws overzicht
Security