Oracle maakt DTrace open source via Linux

24-02-2018 | door: Witold Kepinski

Oracle maakt DTrace open source via Linux

Oracle lijkt van DTrace, de systeeminstrumentatietool die Sun Microsystems in de vroege jaren 2000 ontwikkelde, open source te hebben gemaakt. DTrace is populair bij IT-beheerders. De systeeminstrumentatietool DTrace is nu beschikbaar gesteld aan de algemene Linux-gemeenschap. De DTrace software kon al een tijdje op Oracle Linux en FreeBSD draaien.  

DTrace staat voor Dynamic Tracing om softwaregedrag te onderzoeken. DTrace is een uitgebreid dynamisch traceerkader dat door Sun Microsystems is gemaakt voor het oplossen van problemen met kernel- en applicatieproblemen in productiesystemen in realtime. Oorspronkelijk ontwikkeld voor Solaris, is het sindsdien vrijgegeven onder de gratis Common Development and Distribution License (CDDL) en is geporteerd naar verschillende andere Unix-achtige systemen.

DTrace kan worden gebruikt om een globaal overzicht te krijgen van een lopend systeem, zoals de hoeveelheid geheugen, CPU-tijd, bestandssysteem en netwerkbronnen die worden gebruikt door de actieve processen. Het kan ook veel gedetailleerdere informatie verschaffen, zoals een logboek van de argumenten waarmee een specifieke functie wordt aangeroepen, of een lijst van de processen die toegang hebben tot een specifiek bestand.

In 2010 heeft Oracle Corporation Sun Microsystems overgenomen. In oktober 2011 kondigde Oracle de overdracht aan van DTrace aan Linux maar gedurende enkele jaren was alleen een onofficiële DTrace-poort naar Linux beschikbaar, zonder wijzigingen in licentievoorwaarden.

In augustus 2017 heeft Oracle DTrace-kernelcode vrijgegeven onder de GPLv2 + -licentie en gebruikersruimtecode onder GPLv2- en UPL- licentie.

De nieuwe DTrace variaties van Linux worden nu voornamelijk geschreven, onderhouden, gedebugd en bijgewerkt door eindgebruikers.

Terug naar nieuws overzicht