Den Haag: subsidie HSD volgens gangbare normen en regels verleend
12-03-2018 | door: Redactie

Den Haag: subsidie HSD volgens gangbare normen en regels verleend

De gemeente Den Haag heeft in een persbericht de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek in relatie tot Stichting HSD bekend gemaakt. Uit het onderzoek van de Galan Groep blijkt dat de publieke beweringen en stellingnames over stichting HSD, die recent in de media verschenen, niet worden bevestigd, zo meldt HSD. 

De onderzoekers concluderen dat de subsidieverlening van de gemeente Den Haag aan stichting HSD volgens gangbare normen en regels is verleend, de stichting openstaat voor nieuwe toetreders en dat zij geen monopoliepositie heeft ten opzichte van subsidieaanvragen bij de gemeente. 

De onderzoekers kwamen wel met enkele aanbevelingen, met name op het gebied van de organisatievorm en de communicatie. Een aantal van deze aanbevelingen is door Stichting HSD al in 2017 in werking gesteld, zoals de voorbereiding van een nieuwe governance en de aanscherping van de communicatiestrategie. De overige aanbevelingen zal Stichting HSD intern bespreken en de uitkomst hiervan delen met betrokkenen.

Het onderzoek en de aanbevelingen zijn hier bekijken.

Terug naar nieuws overzicht