Veel onduidelijkheid over aftapwet onder Nederlanders
17-03-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Veel onduidelijkheid over aftapwet onder Nederlanders

Ruim tweederde van de Nederlanders stelt inhoudelijk (redelijk) goed op de hoogte te zijn van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), die in de volksmond ook wel de aftapwet wordt genoemd. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van begin februari, toen 55% van de Nederlanders aangaf inhoudelijk op de hoogte te zijn van de Wiv.

Dit blijkt uit een peiling van I&O Research. Op 21 maart wordt een raadgevend referendum georganiseerd over de Wiv, waarin Nederlanders zich mogen uitspreken over de nieuwe wet. Veel Nederlanders blijken echter niet volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van de Wiv. Zo geeft 15% aan goed op de hoogte te zijn van zowel de inhoud van de wet als de consequenties hiervan. 48% geeft aan ongeveer te weten wat in de nieuwe wet staat, terwijl een 24% 'een heel klein beetje' weet wat de wet inhoudt. 12% geeft toe geheel niet te weten wat de wet met zich meebrengt.

Verschillende onderdelen zijn onbekend bij kiezers

I&O Research wijst erop dat specifieke onderdelen van de Wiv nog onbekend zijn bij grote delen van de kiezers. Zo weet 60% van de Nederlanders dat de Wiv inlichtingendiensten meer mogelijkheden biedt data via de kabel te onderscheppen. 67% weet dat deze data maximaal drie jaar bewaard mag blijven. 31% is daarnaast op de hoogte dat verzamelde data ongezien gedeeld mag worden met buitenlandse inlichtingendiensten, terwijl 38% weet dat inlichtingendiensten een verdachte computer mogen hacken via een onschuldige derde persoon. 39% is bekend met het feit dat de wet inlichtingendiensten de mogelijkheid geeft een DNA-database op te zetten.

Opvallend is dat deze onderdelen van de wet ook onder groep die stelt goed op de hoogte te zijn van de Wiv slechts in beperkte mate bekend is. Van deze groep weet:

  • 41% dat diensten niet-geverifieerde data mogen delen met buitenlandse inlichtingendiensten;
  • 43% dat een DNA-database kan worden opgezet;
  • 51% dat hacken via een derde is toegestaan.

51% is voorstander

Uit de peiling blijkt dat 51% op dit moment voor de Wiv is en 30% tegen. 19% weet nog niet wat zij tijdens het referendum gaan stemming. Indien deze laatste groep buiten beschouwing wordt gelaten, is de verhouding tussen voor- en tegenstanders 63% om 37%. Hiermee is de groep voorstemmers iets gegroeid ten opzichte van begin februari, toen de verhouding nog 60% om 40% was. Vooral jongeren t/m 34 jaar zijn tegen de Wiv. Van de 65-plussers is 63% voorstander van de wet.

 

Terug naar nieuws overzicht
Security