Met containerisatie win je snelheid
05-04-2018 | door: Teus Molenaar

Met containerisatie win je snelheid

De combinatie DevOps-cultuur (samenwerking en gedeelde taken en verantwoordelijkheden) met technologie als containers helpt bij het realiseren van een kortere Time-to-Market. “Dat samenspel van techniek, samenwerking en vertrouwen in elkaar is de sleutel voor succes”, meent Carrie Carrasco, Sr. Solutions Architect Manager bij Red Hat Benelux.

De oorspronkelijk Spaanse Carrasco is afgestudeerd kernfysica. Zij kreeg de kans in Engeland te gaan werken en deed daar de opleiding Information Technology. Zij heeft altijd de twee kanten van IT ‘in de vingers gehad’: de business kant en de technische achtergrond.

Ongeveer twintig jaar geleden belandde zij in Nederland en sinds twee en een half jaar werkt zij bij Red Hat Benelux. “Dat is zoveel meer dan Linux”, stelde zij vast.

Zij ziet dat organisaties al langer bezig zijn met digitale transformatie. “Vroeger werkte iedereen in silo’s; nu pakken zij het veel breder aan. Ze zien het wel als een uitdaging om anders te werken; en vooral anders te denken. Het silodenken moet verdwijnen; samenwerking moet daarvoor in de plaats komen. Over de eigen grenzen heen reiken. Met DevOps betrek je idealiter iedereen bij de processen om tot de gewenste oplossingen te komen.”

Snelheid

Marktomstandigheden veranderen snel, evenals de technologische mogelijkheden. “Bedrijven moeten snel met passende oplossingen komen. Snelheid is doorslaggevend”, meent Carrasco. Daar ziet zij een grote rol weggelegd voor containerisatie. De revolutie die software containers gerealiseerd heeft, lijkt erg veel op de revolutie die teweeg is gebracht door de containers bekend uit de logistieke wereld. Veel van de voordelen zijn hetzelfde: makkelijk overdraagbaar, past op vrijwel elke onderlaag (trein, vrachtauto of boot), robuust, flexibel qua lading etc. en sluit, goed aan op de DevOps-strategie. Toch is het gebruik van containers geen automatische garantie voor succes. “Van klanten horen wij dat we de goede technologie hebben, maar het gaat ook om de methode, om wat je doet met die technologie. Om hoe je de technologie inzet om het bedrijfsresultaat te verbeteren.”

Om klanten te helpen met het leren hoe zij deze combinatie van techniek, mensen en processen kunnen beheersen, biedt dit enterprise open source softwarehuis een traject aan onder de naam Open Innovation Labs.

Niet afgeleid

In een lab werkt een groep medewerkers van een Red Hat-klant samen aan een use case, daarbij van alle kanten ondersteund door Red Hat-mensen. Zes tot acht weken trekken de betrokkenen (IT’ers én medewerkers van de business kant) intensief met elkaar op om tot een werkende oplossingen te komen en al doende te snappen welke mogelijkheden de Red Hat-technologie in petto heeft.

Omdat het niet alleen om technologie gaat, kent het gebouw van een Open Innovation Lab verschillende ruimten. Ook kamers om te socialiseren, elkaar beter te leren kennen, of om jezelf even terug te trekken. Niet elke ruimte is ingericht om software te bouwen; het samenwerkingsaspect is even belangrijk.

“We nodigen mensen uit om naar Londen te gaan, zodat ze niet worden afgeleid door de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. Het is ook mogelijk iets dergelijks bij de klant zelf te doen, maar de kans op afleiding is dan wel erg groot. In Londen ervaren mensen ook het werken volgens de Open Source Way: mensen met verschillende achtergronden die samen met elkaar aan de slag gaan om ideeën te genereren en die met elkaar uit te werken. We werken er bijvoorbeeld met rapid prototyping, maar ook met design thinking. Diverse methoden om snel met elkaar tot verrassende oplossingen te komen, worden er toegepast. Hoe sneller je iets maakt, hoe sneller je kunt constateren of iets fout is en des te sneller je de tekortkoming kunt herstellen. Door de gemengde samenstelling van de groep, is de kans groot dat er iemand tussen zit die met een frisse blik ergens tegenaan kijkt.”

Er zijn nog geen Nederlandse klanten afgereisd naar Londen, maar Carrasco vertelt wel met twee organisaties hierover in overleg te zijn.

Flexibiliteit

Carrasco mag niet alle details delen over wat klanten met de technologie van Red Hat bewerkstelligen.Zij vertelt wel over Schiphol dat het leidende digitale vliegveld ter wereld wil worden. Schiphol heeft op een platform gebouwd waarmee snel nieuwe digitale diensten kunnen worden gebouwd; het platform staat ook open voor derden om diensten aan te bieden. “Dat doen ze met het technologie van Red Hat containerplatform. Dat biedt veel flexibiliteit. Niemand weet wat de toekomst zal brengen. Als je in containers hebt gebouwd, kun je snel aanpassen. Bijvoorbeeld als je van een public toch naar een private cloud wilt.”

Ook Deutsche Bank noemt zij als voorbeeld. “Zij willen 85 procent van de 7.000 applicaties op het containerplatform bouwen; en dat met 20 procent van de huidige resources. Klanten gebruiken containers duidelijk om sneller tot oplossingen te komen en tegelijk te besparen op de kosten die daarmee gepaard gaan.”

Het voordeel van het containerplatform van Red Hat, zo vertelt zij, is dat beveiliging inherent wordt toegepast; het maakt er onderdeel van uit dankzij de Secure Supply Chain. Red Hat heeft Kubernetes als basis gebruikt, maar heeft er zelf uitbreidingen aan toegevoegd om alle containers onderling goed met elkaar te laten werken, en te laten landen op de gewenste hardware. Deze uitbreidingen zijn uiteraard ook als open source beschikbaar.

Leiderschap

“We praten wel veel over technologie”, merkt Carrasco op, “maar er moet ook gewerkt worden aan de cultuur van leiderschap binnen een organisatie om de technische beloftes waar te kunnen maken. Er moet wel structuur zijn binnen een groep, maar niet hiërarchisch. De manager heeft een faciliterende rol, geen sturende rol. Zo benut je alle ideeën en talenten die binnen een groep leven.”

Bij het afscheid benadrukt zij nogmaals dat organisaties vooral ook bezig moeten zijn met de culturele kant van het bouwen van software, dat zij ervoor moeten zorgen dat iedereen betrokken is bij het werk, dan niemand een dubbele agenda hanteert, want dat zijn projectstoppers. “Pas in openheid komt je tot de beste oplossingen.”

“En natuurlijk met onze technologie”, knipoogt zij.

Terug naar nieuws overzicht