Bedrijven zetten steeds vaker encryptie in

08-04-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Bedrijven zetten steeds vaker encryptie in

Het gebruik van encrypties door bedrijven voor uiteenlopende toepassingen neemt toe. Data discovery is tegelijkertijd voor veel bedrijven een uitdaging.

Dit blijkt uit de Global Encryption Trends Study van Thales. Bedrijven moeten voldoen aan steeds strengere regelgeving op het gebied van privacy en databescherming. Tegelijkertijd maken bedrijven in toenemende mate gebruik van meerdere cloud providers om data op te slaan en te verwerken. Zo geeft 61% van de respondenten aan meer dan één public cloud provider te gebruiken, terwijl 71% aangeeft dit in de komende twee jaar te willen doen. Door deze combinatie is het volgens Thales van cruciaal belang de databeschermingsstrategie goed op orde te hebben. Het bedrijf wijst erop dat encryptie en sleutelbeheer fundamentele technologieën zijn voor databeveiliging.

Toenemend gebruik van encryptie

Uit het onderzoek van Thales blijkt dat bedrijven in toenemende mate encryptie inzetten voor een breed scala aan toepassingen. Zo geeft 43% van de respondenten aan dat hun bedrijf zijn encryptiestrategie consistent toepast op de organisatie. 41% gebruikt Hardware Security Modules, beveiligde hardware waarin encryptiesleutels worden opgeslagen. 57% geeft aan deze modules een steeds belangrijkere rol spelen bij encryptie en sleutelbeheer. 39% van de respondenten zet encryptie in om data opgeslagen in public cloud services te versleutelen.

Compliance blijft een belangrijke stimulans voor respondenten om encryptie in te zetten. Voor het eerst wordt bescherming van intellectueel eigendom en klantgegevens echter vaker genoemd als belangrijkste reden om data te versleutelen.

Data discovery is grootste uitdaging

Data discovery wordt door 67% van de organisaties genoemd als belangrijkste uitdaging van 2018. Doordat bedrijven data op meerdere cloud providers opslaan wordt het moeilijker bij te houden waar welke data is opgeslagen, iets wat met het oog op regelgeving van belang is.

Daarnaast wijst Thales erop dat het gebruik van meerdere cloud providers in veel gevallen leidt tot het gebruik van meerdere native cloud encryptie tools, wat het moeilijk maakt een consistent beleid voor encryptie en sleutelbeheer te hanteren. Ook kan het gebruik van meerdere encryptietools het risico op configuratiefouten vergroten, wat door 47% van de respondenten als grootste risico voor de bescherming van gevoelige data wordt genoemd.

 

Terug naar nieuws overzicht
Security