Rijn en Braassem gunt Solvinity en Axians uitbesteding ICT-activiteiten

16-04-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Rijn en Braassem gunt Solvinity en Axians uitbesteding ICT-activiteiten

Gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem hebben de aanbesteding voor ICT-activiteiten aan Solvinity en Axians gegund. Beide gemeenten werken sinds 1 januari 2018 samen op het gebied van Informatisering en Automatisering in de bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem.

Met de digitalisering van steeds meer processen voor zowel de burger als interne organisatie vormt ICT een groeiende uitdaging voor gemeenten. Jos Lindhout, CIO van de gemeente Alphen aan den Rijn, benadrukt dat gemeenten zich op hun core business moeten richten. “In Alphen zien we dat de digitalisering van processen vraagt om een vernieuwde kijk op de ICT-omgeving. Wij moeten paspoort- en rijbewijsaanvragen afhandelen, maar ons daarbij niet te veel zorgen hoeven maken om het ICT-deel. Daar ligt onze kracht niet, dus moet je bereid zijn dat uit te besteden.”

Digitalisering naar hoger plannen trekken

Voor Lindhout was de aanbesteding noodzakelijk om aan de behoeften van de inwoners van beide gemeenten te kunnen voldoen. “Ik verwachtte dat we op korte termijn al niet meer in staat zouden zijn het gewenste niveau van dienstverlening te leveren, als we de digitalisering niet naar een hoger plan zouden trekken.”

Daarnaast speelde ook informatiebeveiliging een belangrijke rol. “Een gemeente verwerkt een enorme hoeveelheid privacygevoelige informatie. De data hieromtrent moet op de juiste manier beveiligd worden. Wij hebben als gemeente niet de omvang om een aparte informatiebeveiligingsafdeling op te zetten op het juiste niveau. Op het moment dat je als organisatie niet meer in staat bent ontwikkelingen op privacygebied bij te houden, weet je dat je daar een partner voor in de arm moet nemen.”

Geïntegreerde outsourcing dienstverlening

Tom Greeve, Directeur bij Axians: “Een aantal jaar geleden hebben Solvinity en Axians er voor gekozen om de handen ineen te slaan voor het aanbieden van geïntegreerde outsourcing dienstverlening. Onze samenwerking heeft de afgelopen jaren al een aantal aansprekende successen opgeleverd. Axians richt zich binnen deze samenwerking op Enterprise Networking, Cybersecurity en op de Digital Workspace. Solvinity richt zich als hoofdaannemer op het verzorgen van service integratie en het leveren van managed cloud diensten. Met de gunning van de aanbesteding bij Rijn en Braassem wordt wederom aangetoond dat klanten onze samenwerking waarderen.”

Terug naar nieuws overzicht