Hoe verder ná de digitale transformatie?

23-04-2018 | door: Marco van der Hoeven
Deel dit artikel:

Hoe verder ná de digitale transformatie?

Cloud, nieuwe servicemodellen, talloze nieuwe technologieën en wetgeving vanuit de overheid. Organisaties hebben het druk met de digitale transformatie en dat zal de komende jaren nog wel zo blijven. Maar hoe gaat het verder met organisaties na de digitale transformatie? Jurgen Duijster, directeur Transfer Solutions en Jacob Beeuwkes, technology & innovation manager bij Transfer Solutions, geven hun visie.

Voor hij een toekomstverwachting wil uitspreken over de business ná de digitale transformatie, is het volgens Jurgen Duijster belangrijk eerst stil te staan bij de vraag: wanneer is de digitale transformatie voltooid? Hij legt uit: “Er zijn twee elementen die meespelen in de snelheid waarin de digitale transformatie zich voltrekt. Het eerste zijn de mogelijkheden die technologie ons biedt. En dat is meteen het favoriete onderwerp van de meeste mensen. We filosoferen maar al te graag over de waanzinnige dingen die we met nieuwe technologie kunnen doen.”

“Maar naast alle nieuwe technologische mogelijkheden, hebben we in de dagelijkse praktijk te maken met legacy”, zegt Duijster. “Hiermee bedoel ik enerzijds de architectuur waarin geïnvesteerd is en lopende contractuele afspraken, en anderzijds de organisatiecultuur. Dat is namelijk ook legacy. Daarnaast is er allerlei wetgeving vanuit de overheid die gericht is op de ‘oude wereld’, dat kunnen we ook onder legacy rekenen.”

Veranderen

Waar de technologische ontwikkelingen de digitale transformatie aanzwengelen, komen de remmende factoren voort uit de legacy, stelt Duijster. “Mensen zijn gewend om op een bepaalde manier te werken en dat kun je niet snel veranderen, dat kost in grote organisaties de meeste tijd verwacht ik. Ook de systemen waarin geïnvesteerd is kun je niet van de ene op de andere dag wegdoen.”

“De tijd die het kost om de IT in te richten op een manier die passend is bij het nieuwe digitale tijdperk, duurt voor grotere organisaties in totaal ongeveer vijf jaar.” Het veranderen van de bedrijfscultuur heeft (nog) meer voeten in de aarde. “Dat kan in totaal vanaf het prille begin wel tot zo’n tien jaar duren. Pas als dit hele proces afgelopen is, is de digitale transformatie voltooid.”

Cultuur

Om mensen mee te krijgen in een cultuurverandering van de organisatie, is het volgens Jacob Beeuwkes belangrijk dat medewerkers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van de verandering. “De gebruikers werken uiteindelijk met de systemen. Door ze te betrekken in het hele proces, worden ze zelf ambassadeur van de nieuwe manier van werken en maken ze de andere medewerkers ook enthousiast. Dat is wat je wilt bereiken.”

Volgens Duijster kun je het enthousiast maken van medewerkers vergelijken met verkoop. “Via een folder of website je verhaal verkopen is het minst effectief. Als je mondeling een verhaal vertelt wordt je verkoopverhaal al effectiever. De meest effectieve manier om iets te verkopen, is mensen een ervaring te bieden. Voor gebruikers binnen een organisatie geldt hetzelfde. Als je een cultuuromslag wilt realiseren moeten mensen ervaren wat er allemaal kan, hoe het werkt en wat de voordelen zijn.”

Start-ups

Voor start-ups gelden dit soort ‘cultuur-uitdagingen’ niet. Duijster: “Start-ups zijn in het voordeel, omdat zij niet te maken hebben met de remmende factoren. Ze zijn ‘cloudborn’ en kunnen nieuwe ontwikkelingen sneller omarmen.” Beeuwkes heeft wel een idee hoe grote organisaties de ‘start-up cultuur’ ook in hun eigen organisatie kunnen krijgen. “Bedrijven zouden nieuw geworven talenten eerst moeten inzetten om via kleine start-up projecten, naast de bestaande organisatie, te leren en te experimenteren op kleine schaal, zonder de legacy van het bedrijf.” 

Duijster verwacht dat de impact van de digitale transformatie groot zal zijn. “Organisatiegrenzen gaan vervagen, net zoals geografische grenzen. De mogelijkheden zijn bijna niet te overzien. Er zullen steeds meer ecosystemen ontstaan waarin bedrijven samenwerken of bijvoorbeeld data delen.” Voor directies van organisaties ziet hij een grote rol weggelegd om slim om te gaan met deze nieuwe situatie. “Het zal belangrijk worden om focus aan te brengen, zonder jezelf te beperken.”

Cloud

Ook ziet hij een grote rol weggelegd voor mensen die de techniek en de mensen bij elkaar brengen: engagement managers. “Zij begeleiden het proces waarin aan de ene kant nadruk ligt op creativiteit en innovatie, en waarin je anderzijds ook focus behoudt.” De IT-markt zal radicaal veranderen na de digitale transformatie, verwacht Duijster. “Bedrijven zullen de meeste applicaties afnemen vanuit de cloud. Er zal veel standaard beschikbaar zijn.”

Toch denkt hij dat maatwerk altijd nodig zal blijven, maar dan wel vanuit een ander model dan nu. “Wij denken dat het belangrijk is in de toekomst om als IT-bedrijf ook maatwerk als SaaS-model aan te bieden. De nieuwe generatie medewerkers gaat niet meer akkoord met een traditioneel maatwerkmodel, waarbij de investeringen voor de organisatie hoog zijn en de risico’s ook. Bedrijven willen flexibel blijven, geen hoge opstartkosten hebben en maandelijks kunnen op- en afschalen. Onze sector zal totaal moeten veranderen om dit te kunnen bieden.”

Succesvol blijven

Om ook in de toekomst succesvol te blijven, is het volgens Beeuwkes en Duijster belangrijk dat organisaties beide elementen (technologie en legacy) goed weten te managen. Beeuwkes: “Het zullen de bedrijven zijn die een succesvolle keuze hebben gemaakt uit de talloze beschikbare technologische gereedschappen en die mensen in de organisatie mee hebben gekregen in de verandering.”

Volgens Duijster moeten organisaties er ook voor waken niet op hun lauweren te gaan rusten wanneer ze nu succesvol zijn. “Als je succesvol bent, heb je niet de neiging om ter discussie te stellen wat je doet. Terwijl het belangrijk is om dat wel te doen, nu ons zoveel veranderingen te wachten staan. Juist als je succesvol bent is het tijd om te innoveren en kun je het je veroorloven om met vallen en opstaan te leren.”

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology