NEN richt werkgroep IoT Security en Privacy op

09-05-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

NEN richt werkgroep IoT Security en Privacy op

NEN richt de Nederlandse werkgroep ‘IoT Security en Privacy’ op. Deze werkgroep stelt experts en belanghebbenden in staat om invloed uit te oefenen op de internationale standaarden op het gebied van Internet of Things (IoT), die momenteel ontwikkeld worden.

De populariteit van Internet of Things leidt tot uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daarom moet hier al bij het ontwerpen van een systeem rekening worden gehouden. Dit kan het beste door hier afspraken over te maken en die vast te leggen in standaarden, stelt NEN.

In verschillende standaardisatie groepen op Europees en mondiaal niveau wordt momenteel gewerkt aan standaarden op het gebied van IoT. Het gaat hierbij om:

  • CEN/CLC/JTC 13 Cybersecurity and Data Protection
  • ISO/IEC JTC1 SC 41 Internet of things and related technologies
  • ISO/IEC JTC1 SC 27/WG4 Security Control and Services

Op dit moment wordt gewerkt aan volgende de thema’s:

  • product security;
  • richtlijn voor security en privacy in Internet of Things (IoT);
  • IoT betrouwbaarheid.

Meepraten

Wilt u als expert en/of belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Dit kunt u doen door lid te worden van normcommissie Informatiebeveiliging, Cyber Security en Privacy of normcommissie Internet of Things.

Terug naar nieuws overzicht
Security