Protinus prolongeert Prestatieladder Niveau 5 certificering
09-05-2018 | door: Redactie

Protinus prolongeert Prestatieladder Niveau 5 certificering

Enkele weken geleden heeft Protinus IT met goed gevolg de hercertificeringsaudit doorlopen ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Niveau 5, uitgevoerd door auditor DNV GL. De Houtense Managed Sourcing ICT-dienstverlener is en blijft hiermee een van de zeer weinige ICT-bedrijven die sinds 2014 op dit hoogste niveau is gecertificeerd.

In maart 2017 nam Protinus IT haar intrek in een groter en ruimer kantoorpand op de prachtige Waterveste, omgeven door water met fauna zoals zwanen, ganzen en meerkoeten naast flora in de vorm van de Vlinderidylle. Hierbij stond zij voor een grotere uitdaging om de vooraf gestelde CO2-reductiedoelstellingen te behalen. Voorafgaande aan de verhuizing is dan ook bewust gezocht en gekozen voor een zo energiezuinig mogelijk pand, in nabijheid van openbaar vervoer, met voldoende mogelijkheden voor verdere reductie van onze CO2-uitstoot.

Een tiental maatregelen werd op korte termijn opnieuw uitgevoerd, zoals herplaatsen elektrisch oplaadpunt, invoeren gescheiden afvalstromen waaronder plastic, uitbreiden aantal hybride leaseauto’s en toepassen ledlampen en bewegingssensoren. Daarnaast zijn beeldschermen van alle medewerkers vervangen door LCD-monitoren met PowerSensor en zijn alle desktop pc’s vervangen door energiezuinige notebooks. Hiermee kan iedereen, ook bezoekende partners en klanten, op onze binnen- én buitenwerkplekken, onderweg en/of thuis werken in de cloud. Op ons verzoek en in samenwerking met verhuurder De Waal zijn in 2017 de vier cascade ketels anno 1999 vervangen door twee Hr-ketels en is de Topkoeling uit hetzelfde bouwjaar gemoderniseerd en geoptimaliseerd. Hiermee voldoet ons pand met het nieuwe energielabel C reeds aan de in 2023 geldende labelverplichting.

Medio 2018 zal Protinus IT volledig zijn overgestapt op SMK-gecertificeerde groene stroom en biogas en voor de komende jaren worden, afhankelijk van technische haalbaarheid en toestemming, duurzame maatregelen overwogen, zoals volledige overschakeling op ledverlichting, toepassing van hybride-warmtepompen en zonnepanelen. In de werkgroepen en seminars van stichting Nederland CO2 Neutraal worden ideeën uitgewisseld en nieuwe inspiratie opgedaan.

Maar Protinus IT gaat verder. Ook in de keten wil zij verdere maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame(re) samenleving. Hiertoe is zij een strategische samenwerking aangegaan met ICT life-cycle management dienstverlener SiSo te Almere met wie zij o.a. breder gaat inzetten op de adaptatie en toepassing van circulaire economie in de vorm van Recover-E® binnen met name de Rijksoverheid, via de in 2017 mede aan Protinus IT gegunde IWR2016 aanbestedingscontracten.

Terug naar nieuws overzicht
Security