Grote verschillen in cloud toepassing door software bedrijven

15-05-2018 | door: Witold Kepinski

Grote verschillen in cloud toepassing door software bedrijven

Tarqet heeft in samenwerking met Espresso gridpoint een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse software bedrijven (ISV’s). In dit onderzoek zijn ruim 350 bedrijven onderzocht, waarvan 50 telefonisch om een toelichting is gevraagd. Het onderzoek heeft in de periode januari-maart 2018 plaatsgevonden.

Uitkomsten:

In het onderzoek is o.a. gekeken naar de adoptie van de cloud als platform voor software distributie en de adoptie van het cloud business model voor de betaling van de diensten.

Bijna de helft van alle respondenten gebruikt de cloud als distributieplatform

target-1.jpg

Naast de 49% die nu al gebruik maakt van een cloud platform, maakt 16% gebruik van een gehost platform. Van de resterende 35% die nu nog on-premise werkt heeft 18% de intentie om binnen 3 jaar de overstap te maken naar een hosted of cloud platform.

Er zijn grote verschillen onder de adoptie van de cloud wanneer we inzoomen op de segmenten waarop de software partijen actief zijn. Hierin loopt de zakelijke dienstverlening voorop en zien we dat met name de zorgsector en het onderwijs achterblijven.

Target-2.jpg

Verdienmodel

Het traditionele licentiemodel is met 60% nog steeds het meest toegepaste verdienmodel. Verder zien we veel combinaties van eenmalige aanschaf, licentie kosten en gebruikskosten. Betalen naar gebruik is nog minder breed geaccepteerd. Dit ondanks de adoptie van de cloud als distributie platform.

target-3.jpg

Tarqet is een initiatief van Partner Performance, specialist in het optimaliseren van business ecosystems (www.partnerperformance.eu) en MarketID, specialist in market intelligence (www.marketid.nl). Tarqet doet onderzoek naar binnen de Nederlandse ICT markt en maakt daarbij gebruik van de Tarqet ICT database waarin alle Nederlandse ICT bedrijven zijn opgenomen met hun rol binnen de Nederlandse ICT markt. Tarqet is een handelsnaam van Partner Performance BV

Espresso gridpoint is een Nederlandse leverancier van Private Cloud infrastructuur diensten en is opdrachtgever voor dit onderzoek.

Terug naar nieuws overzicht
Cloud