ICT-problemen bij Defensie blijven aanhouden

23-05-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

ICT-problemen bij Defensie blijven aanhouden

De ICT-problemen bij defensie blijven aanhouden. Honderden miljoenen euro's aan investeringen dreigen te verdampen.

Hiervoor waarschuwt een commissie die is ingesteld om problemen met ICT bij de overheid te voorkomen, meldt De Telegraaf. De ICT-voorzieningen van Defensie zijn verouderd en worden daarom gemoderniseerd. In één project moeten alle computer en software voor alle werkplekken, inclusief commandoposten in het buitenland en op schepen, worden vernieuwd. Hiervoor loopt een aanbesteding met twee consortia; het project wordt uiteindelijk toegewezen aan één van deze twee partijen. 

Afhankelijk van één leverancier

De commissie stelt dat Defensie zich door deze werkwijze afhankelijk maakt van één leverancier en op termijn weinig mogelijkheden heeft om zeker te stellen dat deze leverancier goed presteert. "We vrezen echter dat de huidige aanpak van het programma tot gevolg zal hebben dat Defensie grote investeringen doet zonder dat daar binnen enkele jaren belangrijke baten of verbeteringen tegenover staan", aldus de commissie.

Het ministerie heeft daarnaast te weinig middelen in handen om leveranciers tot prestaties te dwingen en slechte prestaties te kunnen afstraffen. Zo zijn er nauwelijks financiële prikkels gekoppeld aan succes. Defensie kan het contract in feiten alleen beëindigen indien de leverancier niet aan de verwachtingen voldoet. Defensie schat daarnaast de kosten van het project te laat in en is volgens de commissie niet klaar om een project van deze omvang te leiden.

'Auto zonder stuur'

CDA-Kamerlid Bruins Slot, die eerder lid was van de parlementaire onderzoekscommissie naar mislukte ict-projecten bij de overheid, vreest dat het project ertoe kan leiden dat de defensie-ict als een 'auto zonder stuur' zal functioneren. Slot doelt hierbij op een situatie waarbij de organisatie over computers en datacentra beschikt, maar met haperende applicaties te kampen heeft en te weinig mensen en kennis in huis heeft om de ICT-omgeving draaiende te houden. VVD-Kamerlid Bosma oppert het project op de knippen in stukken, zoals de commissie adviseert.

Terug naar nieuws overzicht