Axis verschuift zijn aandacht van Safe City naar Smart City!

07-06-2018 | door: Dick Schievels

Axis verschuift zijn aandacht van Safe City naar Smart City!

Epko van Nisselrooij is sinds juni 2012 werkzaam bij Axis Communications. Per 1 april 2018 is hij aangesteld als Business Development Manager Smart Cities. Vanuit die rol laat hij zijn licht schijnen over dit ontluikende toepassingsgebied, waarop de IP-camera’s van Axis, naar hij aangeeft, nu reeds een vooraanstaande rol vervullen binnen een flink aantal Smart City’-initiatieven.

Van Nisselrooij heeft al lange tijd affiniteit met het onderwerp, vertelt hij. Voordat hij bij Axis kwam was hij onder meer werkzaam bij een aantal System Integrators die zich specifiek bezighielden met cameratoezicht in binnensteden. Dat cameratoezicht wordt alom gezien als de eerste stap richting de zogeheten ‘slimme steden’ die tegenwoordig wereldwijd opgang doen. En dat is pure noodzaak, want met de toenemende urbanisatie in het achterhoofd wordt iedere stad voor enorme uitdagingen gesteld, constateert Van Nisselrooij. “Mensen gaan steeds meer in steden en stedelijke gebieden wonen. Dat brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Om een stad goed te kunnen blijven beheren en beheersen, heb je meer informatie uit de stad zelf nodig. Onze IP-camera’s zijn als IoT-devices belangrijke sensoren, die in staat zijn om allerlei data vanuit de stad terug te koppelen naar de sturende instanties.”

Drie pijlers

Bij camera’s denk je in eerste instantie aan een beveiligingsfunctie. Maar die functionaliteit breidt zich steeds verder uit. Het worden meer en meer sensoren van algemene aard die van alles en nog wat kunnen oppikken aan relevante data over een stad. Axis onderscheidt vanuit zijn strategische doelstellingen drie pijlers, schetst Van Nisselrooij. Dat zijn: Safety & Security, Traffic & Parking en Environment. Dat laatste toepassingsgebied betreft het milieu in al zijn facetten. “Dus het bieden van oplossingen gebaseerd op het meten van luchtkwaliteit, geluidskwaliteit, watermanagement, et cetera. En dat in combinatie met onze producten”, verduidelijkt hij. “Luchtkwaliteit is levensbedreiging nummer één als het gaat om steden, en geluid in de vorm van ‘noise pollution’ is nummer twee. Vooral dat laatste wordt vaak te weinig onderkend. Lawaaioverlast door bijvoorbeeld verkeer, wegwerkzaamheden of overvliegende vliegtuigen blijkt een heel belangrijke stressfactor voor mensen.”

Voorbeeld

Op gebied van Safety & Security wijst Van Nisselrooij op het zogeheten ‘Living Lab Stratumseind’ in Eindhoven. Stratumseind is een drukbezochte uitgangsstraat in Eindhoven waar nieuwe Smart City-concepten worden getest in een echte situatie, legt Van Nisselrooij uit. “Er zijn in Nederland een aantal van die Living Lab-projecten. Die zijn voor Axis van groot belang voor het opsporen en testen van nieuw gewenste functionaliteit in onze technische oplossingen. Een van onze partners zet daar IP-camera’s van Axis in ten behoeve van ‘crowd management’. Zo proberen ze bijvoorbeeld abnormale bewegingen in grote groepen mensen te detecteren. Daarvoor hoeft de video zelf de camera niet meer te verlaten, want men heeft genoeg aan de metadata die op basis van de camerabeelden worden gegenereerd. Alleen die worden naar een centrale post gestuurd.”

Integratie sensoren

De integratie van sensoren wordt in dit soort oplossingen steeds belangrijker, zegt Van Nisselrooij. Het intelligenter maken van elke sensor op zich is belangrijk, maar echte meerwaarde wordt  gecreëerd door de onderlinge integratie van sensoren. Zo worden in het kader van het zojuist aangehaalde Stratumseind-project Axis-camera’s  aangestuurd op basis van de door microfoonarrays gedetecteerde geluiden in het gebied. Daarbij spelen zaken als type, niveau en richting van de geluidsgolven een cruciale rol bij de analyse of het om alarmerende geluiden zoals pistoolschoten of glasgerinkel gaat en waar die vandaan komen. Op basis van die geluidsdata kan vervolgens een camera worden aangestuurd om de exacte locatie in beeld te brengen. Van Nisselrooij: “En als blijkt dat er op dat moment laten we zeggen een vechtpartij gaande is, is er vervolgens weer een koppeling met het slimme straatverlichtingssysteem mogelijk, zodat een toezichthoudende instantie direct aan bijvoorbeeld de veranderde kleur van de verlichting ziet waar het incident gaande is, als ze de straat in komen.”

Veranderend krachtenveld

Nu de aandacht van zowel Axis zelf als de omgeving waarin het bedrijf met zijn oplossingen opereert, verschuift van het Safe City- naar het Smart City-domein, ziet Van Nisselrooij het krachtenveld van resellers waarin het opereert ook veranderen. “Een standaard cameratoezichtproject in een stad werd voorheen uitgerold door een System Integrator of een installateur. Er werd een meldkamert ingericht met een cameratoezichtgedeelte, en dat vormde een op zichzelf staand geheel. In het Smart City-domein heb je nu een heel ander samenspel. Daarin is de camera ook niet langer meer hét device waar alles om draait. We gaan toe naar een ruimte waarin allerlei soorten sensordata samenkomen en waarin steeds vaker met name ICT-gerelateerde systemen met elkaar verbonden moeten worden. Wat je dan ook typisch ziet gebeuren, is dat de rol van de installateur verandert. Het krachtenveld verandert in een dergelijk project en (grote) ICT-dienstverleners komen dan meer in beeld aangezien zij in staat zijn om al die verschillende data en software met elkaar te connecteren en er intelligentie aan toe te voegen, zodat je alle stakeholders op de juiste manier van de juiste verrijkte informatie kunt voorzien. Dat betekent dat ook wij steeds intensiever met dat soort partijen samenwerken.”

Daarnaast heeft Axis aan de devicekant reeds een belangrijk netwerk opgebouwd, doordat het als ICT-bedrijf van oudsher zijn producten altijd al heeft opengesteld voor externe partijen, zegt Van Nisselrooij. “Daardoor hebben we nu een netwerk van meer dan 3000 partners wereldwijd, die voortdurend door middel van allerlei softwareapplicaties extra video-intelligentie toevoegen aan onze oplossingen.”

Nieuwe kansen

Dat betekent overigens niet dat er voor nieuwe partners geen kansen zijn. “Integendeel zelfs”, benadrukt Van Nisselrooij, waarbij hij met name denkt aan moderne gebieden als Deep Learning en Virtual Reality. “Die ontwikkelingen kondigen een volgende fase aan in video-intelligentie en bieden zowel bestaande als nieuwe partners volop kansen.”

“En heel belangrijk: als Axis hebben wij de beschikking over onze eigen chipset in onze producten”, wil Van Nisselrooij op de valreep nog kwijt. “Dat geeft ons controle en innovatiekracht, want de rekenkracht van de chip bepaalt steeds meer wat je in het device zelf kunt doen. En met name die Deep Learning-processen zijn typisch zaken die je in de ‘edge’ wilt afhandelen. Met die eigen chipset kunnen wij veel makkelijker de gewenste rekenkracht aan onze partners beschikbaar stellen. Het is voor deze partners daarom erg interessant om voor, en steeds meer in, Axis producten softwareapplicaties te ontwikkelen zodat ze integraal onderdeel worden in de geboden oplossingen in de verschillende segmenten.”

Door: Dick Schievels

Terug naar nieuws overzicht
Hardware