‘Cisco’s Smart City-programma biedt partners volop perspectief’

09-07-2018 | door: Dick Schievels
Deel dit artikel:

‘Cisco’s Smart City-programma biedt partners volop perspectief’

Steden groeien hard, wereldwijd. Nu al leeft zo’n beetje de helft van alle aardbewoners in een stad, maar in 2050 zal dat naar schatting zelfs driekwart zijn. Dat is een enorme aanwas. De uitdaging is de leefbaarheid in al dat stedelijk gebied voldoende op peil te houden. Hoe doen we dat? Door de ontwikkeling van ‘smart cities’, zegt Peter Dijkstra, Country Digitisation Lead 'Transportation & Cities' bij Cisco.

Dijkstra – zelf afkomstig uit het OT-domein (Operationele Technologie) – trad begin 2015 bij Cisco in dienst als Business Development Manager Digital Transformation, met focus op het zogeheten Internet of Things (IoT). “Ik zag te weinig synergie tussen het OT-domein en de IT”, licht hij zijn overstap naar Cisco toe. “Zowel bij opdrachtgevers als in de business zelf was er duidelijk sprake van een kloof tussen beide werelden. In dit tijdperk van digitalisatie is het van groot belang dat die kloof zo snel mogelijk wordt gedicht. Dat is waarvoor ik mij bij Cisco de afgelopen 3,5 jaar heb ingezet.”

Digitale Versnelling Nederland

Sinds augustus 2017 is Dijkstra Country Digitisation Lead 'Transportation & Cities'bij Cisco Nederland. Als zodanig geeft hij vorm aan het DVN-onderdeel ‘Smart City & Transportation’, waarbij DVN staat voor Digitale Versnelling Nederland. Dijkstra: “Dit is een driejarig investeringsprogramma van Cisco, dat we zijn aangegaan met de Nederlandse overheid. Doel is om een aantal zaken binnen de Nederlandse digitale agenda te accelereren. Daar zitten technologische problemen aan vast, maar even relevant zijn de maatschappelijke vraagstukken die daarmee gepaard gaan.”

Smart City & Transportation

Als we het hebben over Smart City & Transportation dan hebben we het natuurlijk ook over IoT-technologie. En met name op dat vlak moeten diverse partijen bij elkaar worden gebracht die voorheen niet of nauwelijks gewend waren samen te werken. En dat lukt heel goed, want Cisco’s ecosysteem is enorm aan het veranderen, signaleert Dijkstra. ”Toen ik 3,5 jaar geleden hier begon, bestond Cisco’s partnerkanaal vooral uit IT-infrastructuurpartijen. Kijk je nu naar het IoT-domein dan zie je dat er compleet nieuwe partijen zijn toegetreden die sterk aan de softwarekant zitten. Daarnaast zijn er partners bijgekomen vanuit het OT-domein. Maar er wordt ook steeds meer samengewerkt met consultancy organisaties en educatieve instellingen om die maatschappelijke aspecten te tackelen waar ik het zojuist over had.”

Doel van Cisco’s Smart City & Transportation-programma is de leefomgeving in steden gezonder, veiliger en comfortabeler te maken. Internet of Things verbindt daartoe silo’s als verkeer, parkeren, afval, verlichting en veiligheid; met onder meer als verwacht resultaat: minder afval, minder CO2 en een verbeterde doorstroming en mobiliteit, wat de leefbaarheid van de stad vergroot.

DNA

Zoals de term IoT al aangeeft wordt langzamerhand alles geconnecteerd met internet. Cisco voorspelde vijf jaar geleden al dat het in 2020 zal gaan om minstens 50 miljard devices, zegt Dijkstra. “Toen verklaarde iedereen ons voor gek, maar inmiddels blijkt dat het aardig die kant op gaat. Er worden nu zelfs al getallen genoemd in de orde van 250 miljard devices in 2025. En dan heb ik het natuurlijk echt over álles: van smart watches tot sensors die in een vuilnisbak zitten tot auto’s etc. Je ziet op alle terreinen dat er een exponentiële groei is aan connectiviteit.”

Redenerend vanuit zijn DNA-perspectief (Digital Network Architecture) is Cisco daarom op een andere manier gaan nadenken over connectiviteit. Connectiviteit kunnen we niet meer op dezelfde wijze blijven verzorgen zoals we gewend zijn, waarbij een IT-man de connectiviteit verzorgt en men vervolgens bepaalde randvoorwaarden inkleurt om te zorgen dat het geheel blijft functioneren, stelt Dijkstra. De toenemende complexiteit van connectiviteit maakt het noodzakelijk om dat proces steeds verder te automatiseren. “Dat betekent dat je vanuit een intentiegedachte naar devices moet gaan kijken en voor ieder device of groep devices een profiel moet opstellen van wat dat device allemaal mag op het netwerk. Op basis van die profielen ontwikkel je vervolgens geautomatiseerd vormen van connectiviteit, waarvan aspecten als veiligheid en dergelijke een belangrijk onderdeel vormen. Dat zorgt er niet alleen voor dat dingen veel verder geautomatiseerd kunnen worden, maar vooral ook dat menselijke fouten veel beter kunnen worden geëlimineerd en er enorme tijdswinst wordt behaald.”

Kinetic for Cities

Een aanverwante ontwikkeling is Cisco Kinetic voor Cities. Dat is een horizontaal platform dat over de diverse, in een stad te onderscheiden, domeinen wordt gelegd en ervoor zorgt dat de data door meerdere partijen gebruikt kunnen worden. Aan de onderkant van het dataplatform worden allerlei sensoren ontsloten, aldus Dijkstra. Daarbij werkt Cisco samen met uiteenlopende ecopartners om ervoor te zorgen dat die die koppelingen optimaal functioneren. “Maar we leveren ook de nodige openheid, zodat elke willekeurige sensor aan de onderkant aansluit op al die verschillende domeinen, zoals bijvoorbeeld verlichting en verkeer. Tegelijkertijd zorgen we aan de bovenkant van het platform dat zo’n stad de mogelijkheid heeft om die data genormaliseerd en gestandaardiseerd ter beschikking te stellen aan applicaties voor eigen operatie, zodat die efficiënter kunnen worden ingericht, maar ook aan derden.”

Kansen voor partners!

Cisco’s Smart City-programma biedt ook partners volop perspectief, voegt Dijkstra daaraan toe. Zo kunnen softwareleveranciers middels een API hun eigen slimme dienstverlening bovenop het Kinetic-platform ontwikkelen. “Daarmee stel je eigenlijk een heel nieuw ecosysteem in staat om over al die domeinen heen nieuwe, slimme toepassingen te bedenken.”

Cisco denkt ook mee over de ontwikkeling van rendabele businesscases. Als voorbeeld geeft Dijkstra een recent ontwikkelde case op het gebied van ‘smart public nodes’. “Daarbij bekijken we met een aantal partijen samen hoe je vanuit een smart public node (lees: een slimme lantaarnpaal, een slim bushokje of een slimme afvalbak) een succesvolle gebruikerscase kunt ontwikkelen die ook aantoonbaar rendabel is. “Dat lukt heel goed en dat is met harde cijfers te onderbouwen. Daaruit blijkt dat als je dat slim aanpakt, en je kijkt er breder naar dan bijvoorbeeld alleen vanuit een domein ‘parkeren’, of een domein ‘afval’, je heel snel tot succesvolle businesscases kunt komen. Maar dan moet je wel alle relevante partijen bij elkaar zetten.”

Dijkstra is ín zekere zin weer terug bij zijn missie, waarmee hij zijn werkzaamheden bij Cisco in 2015 begon: het bij elkaar brengen van partijen die tot nu toe gewend zijn vooral vanuit de eigen ‘silo’ te werken. “Dat blijft voor mij prioriteit nummer één. Want ook als ik kijk naar de IoT-technologie in de Cisco-organisatie zelf, dan blijkt steeds opnieuw: het is niet alleen networking, of alleen datacenter of alleen collaboration. Nee, het is een combinatie van al die aspecten bij elkaar die tot een mooie IoT-oplossing leiden. En als je dat doortrekt naar het Cisco-partnerlandschap, dan geldt daarvoor exact hetzelfde! Door samenwerking en het benutten van een ieders kerncompetenties ontstaan er fantastische oplossingen.”

Auteur: Dick Schievels

Terug naar nieuws overzicht