‘Digitaal leiderschap is cruciaal om voorop te blijven lopen’

24-09-2018 | door: Redactie

‘Digitaal leiderschap is cruciaal om voorop te blijven lopen’

Digitale transformatie verandert het wezen van de samenleving zelf. In een paar jaar tijd is het begrip gemeengoed geworden in de Nederlandse bestuurskamers. Toch weten bestuurders lang niet altijd goed hoe ze hun organisatie de juiste richting in moeten sturen. ook de Nederlandse overheid moet er hard aan trekken om te voorkomen dat Nederland digitaal achterop gaat lopen, meent Jeannine Peek, directeur van Dell EMC Nederland. “Er is bijna geen uitdaging meer waar digitalisering geen onderdeel van de oplossing is.”

Twee jaar geleden was het begrip ‘digitale transformatie’ nog iets nieuws. Nu dendert het in sneltreinvaart door het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving heen. Het staat bij elke bestuurder en directeur op de agenda, ziet Jeannine Peek. De directeur van fusiecombinatie Dell en EMC, ook voorzitter van brancheorganisatie Nederland ICT, ziet wat dat betreft een duidelijke kentering.

“Een paar jaar geleden werd wel gesproken over digitale revolutie, maar ging het vooral om het automatiseren van processen. Dat is pas een eerste stap. Nu zie je dat digitale transformatie meer tot doel heeft de interactie met klanten te verbeteren. We halen nieuwe inzichten uit verzamelde gegevens om hier uiteindelijk betere producten en business modellen op te bouwen. Je ziet ook aparte technologieën samenkomen, zoals IoT, VR en AI. Het krijgt nu echt tractie.”

Overigens geldt die tractie niet overal. Bij grootzakelijke organisaties is er meer sprake van een daadwerkelijke digitaliseringsstrategie, dan bij mkb-bedrijven. Men weet vaak wel dat er iets gedaan moet worden, maar kan er eigenlijk geen tijd voor vrijmaken, omdat iedereen te druk bezig is met lopende zaken. “Het is echt belangrijk dat ook het mkb meegaat. We hebben het hier wel over een grote groep bedrijven die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie.”

Rol Dell EMC bij digitale transformatie

Peek ziet voor Dell EMC een duidelijke rol weggelegd bij het faciliteren van digitale transformatie. “Wil je hierin meegaan, dan heb je wel een infrastructuur nodig die dat ondersteunt. Daar hebben we, zeker na het samengaan tussen Dell en EMC, bij uitstek het geschikte portfolio voor, dat we samen met onze partners kunnen toesnijden op elke vertical. Je moet als bedrijf zorgen dat medewerkers ondersteund worden met de juiste informatie op de juiste plek.”

Dat betekent ook een overgang van een traditionele naar een cloud-infrastructuur. Aparte data- en systeemsilo’s on premise is niet meer van deze tijd, meent Peek. Overigens stelt de directeur van Dell EMC dat veel mensen een grote denkfout maken als ze het over de cloud hebben: door het als een soort locatie te zien en niet als manier van toegang bieden tot infrastructuur, computercapaciteit, systemen of data.

“Mensen verwarren ‘cloud’ met ‘publieke cloud’. Het maakt niet uit waar je een cloud-infrastructuur hebt. Dat kan prima on premise als dit voordelen biedt, bijvoorbeeld uit compliance-oogpunt. Er zijn tal van hybride vormen mogelijk. Ik geloof er ook niets van dat uiteindelijk alles naar publieke cloud-omgevingen gaat, ook niet bij mkb-ondernemingen. Dat moet je alleen doen wanneer dat voor je business-model beter is. Het is elke keer weer een afweging.”

Van leverancier naar adviseur

Hoewel Dell EMC vooral infrastructuur levert, wordt de onderneming voor partners en afnemers ook steeds vaker een adviseur. “Naarmate digitalisering belangrijker wordt, groeit de druk op IT-afdelingen en -beheerders. Wij worden dan ook steeds vaker een sparring partner en geven advies over hoe een overgang van een traditionele, naar een cloud-omgeving het meest optimaal kan plaatsvinden.”

Verder krijgt Dell EMC regelmatig vragen van gemeenten die met digital city-oplossingen aan de slag willen, maar niet goed weten hoe ze inzichten moeten verkrijgen uit de gegevens die ze bijvoorbeeld via slimme parkeeroplossingen of -lantaarnpalen halen. Ook zijn er steeds meer bedrijven die security-vragen hebben, omdat ze niet goed weten hoe ze hun omgeving beter moeten beveiligen.

“Onze omvang maakt dat we veel kennis in huis hebben. Wij leveren steeds vaker integrale oplossingen in plaats van afzonderlijke componenten. Maar ook wij weten niet alles. Daarom werken we hiervoor vaak samen met partners die voor bepaalde verticals of bijvoorbeeld security meer specialisten in huis hebben. Dat is ook een belangrijke reden om een flexibel ecosysteem van partners te hebben.”

Geloof in sterk digitaal leiderschap

Peek gelooft heilig in het belang van sterk digitaal leiderschap, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Zo zie je in Estland dat de overheid digitalisering van economie en maatschappij echt tot ‘chefsache’ gemaakt heeft. “Er is een enorme wilskracht bij de overheid om Estland tot voorloper te maken. Ik zou in Nederland ook graag zien dat er een bewindspersoon opstaat en het eigenaarschap oppakt van digitalisering, bijvoorbeeld op het gebied van 5G. Nu is er vaak nog te veel stroperigheid in het digitale beleid. Dat zou dan verdwijnen.”

Peek wijst op een volgens haar positieve uitzondering op het gebied van digitaal leiderschap in het bedrijfsleven: Ralph Hamers, bestuursvoorzitter van ING. Hij heeft volgens Peek van de ING een digital first bedrijf gemaakt met een banklicentie. “Hamers heeft een uitgesproken visie op digitalisering. Hij stimuleert daarmee een hele generatie werknemers. Dit is hoe het moet. Natuurlijk kan er vanaf de werkvloer veel opborrelen. Maar als het bestuur dit topdown niet oppakt, gebeurt er niets.”

Dergelijk leiderschap noemt Peek cruciaal, maar ze ziet het nog te weinig. “Ik word zelf regelmatig gevraagd om over het hoe en waarom van digitalisering te praten in bestuurskamers. Men luistert wel, maar ik zie vervolgens vaak niemand die het initiatief neemt om door te pakken. Je moet als gehele bedrijf het gevoel hebben: de wereld gaat deze kant uit, we moeten meegaan. Er is geen keuze meer, behalve hoe je meegaat.”

Handschoen zal worden opgepakt

Toch verwacht de directeur van Dell EMC dat steeds meer organisaties daadwerkelijk de handschoen gaan oppakken, en wel om twee redenen:

  • Als je niets doet, besta je straks niet meer. Kijk maar naar de taxiwereld die nog steeds woedend reageert op Uber zonder zelf te vernieuwen. “Ze hadden beter zelf kunnen investeren in een online platform. Ook taxi’s verzamelen gegevens, maar als ze er niets mee doen, biedt dat geen toegevoegde waarde.”
  • Kansen pakken, een meer positieve reden. Wanneer je voorop loopt in digitalisering, ben je concurrerender. Wie meer inzichten haalt uit beschikbare data, kan betere producten en diensten leveren, of de organisatie efficiënter inrichten.

“Veel organisaties hebben koudwatervrees, omdat ze iets enorms op zich af zien komen. Dat is niet nodig. We moeten af van het idee dat alles meteen en megalomaan moet gebeuren. Zo zie je projecten juist vaak de mist in gaan. Begin klein en iteratief. Dat vraagt wel een andere visie op ICT en dat kan alleen met nieuw digitaal leiderschap, zowel van de CEO als de CIO. Een CEO hoeft geen server van binnen te kennen, maar hij of zij moet wel snappen dat een IT-afdeling ruimte nodig heeft om te investeren in digitale innovatie.”

Uiteindelijk is het nodig om digitalisering niet meer als een aparte trend te zien, stelt Peek. “Het is in feite een onderdeel van elke grote trend. Een enabler om doelen te realiseren zoals een duurzamer klimaat, efficiënter vervoer, of het betaalbaar houden van de zorg. Ik denk dat er eigenlijk geen enkele uitdaging meer is waar digitalisering geen onderdeel van de oplossing is.”

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie