Verlate implementatie IPv6 schaadt innovatieklimaat
26-09-2018 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Verlate implementatie IPv6 schaadt innovatieklimaat

De langzame implementatie van IPv6 in Nederland is schadelijk voor het innovatieklimaat. Dat is de conclusie van onderzoek in opdracht van SIDN. IPv6 is de opvolger van IPv4 als basis van de adressering van het internet. Het aantal beschikbare IPv4-adressen is op en de technische workarounds om het IPv4-netwerk draaiende te houden vormen een belemmering voor de stabiliteit van het internet.

De techniek achter IPv6 biedt meer adresruimte waardoor er veel meer IP-adressen beschikbaar zijn. Maar de adoptie van IPv6 gaat vooralsnog langzaam in Nederland, zo blijkt uit metingen van Google. Dit is volgens SIDN schadelijk voor de nationale concurrentiepositie als het gaat om innovatie. Tech-ondernemingen zullen zich namelijk eerder vestigen in landen waar IPv6 al ruim voorhanden is. Volgens het rapport ligt de oorzaak voor deze trage adoptie voor een belangrijk deel bij de 2 grootste access providers van Nederland: zowel KPN als Ziggo bieden internetgebruikers geen volwaardige, dual-stack IPv6-verbinding aan.

België koploper

Cijfers van Google laten zien dat in Europa België het verst gevorderd is: ruim 54% van alle bezoeken aan een Google-pagina is bij onze zuiderburen afkomstig van een IPv6-adres. In Nederland is dit slechts 13,2%. De trage adoptie van IPv6 is slecht voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse internetstructuur en de positie van het Nederlandse bedrijfsleven, omdat het ons land minder interessant maakt voor investeringen en innovaties op het gebied van onder meer het internet-of-things (IoT).

340 sextiljoen

IPv4 is al bijna 40 jaar oud, maar transporteert nog altijd het grootste deel van het internetverkeer. Doordat het internet zich ontwikkelde op een manier die 40 jaar geleden ondenkbaar was - denk bijvoorbeeld aan alle apparaten die tegenwoordig online verbonden zijn - voldoet IPv4 al een tijd niet meer aan de vraag. De techniek achter IPv6 lost het probleem van de te kleine adresruimte van IPv4 op. In totaal zijn er ruim 4 miljard IPv4-adressen, terwijl het aantal IPv6-adressen op 340 sextiljoen ligt (het getal 34 gevolgd door 37 nullen).

Koepelorganisatie Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), vertegenwoordiger van de partijen die de faciliteiten voor de digitale economie leveren, ziet flinke blokkades en knelpunten voor de uitrol van ipv6 zo blijkt uit het onderzoek. Volgens DINL is er op dit moment geen nijpend tekort aan IPv4-adressen en mist er daarom een financiële incentive om over te stappen naar IPv6. Wel pleit DINL voor verder onderzoek naar de risico’s van de trage adoptie, om te voorkomen dat de sector wordt overvallen door ontwikkelingen waar ze niet snel genoeg meer op kan reageren.

Onderlinge verschillen

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste ondernemingen en de kleine bedrijven het beter doen dan de ondernemingen die er qua grootte tussenin zitten. Qua sectoren doen universiteiten het veruit het beste met een score van 43%. De zakelijke wereld doet het op haar beurt beter dan publieke sectoren. Maar de totaalscores zijn in het algemeen teleurstellend laag, blijkt uit het onderzoek.

“Voor de positie van Nederland is de trage adoptie van IPv6 schadelijk,” verwacht Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN. “Het doet zelfs afbreuk aan het imago van Nederland als innovatieve voorloper. Hierdoor is de kans groter dat startups en innovatieve tech-ondernemingen zich elders zullen vestigen waar IPv6 al ruim voorhanden is. Het is wat dat betreft tekenend dat de diensten van grote technologische bedrijven zoals Netflix, Google en Facebook allang via IPv6 werken.”

Daarnaast wijst Meijer op de groeiende noodzaak van beschikbare IP-adressen door de opkomst van IoT: “Hubs en gateways die nodig zijn om te kunnen communiceren met IoT-devices en domotica hebben ook een IP-adres nodig. Om mee te kunnen blijven gaan in de ontwikkelingen op dit gebied, is verdere implementatie van IPv6 noodzakelijk.”

Meijer roept alle betrokken partijen dan ook op om eindelijk serieus met IPv6 aan de slag te gaan: “Dit is een taak voor iedereen. Het gaat immers om de toekomstbestendigheid van Nederland.”

Methodologie

Voor dit onderzoek is een groot aantal domeinnaamlijsten - onderverdeeld in tien sectoren - geanalyseerd. Voor alle domeinnamen is het gebruik van IPv6 op de nameservers (DNS), web (HTTP) en mail (SMTP) getest. Daarbij wordt de totaaluitkomst geslaagd genoemd als er minstens 2 nameservers bereikbaar zijn over IPv6, er minstens 1 website bereikbaar is over IPv6 (met of zonder www ervoor), en er minstens 1 mail gateway (MX ingang) bereikbaar is over IPv6. Dat laatste natuurlijk alleen als het betreffende domein inderdaad ook als mail-domein gebruikt wordt. Uitgangspunt hierbij was dat een goed werkende infrastructuur overblijft als je IPv4 weg zou halen.

IPv6-inventarisatie 2018 SIDN.pdf

Terug naar nieuws overzicht