Information Builders Summit in teken van The New WebFOCUS

26-09-2018 | door: Dick Schievels
Deel dit artikel:

Information Builders Summit in teken van The New WebFOCUS

Onder het motto ‘A new intelligence for a connected world’ vond onlangs de Information Builders’ Summit 2018 plaats. De bijeenkomst in Media Plaza van de Jaarbeurs te Utrecht was de eerste van een serie van zes internationale Summits in Europa met als doel de bezoekers nieuw inzicht te bieden in hoe zij met behulp van de laatste technologie van Information Builders het maximale uit hun data kunnen halen.

Het is een opwindende tijd voor een ieder die zich met data bezighoudt, aldus Brian Joynt (SVP Intenational Sales bij Information Builders) tijdens zijn welkomstwoord. De toenemende datavolumes en -variëteit bieden bedrijven volop kansen om zowel de eigen bedrijfsvoering te transformeren als de ervaring van de klant te verrijken, luidt zijn boodschap. Information Builders is daarbij voortdurend op zoek naar manieren om de processen van zijn klanten verder te vereenvoudigen en automatiseren. Dat betreft onderwerpen als het verzamelen en integreren van data, alsmede het opschonen ervan, zodat die data een betrouwbare bron vormen voor wat hij noemt ‘smart information delivery’.

Tijdens de keynote van VP Country Manager Benelux Dennis Bartels komt vervolgens een keur aan gebruikersverhalen voorbij, ter illustratie van hoe organisaties met behulp van de technologie van Information Builders hun bedrijfsvoering al ingrijpend hebben getransformeerd op de drie gebieden waarop het bedrijf actief is: data-integratie (batch-ETL, real-time ESB, Hadoop-gebaseerd), data-integriteit (datakwaliteit, data-governance, Master Data Management) en intelligence (onder meer: Predictive Analytics, Infographics, zoektechnologie, Data Discovery, rapportage, dashboards en Location Analytics).

Data-integratie

Een integratiecase waarbij Bartels zelf uitgebreid betrokken was, betreft Coty, een klant van information Builders die in 2015 een aantal merken van Procter & Gamble inlijfde. Tijdens die integratieklus hebben wij de winkel verbouwd terwijl hij gewoon open was, schetst Bartels. “Alles moest geïntegreerd worden!” Tijdens het integratietraject, dat 18 maanden in beslag nam, ging wereldwijd het aantal distributiecentra van 3 naar 38, terwijl er ondertussen geen enkele verstoring optrad in de leveranties, die allemaal werden aangestuurd via software van Information Builders. Daarbij werd het aantal externe klanten verhoogd met maar liefst 40 procent. “Dat was een héél omvangrijk project voor ons”, zegt Bartels. “In 18 maanden tijd werden, met een team bestaande uit 85 man, 40 systemen geïntegreerd en een groot aantal interfaces gecreëerd – volledig succesvol, zonder ‘disruptions’, én op tijd!”

Data-integriteit

Bartels collega James Cotton presenteert een case op gebied van data-integriteit bij een andere vaste klant van Information Builders: Sligro Food Group. Zij gebruiken het WebFOCUS-platform voor al hun rapportagedoeleinden en maken tevens gebruik van de beschikbare tooling voor datakwaliteit van Information Builders, vertelt hij. Datakwaliteit is voor iedere organisatie belangrijk, maar zeker voor een bedrijf als Sligro, dat met in totaal zo’n tachtig merken marktleider is op gebied van Foodservice. “Alle inkoop is centraal belegd. Zij beschikken van A tot Z over gegevens over de gehele keten. Daarmee geven ze de consument toegang tot ruim 60.000 producten, die elke dag vers geleverd worden. Dat betekent dat duizenden leveranciers Sligro via een portal dagelijks voorzien van productgegevens van allerlei aard.” Die data wordt lang niet altijd correct of volledig aangeleverd en moet dus constant worden gecontroleerd. Alles bij elkaar, meldt Cotton, voert Sligro zo elke nacht over ruim 60.000 producten op ruim 300 punten checks uit op datakwaliteit.

Business Intelligence

Jaap Bakker, Senior Data Strategy Manager bij Vermeer Corporation, brengt een interessant klantverhaal dat zich afspeelt op Business Intelligence-niveau. Vermeer, een Amerikaans bedrijf gevestigd in Pella (Iowa), bouwt machines voor landbouw en industrie, met name voor de bewerking van de bodem en ondergrond. Hij doet verslag van een in eerste instantie falende BI-aanpak bij zijn bedrijf en hoe hij dat beleid wist om te buigen.

Intern richtte men zich vooral op de producten en niet zozeer op de processen en de data die door die processen worden gegenereerd, schetst hij. Wilde iemand inzicht verwerven in die processen dan moest hij bij de IT-afdeling een verzoek indienen voor een rapportage, die hij dan geruime tijd later pas ontving. In een wereld waarin snelheid van handelen op basis van informatie steeds belangrijker wordt, was dat op bepaald moment onacceptabel. “Dus besloten we onze BI-platformen te moderniseren”, aldus Bakker. “Maar de fout die we maakten was dat we geen rekening hielden met het wijdverbreide ‘data-analfabetisme’ binnen ons bedrijf. De door IT uitgerolde self-service aanpak faalde dan ook volledig. We hadden niet goed in de gaten dat datapreparatie misschien wel zo’n 60 tot 80 procent van het werk beslaat. We gaven de business de tools daarvoor in handen en zeiden vervolgens: doe het maar. En dat werkte niet!”

Bakker gooide vervolgens het roer om, waarbij hij nadrukkelijk de samenwerking zocht met de mensen van de business. BI werd stap voor stap van IT verhuist richting business, waarbij een sleutelrol werd toebedeeld aan die gebruikers die zich vanuit eigen initiatief hadden ontpopt als dataexpert. “Want die zijn er ook altijd”, zegt Bakker. Bakker promoveerde ze tot Data Stewards, waarmee hij de rol die ze al vervulden, formaliseerde. Met behulp van die Data Stewards werden in de belangrijkste bedrijfsdomeinen datasets gecreëerd, die vervolgens werden geoptimaliseerd voor rapportagedoeleinden. “Langs die weg kwam self-service BI wel op gang”, zegt Bakker, “en kunnen rapporten en inzichten op basis van de voorhanden relevante data nu steeds vaker wel op gewenste snelheid worden gegenereerd. We gebruiken daarvoor niet uitsluitend de BI-technologie van Information Builders, maar wel een groot deel van wat we bereikt hebben, is daarop gestoeld.”

The New WebFOCUS!

Interessante gebruikersverhalen doen het altijd goed op dit soort bijeenkomsten. Ze geven klanten en partners volop de gelegenheid te leren van elkaars ervaringen. Maar de Summit van Information Builders stond dit keer vooral in het teken van ‘The New WebFOCUS’, het nieuwe BI & Analytics-platform dat Information Builders aan de vooravond van zijn Summit in Utrecht lanceerde. In de plenaire presentatie van COO Frank Vella, met als titel ‘A New Intelligence for a Connected World’ werden de eerste contouren van het nieuwe platform neergezet, waarna de bezoekers in de breakout-sessies tijdens het middagprogramma steeds meer details nader kregen voorgeschoteld. Ter afronding hier een kleine greep uit de meest in het oog springende innovaties van het nieuwe WebFOCUS-platform.

Allereerst heeft het nieuwe WebFOCUS-platform een volledig nieuw ontwikkelde interface, met visueel intuïtieve en gestroomlijnde workflows. De belangrijkste gebruikerscomponent is WebFOCUS Designer, een ecosysteem van geïntegreerde capaciteiten die een gebruiker begeleiden bij elke stap van het analytische traject: van gegevensvoorbereiding en het creëren van content tot het verzamelen, publiceren en de implementatie aan toe.

Met WebFOCUS Intelligent Objects kunnen gebruikers elkaars analyses gezamenlijk ten volle benutten. Het geheime ingrediënt is de nieuwe dynamische laag metadata die automatisch wordt gegenereerd terwijl analyses worden aangemaakt. Een gebruiker kan vergelijkbare en gerelateerde, bestaande weergaven bekijken en bewerken, waardoor iedereen kan voortbouwen op elkaars werk. Daardoor wordt het tempo van innovatie verhoogd en dubbel werk gereduceerd.

En dan zijn er nog de WebFOCUS Infographics waarmee organisaties visueel inzichtelijke communicatie kunnen creëren ten behoeve van werknemers, partners en (mogelijke) klanten, zonder dat daar programmeurs of grafische ontwerpers aan te pas hoeven komen. Die infographics kunnen met behulp van WebFOCUS-‘plannen en publiceren op maat’ op geautomatiseerde wijze (en gepersonaliseerd) worden verzonden naar duizenden of zelfs miljoenen geadresseerden.

Video

Bekijk het video verslag van Information Builders Summit 2018.

Door: Dick Schievels

Terug naar nieuws overzicht
Software