Cisco’s Networking Academy Program helpt het onderwijs met IT-opleidingen
24-10-2018 | door: Dick Schievels
Deel dit artikel:

Cisco’s Networking Academy Program helpt het onderwijs met IT-opleidingen

DVN staat voor ‘Digitale Versnelling Nederland’, een door Cisco begin 2017 gelanceerd drie jaar durend investeringsprogramma dat in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid werd opgezet. Investeren in digitale vaardigheden en onderwijs is een van de speerpunten van het programma, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor Cisco’s Networking Academy Program.

Het DVN-programma is onderdeel van Cisco’s ‘Country Digitization Acceleration’-initiatief dat in een selectieve groep landen wereldwijd wordt uitgerold, vertelt Rik Bleeker, bij Cisco sinds twee jaar de CSR Country Engagement Manager Benelux, waarbij CSR staat voor ‘Corporate Social Responsibility’ (‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op z’n Nederlands). De country engagement manager houdt zich vooral bezig met het programma van Cisco’s Networking Academy Program (NetAcad) in het land of de regio waar hij de scepter zwaait. Dat programma is twintig jaar geleden gestart en draait nu wereldwijd in 180 landen. Doel is om zowel jongeren als volwassenen meer IT-vaardigheden mee te geven. En dat is volgens Bleeker zowel economisch als maatschappelijk gezien broodnodig.

DVN-speerpunten

Het DVN-programma is onder meer tot stand gekomen na onderling overleg tussen premier Mark Rutte en Cisco-bestuursvoorzitter en voormalig CEO John Chambers, blikt Bleeker terug. Dat is alweer ruim 1,5 jaar geleden. Rutte is ondertussen aan zijn volgende kabinet begonnen. Chambers ging met pensioen en werd opgevolgd door CEO Chuck Robbins. “Begin dit jaar is het allemaal nog eens herbevestigd tijdens een ontmoeting tussen Robbins en Rutte op het laatste World Economic Forum in Davos”, zegt Bleeker.

Het programma bestaat uit een vijftal focusgebieden of ‘tracks’, zoals Bleeker ze aanduidt. Het gaat om het digitaliseren van de Nederlandse infrastructuur (onder meer transport) en de Nederlandse gezondheidszorg (onder andere toegang tot data, en zorg op afstand via IT) en innovatie rond startups (‘seeding’, ‘incubating’ en ‘accelerating’). Parallel aan deze drie tracks zijn er aanvullend programma’s met focus op cybersecurity en educatie (waaronder NetAcad).

Cisco’s Networking Academy

Bleeker is uit hoofde van zijn functie nauw betrokken bij laatstgenoemde track, waarbinnen de door hem in Nederland aangestuurde Networking Academy een sleutelrol vervult. De Networking Academy wordt intern weleens gekscherend ‘het best bewaarde geheim van Cisco’ genoemd, zegt Bleeker, en als het aan hem ligt gaat dat zo snel mogelijk veranderen. “Als je kijkt naar het succes van het NetAcad-programma over de afgelopen twintig jaar, zou dat ook totaal geen probleem hoeven zijn. Want alles bij elkaar heeft NetAcad in die tijd al 7,8 miljoen studenten – geheel belangeloos – met IT-vaardigheden verrijkt. Dat is gigantisch! NetAcad is Cisco’s CSR-vlaggenschip. En de groei versnelt enorm, want wereldwijd doen we nu al 1,6 miljoen studenten op jaarbasis. Als je dat afzet tegen die 7,8 miljoen over de hele periode, dan verloopt die groei exponentieel. Onze doelstelling is nu om in 2021 wereldwijd zo’n 2 miljoen studenten per jaar van extra digitale vaardigheden te voorzien. En in Nederland is de ambitie niet minder. De afgelopen tijd is de groei al sterk ingezet en ook de komende jaren gaan wij samen met het onderwijs tienduizenden studenten en werkenden van extra digitale vaardigheden voorzien. Dat betekent concreet: de verrijking van heel veel cv’s met IT-vaardigheden, op een arbeidsmarkt die daarom zit te springen.”

Ook níet IT-studenten!

Cisco’s Networking Academy heeft binnen Nederland vier doelgroepen in het vizier, zet Bleeker uiteen. De focus ligt op het onderwijs, waarbij men zich traditioneel richt op de studenten van mbo-en hbo-instellingen die een IT-opleiding volgen en bijvoorbeeld netwerkbeheerder willen worden. “Daar zit onze ‘installed base’ en dat is ook onze historie”, zegt Bleeker. “Inmiddels is het overgrote deel van de mbo’s en hbo’s bij ons aangesloten. Maar er is nóg een heel belangrijke groep, met name in de context van de versnelde digitalisering die we met het DVN-programma nastreven, en dat zijn de níet IT-studenten. Het is heel belangrijk dat we ook die gaan bedienen in Nederland. Want IT vind je tegenwoordig in alle beroepen terug. Zo zetten we bijvoorbeeld zwaar in op zorgstudenten op mbo-niveau, maar ook op studenten van hbo-instellingen die zich richten op juridische zaken of op logistiek en transport, want ook die krijgen stuk voor stuk steeds meer met IT te maken. Vrijwel iedere student moet iets gaan begrijpen van IoT, en ook steeds iets weten van cybersecurity.”

Noodklok voortgezet onderwijs

Doelgroep nummer drie is het vo, het voortgezet onderwijs. Op dat niveau wordt spijtig genoeg nog te weinig IT gegeven, zegt Bleeker. “We hebben een behoorlijke groep leraren die ontzettend zijn best daarvoor doen, maar we zijn er op dat niveau nog lang niet. Het staat alleen in het regeerakkoord, nog zonder echte implementatie. Het inbouwen van de nodige IT in het voortgezet onderwijs duurt te lang. Als daar niet snel iets aan verandert, gaan we dat over een paar jaar economisch keihard voelen”, luidt Bleeker wat dit aangaat de noodklok. “Wij helpen graag de docenten en het onderwijs IT-technisch te ontzorgen: de cursussen zijn er, ze zijn van topkwaliteit, en ze worden belangeloos 24x7 online beschikbaar gesteld via netacad.com.”

En dan is er nog Cisco’s vierde doelgroep: iedereen buiten het onderwijs. Want wil je de digitalisering van Nederland écht versnellen, dan zal volgens Bleeker vrijwel iedere Nederlander meer moeten gaan begrijpen van onderwerpen als IoT en cybersecurity. “We gaan daarom bijvoorbeeld ook cursussen voor beginnende ondernemers geven, of voor medewerkers van een zorginstelling. Via ons programma kunnen wij zorgen voor de juiste cursussen en de juiste modules op maat voor ook dát soort specifieke doelgroepen buiten het onderwijs.”

Belang voor partners?

DVN is een groot, nieuw en belangrijk project voor Cisco, stelt Bleeker resumerend. Het helpt Cisco bij het creëren van een wat ruimere horizon in de relatie met zowel klanten als partners. “En een belangrijke reden dat wij hier in Nederland ook NetAcad aan dat project hebben toegevoegd, is dat wij óók een relatie hebben met de partners van mijn salescollega’s. Die partners hebben met regelmaat behoefte aan personeel en talenten met IT-skills, en de opleidingen dáárvoor leveren wij eveneens!”

De focus van Cisco’s Networking Academy ligt binnen Nederland op educatie: op het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo, onderstreept Bleeker nog eens. Vooral dáár proberen wij, als een soort cadeautje aan de samenleving, door het ontzorgen van leraren via een cursusaanbod dat zij lastig zelf kunnen ontwikkelen, met verhoogde doelstellingen een extra impuls te geven aan DVN.”

Auteur: Dick Schievels

Terug naar nieuws overzicht
Digitale Transformatie