Ruben Raadsheer: Megatrends bieden HP business partners nieuwe kansen

26-10-2018 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Ruben Raadsheer: Megatrends bieden HP business partners nieuwe kansen

Resellers moeten ingesteld zijn op het bedienen van mensen die hun leven hebben ingericht rond de moderne ICT-middelen tot aan diegenen die nog moeite hebben een pc te bedienen. Dat is het gevolg van een van de megatrends die Ruben Raadsheer, Chief Technologist bij HP Nederland, ziet: demografische veranderingen. 

Een gesprek met Raadsheer gaat over de grote wijzigingen die wereldwijd plaatsgrijpen. Maar het blijft niet theoretisch. Hij vertaalt de ontwikkelingen naar de gevolgen daarvan voor de partners van HP. Waar moeten zij rekening mee houden en wat betekent dit voor hun bedrijfsvoering?

HP onderscheidt vier megatrends op wereldschaal. Dan gaat het om macro-economische bewegingen die de wereld veranderen. Voorts houdt hij de technologische evoluties voor de komende vijftien jaar in de gaten.

Als eerste noemt hij de toenemende verstedelijking. Deze trend is al jaren gaande; steden groeien vrijwel ongebreideld; het platteland loopt leeg. Metropolen met miljoenen inwoners nemen in aantal toe. “Dat geeft een groeiende druk op de infrastructuur. Niet alleen de (vaar)wegen, maar ook de nutsvoorzieningen staan onder spanning. Hoe zorg je bijvoorbeeld als reseller dat jouw verkochte artikelen in een megastad op 64 hoog op tijd aankomen? Daar moeten onze partners over nadenken. Zij moeten in de gaten houden welke logistieke diensten worden ontwikkeld waarvan zij gebruik kunnen maken. Denk aan Otto van Uber: het initiatief om zelfrijdende vrachtwagens op de markt te brengen”, geeft Raadsheer een voorbeeld.

Alle IT-apparaten gebruiken elektriciteit. Die moet ook in megasteden voldoende voorhanden zijn. “Daarover overleggen wij met de overheden”, vertelt Raadsheer. “Om te bespreken hoezeer IT kan bijdragen aan verbetering van de nutsvoorzieningen.”

Hetzelfde geldt voor het gebruik van slimme toepassingen om steden leefbaar te houden. “Onder de paraplu ‘Smart Cities’ zijn er producten en diensten die partners van HP kunnen inzetten.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij HP strategie. Om de elektra-infrastructuur te ontzien, poogt het bedrijf apparatuur te maken dat zo weinig mogelijk stroom verbruikt. “Maar we gaan een stap verder. We onderzoeken of het mogelijk is de elektriciteit die in een laptop is opgeslagen terug te leveren aan het net op het moment dat de notebook langdurig niet wordt gebruikt.”

“We moeten samen met onze partners duurzaamheid hoger op de agenda van onze klanten krijgen. Vanzelfsprekend blijft prijs een belangrijke component, maar duurzaamheid en kwaliteit dienen een prominentere rol te krijgen.”

De tweede megatrend is de globalisering. Waarbij Raadsheer opmerkt dat alle trends op elkaar inhaken en invloed hebben op elkaar. De globalisering heeft tot gevolg dat iedereen altijd via een netwerk met elkaar verbonden wil zijn. Dat geeft een druk op de netwerken. “Wij werken samen met toeleveranciers – en natuurlijk de telco’s – aan brede inzet van 5G-netwerken. Die zijn vanwege hun opzet fijnmaziger. Ook daarbij willen we een stap verder gaan en zogenaamde MESH-netwerken bouwen waarbij alle elementen binnen het netwerk onderling verbonden zijn. Elk element is dus zowel ontvanger als zender. Je krijgt hiermee minder ‘vervuiling’ in het netwerk. Alle componenten moeten dan wel zijn uitgerust met hard- of software om dit mogelijk te maken”, legt hij uit.

Raadsheer voegt er nadrukkelijk aan toe dat beveiliging een kerntaak is bij de opbouw van zo’n netwerk. “Je wilt immers niet dat iemand via jouw laptop het netwerk opgaat en tegelijkertijd jouw data kan manipuleren. Honderd procent beveiliging bestaat niet, maar we streven er wel naar.”

“Voor HP’s partners betekent dit dat er in toekomst niet alleen een apparaat aangeboden moet worden, maar ook kennis daaromheen. De partner kan zich dan onderscheiden met relevante kennis van haar klanten en hun werkwijze.”

Politiek

“Nederland scoort altijd goed als het gaat innovatie, maar onderschat soms hoe snel andere landen ons inhalen. We zijn hierover in gesprek met politiek en bedrijfsleven. Ons land heeft veel geïnvesteerd in koper en zou nu weer veel moeten investeren in glas en 5G. De wet van de remmende voorsprong maakt dat lastig. Als ik kijk naar de kansen van 3D-print als driver voor de Vierde Industriele Revolutie, dan zijn we als land uitstekend in staat om een centrale rol te vervullen. Waar we onderdelen produceren dichtbij waar ze nodig zijn, in plaats van een centrale fabriek ver weg, daar is een logistieke mogendheid als Nederland goed voorgesorteerd. Toch zie je landen om ons heen dit fenomeen sneller oppakken, maar de laatste tijd halen ook minder ontwikkelde landen ons in.”

Silver spenders

De derde megatrend behelst de demografische ontwikkelingen. Mensen worden ouder; de silver spenders (55+ jaar) hebben meer te besteden, maar zullen dat niet zo snel uitgeven aan de nieuwste IT-apparatuur. Terwijl de jongere generaties dat juist wel doen, zij het op een andere manier.

“Het is belangrijk voor onze partners om beide groepen te bedienen; daar moeten zij een evenwicht in zien te vinden. De jongeren kopen geen auto meer, maar delen die. Zij zien producten liever als een dienst, terwijl oudere generaties de spullen liever zelf bezitten. Dat zijn twee verschillende bedrijfsmodellen. Je moet met allebei overweg kunnen. HP kan haar partners daarin ondersteunen met het ‘Everything-as-a-Service’ (XaaS) concept.”

De demografische ontwikkeling betekent ook een toenemende druk op de gezondheidszorg. “Hier speelt HP, samen met zijn partners, ook een belangrijke rol. Wij ontwikkelen sensoren en software die de meetresultaten vertalen. Bijvoorbeeld om in het lichaam vroegtijdig ongewenste veranderingen te signaleren; denk aan het glucosegehalte. Daar zij we al vrij ver mee. Er zijn al mensen die dergelijke toepassingen in hun lichaam hebben laten opnemen.”

Versnelde innovatie

De vierde megatrend is versnelde innovatie. “Juist doordat computers sneller zijn, onderling snelle verbindingen leggen, kunstmatige intelligentie zich verbreidt, vinden innovaties veel sneller plaats. Vooral ook omdat de onderdelen, zoals sensoren, steeds goedkoper worden.”

Dat betekent dat partners oplossingen moeten maken voor klanten die zo flexibel zijn dat nieuwe ontwikkelingen eenvoudig als uitbreiding of aanpassing kunnen worden toegepast.

Als technologietrend ziet Raadsheer onder meer de toepassing en verdere evolutie van sensoren. “Alles wordt daardoor slimmer. Daarbij komt dat apparaten steeds kleiner worden, maar wel meer kunnen. Optimale connectiviteit is een standaard uitrusting. En alles moet natuurlijk wel veilig zijn. Niet alleen het dataverkeer, maar ook de apparatuur zelf. Het moet bijzonder lastig zijn om iets (fysiek of digitaal) ongevraagd open te maken met het doel er iets aan te veranderen. Hier kan bijvoorbeeld een blockchain aan bijdragen.

We herkennen dat klanten het niet altijd gemakkelijk vinden deze innovaties bij te houden en voorzien een belangrijke rol voor onze partners als vernieuwers.

Raadsheer zit duidelijk op zijn praatstoel en weet niet van ophouden. Nog een technologietrend: ‘beyond human’. Het toepassen van IT om mensen fysiek beter te maken, maar ook slimmer. Augmented reality valt hier bijvoorbeeld hieronder.

Er valt nog veel meer te vertellen, bijvoorbeeld over 3D en 4D-printers. “Daarover later meer. Het mag duidelijk zijn dat er veel nieuwe kansen zijn voor onze partners als je je in deze trends verdiept.”

Auteur: Teus Molenaar 

Terug naar nieuws overzicht
Hardware