Info.nl wint Europese aanbesteding ‘Stadsbank van Lening’ Gemeente Amsterdam
31-10-2018 | door: Redactie
Deel dit artikel:

Info.nl wint Europese aanbesteding ‘Stadsbank van Lening’ Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft info.nl gecontracteerd voor de bouw, implementatie, hosting, beheer en doorontwikkeling van het nieuwe beleensysteem voor de Stadsbank van Lening. De overeenkomst is afgesloten voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om zes keer twee jaar te verlengen.

De Stadsbank van Lening maakt bij het uitvoeren van het beleenproces gebruik van een beleensysteem. Via een Europese aanbesteding zocht Gemeente Amsterdam de partij met de beste prijs-kwaliteitsverhouding op het gebied van onder andere projectteam, projectuitvoering en verdere doorontwikkeling van het beleensysteem.

Het beleenproces van de Stadsbank van Lening is erop gericht om gunstige voorwaarden te bieden aan haar klanten en wijkt daarin op belangrijke wijze af van commerciële pandhuizen. Omdat het huidige beleensysteem op onderdelen aan vervanging toe is, wordt het middels deze opdracht opnieuw ontwikkeld. Hiermee is de Stadsbank van Lening klaar voor verdere ontwikkeling in de toekomst om zo haar klanten nog beter te kunnen helpen.

Bob Paulussen, directeur Stadsbank van Lening: “Wij zijn erg blij dat info.nl de leverancier van ons nieuwe beleensysteem wordt. Het is een cruciaal systeem voor onze organisatie, de backbone van onze dienstverlening aan de klanten. Ik kijk uit naar alle vernieuwingen en verbeteringen die we in dit systeem kunnen doen, zodat onze taxateurs beter ondersteund worden in het doen van hun werk. Altijd met het doel om onze klanten - de Amsterdammers aan het loket - beter te kunnen helpen.”

Info.nl heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van high-end maatwerkapplicaties voor gerenommeerde klanten waaronder OV-fiets, Greenwheels en BVA Auctions en heeft een bewezen trackrecord als het gaat om projecten van grote omvang. Daarbij zit ook bij info.nl Social Return diepgeworteld in het DNA, net zoals bij de Stadsbank van Lening.

Remmert Stipdonk, Managing Director info.nl: “Wij voelen ons vereerd dat wij met ons team de Stadsbank van Lening mogen helpen bij het zetten van de volgende stap naar de toekomst. We gaan de expertise die we in de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd breed inzetten voor een succesvolle samenwerking.”

Info.nl treedt op als innovatiepartner en neemt het gehele traject – van strategie, ontwerp, tot implementatie en onderhoud – onder zijn hoede. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en vanaf 5 november 2018 start info.nl met de eerste fase.

Terug naar nieuws overzicht