Gebruik AI voor het automatiseren van gewone businesstaken

05-11-2018 | door: Blog
Deel dit artikel:

Gebruik AI voor het automatiseren van gewone businesstaken

Dankzij AI en machine learning kunnen computers patronen leren herkennen in ongestructureerde data. Denk aan camera’s in een fabriek die opnamen maken van de producten, waarna met behulp van beeldherkenning eventuele gebreken direct worden gesignaleerd. Op dezelfde manier kan een verzekeraar met behulp van artificial intelligence foto’s van schadegevallen laten analyseren om een schatting te maken van de kosten voor herstel. Er hoeft dan geen expert meer de deur uit om de schade te taxeren. De voornaamste waarde van kunstmatige intelligentie is dan ook te vinden rond automatisering. AI kan vrijwel overal helpen waar mensen repetitieve taken vervullen.

Daarbij zal de inzet van AI zeker tot flinke kostenbesparingen leiden, maar dat AI daardoor al onze banen zal verdringen is overtrokken. Waar het werkelijk om gaat is dat er dankzij AI nieuwe mogelijkheden ontstaan die voorheen niet haalbaar waren, omdat ze te duur of te tijdrovend waren. Het ontwikkelen, implementeren en gebruiken van deze technologieën gaat echter niet vanzelf, daar zijn mensen voor nodig. Volgens een recent onderzoek van Capgemini zal AI juist meer banen creëren dan vernietigen. Net zoals eerdere technologieën voor meer waarde hebben gezorgd dan ze vernietigd hebben.

Het is geen science fiction meer, de technologie kan nu al worden ingezet. Dat is ook van groot belang voor de levensvatbaarheid van bijna elke organisatie, ongeacht de sector waarin deze actief is. De business zal steeds meer behoefte hebben aan systemen die van AI gebruik maken. Zozeer zelfs dat volgens Gartner datacenters die geen AL en machine learning toepassen, rond 2020 het operationeel en economisch niet meer redden.

Vele organisaties zullen met AI de eerste stappen zetten met een researchproject buiten de ‘traditionele’ IT. Uiteindelijk zullen deze projecten worden opgeschaald en geïntegreerd met de huidige IT. Die integratie is nodig omdat AI vaak werkt met ongestructureerde data (video, foto’s, audio, log data, etc.) en op basis daarvan gestructureerde data oplevert. Die resultaten moeten worden gecombineerd met andere gestructureerde data om van waarde te zijn voor de organisatie.

Verder zullen organisaties voor de vraag komen te staan waar zij hun AI-taken moeten draaien: in de publieke cloud of in een private cloud? De aard van de data kan daarbij helpen. In AI zijn grote dataverzamelingen nodig voor het trainen van neurale netwerken. Dan ligt het voor de hand om AI-taken te draaien waar deze dataverzamelingen zich bevinden. Data heeft namelijk ‘gewicht’, waardoor het te duur, te tijdrovend en te ingewikkeld is om grote hoeveelheden data te verplaatsen. Het project moet dus naar de databerg, in plaats van andersom. En als de data zich op systemen in huis bevinden, ligt het voor de hand om de AI-taken eveneens op systemen in huis te draaien.

Volgens Gartner zal rond 2020 iedere softwareoplossing gebruikmaken van AI. Dat betekent dat organisaties die nu al met AI beginnen een flink concurrentievoordeel zullen hebben. De winnaars zullen ook niet per se de grootste bedrijven zijn, of de bedrijven met de beste marketing. Het zullen de bedrijven zijn die innovatief zijn en zich het beste kunnen aanpassen. Wie voorop loopt in het toepassen van AI zal de manier waarop business wordt gedaan opnieuw kunnen vormgeven. Zo bekeken zorgt AI voor een gelijk speelveld: de technologie biedt bedrijven van iedere omvang nieuwe kansen om te innoveren.

Marco Bal, Principal Systems Engineer Benelux, Pure Storage

Terug naar nieuws overzicht