Datalek bij 216 Accountants

01-12-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Datalek bij 216 Accountants

216 Accountants, de voormalige mkb-praktijk van KPMG, is getroffen door een datalek. Door het lek zijn klant- en persoonsgegevens van klanten van het bedrijf tijdelijk inzichtelijk geweest voor alle klanten.

In een e-mail gericht aan getroffen klanten meldt het bedrijf op 1 december te zijn overgegaan op een nieuw klantenportaal. Door een menselijke fout bij leverancier PinkWeb is op het oude klantportaal een bestand met informatie tijdelijk toegankelijk geweest voor alle klanten van het bedrijf. Dit bestand bevatte zowel klant- als persoonsgegevens.

Beperkt aantal klanten heeft bestand aangeklikt

Onderzoek van 216 wijst uit dat een beperkt aantal klanten van het bedrijf het betreffende bestand heeft aangeklikt. 216 benadrukt dat dit niet betekent dat zij het bestand daadwerkelijk hebben gedownload en ingezien. Het bedrijf meldt persoonlijk contact op te hebben genomen met deze klanten en hen te hebben verzocht de informatie permanent te verwijderen. Ook is van het datalek melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

216 meldt dat de kans dat gegevens van klanten zijn ingezien klein is. Desondanks adviseert het accountantbureau bedrijven personeel te informeren over het mogelijk lek, aangezien het getroffen bestand ook persoonsgegevens van medewerkers kan bevatten. Klanten die vragen hebben over het datalek kunnen contact opnemen met hun relatiebeheerder of de privacy officer van 216 via privacy@216.nl.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

Security