Privacyissues in smart cities baren 44% van de Nederlanders zorgen

07-12-2018 | door: Wouter Hoeffnagel

Privacyissues in smart cities baren 44% van de Nederlanders zorgen

Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of hun privacy in het geding is in een smart city. Zeker 55 procent geeft aan niet bang te zijn voor privacyissues tegenover ruim 44 procent die juist wel bang zijn dat hun privacy gevaar loopt.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 1.032 respondenten dat Dell EMC heeft laten uitvoeren. Oudere respondenten gaven in het onderzoek veel vaker aan bang te zijn dat hun privacy niet gewaarborgd is in een smart city. In de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar heeft 57 procent de stelling ‘Ik ben bang dat mijn privacy niet gewaarborgd is in een smart city’ met ‘ja’ beantwoord ten opzichte van ruim 38 procent bij de respondenten onder de 40 jaar. In Noord- en West-Nederland maken relatief veel mensen zich zorgen over de waarborging van hun privacy. Respondenten in Oost-Nederland zijn daar duidelijk minder bezorgd over.

Geen idee

Deze angst, die bij veel mensen speelt, kan verklaard worden doordat veel mensen eigenlijk niet goed weten wat hun gemeente doet op het gebied van het ‘smarter’ maken van hun woonplaats. Op de stelling ‘De plaats waarin ik nu woon heeft al stappen gezet die horen bij een ‘smart city’, antwoordt slechts 15 procent bevestigend, terwijl 44 procent denkt dat dit niet het geval is. Veertig procent geeft aan geen idee te hebben of dit het geval is.

In Noord-Nederland is men opvallend vaak van mening (52,1 procent van de respondenten) dat er nog geen stappen zijn gezet die horen bij een smart city. In Zuid Nederland kiest men juist vaker (18,2 procent) voor het antwoord ‘ja’. Respondenten met een laag inkomen kozen relatief gezien vaker voor de antwoordoptie ‘weet ik niet’. 51,3 procent tegenover 37,7 procenten bij middenhoogopgeleiden en 37,4 procent van de hoogopgeleiden.

Transitiegeneratie

“De beste technologie is zo verweven met het dagelijks leven dat mensen niet meer doorhebben dat het om technologie gaat. Die ontwikkeling naar smart cities moeten veel gemeenten in Nederland nog doorlopen. Bovendien groeit er nu een transitiegeneratie op. Die generatie interacteert anders met technologie en de wereld”, zegt Patricia Florissi (foto), Global CTO voor Sales en expert op het gebied van smart cities bij Dell Technologies.

“Om burgers in Nederland enthousiast en gerust te maken voor het concept van smart cities moet de focus niet alleen liggen op het technologische aspect, maar moet er juist ook vanuit economisch, sociaal en ecologisch oogpunt gekeken worden. Op het moment dat oplossingen gericht zijn op burgers en mensen doorhebben hoe deze oplossingen hen helpen, wordt het concept van smart cities pas booming”, besluit mede-oprichter van de Global Smart City & Community Coalition (GSC3) Bram Reinders.

Terug naar nieuws overzicht