IT’ers willen ruimte voor innovatie

10-12-2018 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

IT’ers willen ruimte voor innovatie

Van de IT-afdeling wordt verwacht dat zij alles draaiende houden én nieuwe initiatieven ontplooien en implementeren om de bedrijfsvoering verder te automatiseren. Van de IT-professionals heeft 69% hier moeite mee; 57% denkt dat het niet kan wegens gebrek aan geld. Reden voor Insight om het operationele deel van IT te helpen vereenvoudigen, meent verkoopdirecteur Rogier Stolk van Insight Nederland.

In 2018 heeft Insight onderzoek laten doen naar wat IT-professionals in Europa zoal bezighoudt, kijkende naar toekomstige ontwikkelingen. Dit onderzoek vond plaats onder ruim duizend respondenten in negen Europese landen en verspreid over kleine tot grote bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor het beheer van IT-oplossingen, het vaststellen van de behoeften van de organisatie en het inhuren van adviseurs. De resultaten zijn opgetekend in de Insight Intelligent Technology Index.

“De wereld verandert snel; en dan heb ik het niet alleen over IT”, zegt Stolk. “Wij willen weten hoe we het beste onze klanten kunnen ondersteunen in hun businesstransformatie. Dit onderzoek geeft de reflectie weer van de belangrijkste zorgen, uitdagingen, voordelen en beslissingen waar de IT-professionals van Europa mee te maken hebben.”

Van de organisaties heeft 78% de IT-afdeling samengesteld uit een groep die zich bezighoudt met het draaiende houden van de bestaande automatisering (‘keeping the lights on’) en een groep die innovatie nastreeft. “Waar je IT-afdelingen vooral mee ziet worstelen is om het beheer van dagelijkse activiteiten te combineren met innovatie en transformatie voor morgen.”

Insight Digital Workspace

Stolk wijst erop dat de IT-budgetten bij het overgrote deel van de organisaties in 2018 op hetzelfde niveau ligt als in 2017. “Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de budgetten die nodig zijn om innovatie te stimuleren, achter blijven. Ze moeten meer doen met hetzelfde geld en dat loopt spaak.”

Bij Insight is gezocht naar een manier om te helpen efficiënter te werken. Dan houd je immers tijd over voor andere zaken. Het resultaat is de Insight Digital Workspace (eerder verscheen op www.dutchitchannel.nl hierover een artikel); een samenwerkingsplatform, gebaseerd op onder andere de technologie van Office 365.

Hij vertelt dat het product niet alleen helpt om doelmatiger overleg te hebben met collega’s, partners en klanten, maar ook om zicht te hebben op het berichtenverkeer wat er plaatsvindt en het snel en efficiënt delen van documenten en informatie.

Vernieuwing

Dat organisaties zicht hebben op de inhoud van communicatie is nuttig voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. “Het onderzoek laat zien dat daar veel behoefte aan is”, reageert Stolk. 74% meent dat hun data en hun processen voor verwerking van data voldoen aan de nieuwe regelgeving. “Dat idee komt wellicht door recente kortetermijninvesteringen in privacybescherming en het voorkomen van datalekken, in plaats van investeringen voor de lange termijn in fundamentele oplossingen voor compliance en toezicht”, meent Stolk.

Het optimisme over het voldoen aan AVG-regelgeving leidt ertoe dat 50% van de IT-professionals denkt dat de verordening een positief effect heeft op hun bedrijfsvoering. Stolk: “De richtlijn is aanleiding geweest voor bedrijven om goed na te denken over het gebruik van gegevens en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit stemt bedrijven niet alleen positief omdat ze compliant zijn, maar het kan heel goed zijn dat deze maatregel leidt tot nieuwe diensten of producten.”

Cloud

Uit de studie blijkt dat 58% van de IT-professionals de komende twee jaar gaat investeren in managed services om de druk op de eigen organisatie te verlichten. “Daar zijn verschillende redenen voor”, zegt Stolk. “Onder meer om hun supply chain te optimaliseren en om geld vrij te maken om beter de initiatieven van de business te kunnen ondersteunen.”

In dit licht wijst Stolk op de acquisitie die Insight twee jaar geleden heeft gedaan. Toen nam de onderneming BlueMetal over. Het bedrijf dat Microsoft een jaar geleden als waardevolle partner bestempelt voor clouddiensten (op het Azure-platform) en toepassingen voor Internet of Things. “De oplossingen van BlueMetal worden door Insight in Nederland reeds gepositioneerd en de eerste trajecten zijn inmiddels afgerond”, gaat Stolk verder.

Flexibele schil

89% investeerde in clouddiensten in 2017. Vooral in software-as-a-service (66%), gevolgd door infrastructure-as-a-service (52%) en beveiliging (50%).

Bijna alle bedrijven die clouddiensten afnemen, zijn daar zeer positief over. Zij melden dat het gunstig uitpakt voor hun organisatie; 55% zegt zelfs ‘zeer gunstig’.

Stolk snapt dat wel. “Wij bieden Insight Managed Services aan, waarbij we organisaties op lokaal en globaal niveau volledig kunnen ontzorgen en beheertaken kunnen overnemen. Dat geeft IT-organisaties de ruimte om zich meer te richten op het vernieuwende aspect van hedendaagse automatisering. Door clouddiensten te gebruiken, kunnen bedrijven op- of afschalen naar behoefte. Op die manier zorgt Insight voor een flexibele schil van IT’ers, die helpen de automatisering optimaal te laten presteren.”

65% van de IT-professionals beschouwen een meer flexibele IT-omgeving als het belangrijkste voordeel van cloudservices; 54% geeft aan dat het gebruik van clouddiensten betere dataverbindingen tot gevolg heeft, en 51% gelooft dat ze over een veiliger dataplatform beschikken via clouddiensten.

Wie luistert naar de IT-professionals ziet dat investeringen in de cloud volgens hen helpt om het bedrijf productiever en competitiever te maken. “En dan gaat het vooral over de mogelijkheid van efficiënter samenwerken, flexibiliteit en doelmatigheid. Bedrijven krijgen een betere supply chain en nauwer contact met de markt als ze het operationele deel van automatisering uitbesteden en daardoor meer aandacht kunnen geven aan vernieuwingen in de bedrijfsvoering”, aldus Stolk.

Auteur: Teus Molenaar 

Terug naar nieuws overzicht