NEN richt normcommissie op voor ISO standaardisatie rondom AI en big data
16-12-2018 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

NEN richt normcommissie op voor ISO standaardisatie rondom AI en big data

NEN richt de normcommissie Artificial Intelligence (AI) op. Via deze normcommissie wil de NEN invloed uitoefenen op de ISO standaardisatie rondom AI-toepassingen en big data. Belanghebbenden worden uitgenodigd voor de kick-off meeting op 7 februari 2019.

Standaardisatie helpt volgens NEN zeker te stellen dat AI-toepassingen veilig en wenselijk zijn voor zowel de mens, maatschappij als business. Zo kan in standaarden worden vastgelegd hoe bias wordt beperkt, ethische risico's worden vermeden en AI-toepassingen hierop worden getoetst. AI vindt hierdoor een betere weg naar de markt.

Invloed uitoefenen

Verschillende landen waaronder de Verenigde Staten (VS), China, Korea, Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen dragen al actief bij aan standaardisatie rondom AI en big data. Om Europese belangen te behartigen start de Europese Commissie in 2019 een Focus Group. Om vanuit Nederland eveneens invloed te kunnen uitoefenen op deze standaardisatie wordt de normcommissie Artifical Intelligence opgericht. NEN nodigt bedrijven en organisaties die hier belang bij hebben uit voor deelname.

De kick-off van de normcommissie vindt op donderdag 7 februari 2019 vanaf 13:30 uur plaats bij NEN in Delft. Hierbij wordt onder andere: 

  • Het belang van standaardisatie door stakeholders geduid
  • Het werkprogramma van ISO gepresenteerd
  • De manier waarop betrokken partij met elkaar samen gaan werken en waarop input in ISO wordt geleverd besproken
Terug naar nieuws overzicht