Strategische samenwerking Microsoft en Adobe ontwikkelt zich

Strategische samenwerking Microsoft en Adobe ontwikkelt zich

17-12-2018 | door: Dick Schievels

Strategische samenwerking Microsoft en Adobe ontwikkelt zich

Tijdens de Microsoft Ignite 2016 in Atlanta kondigden Microsoft en Adobe een strategisch partnerschap aan ten behoeve van een betere integratie van hun oplossingen op gebied van marketing en CRM. Dat moment ligt nu ruim 2 jaar achter ons. Hoog tijd voor een korte tussenbalans: hoe staat het nu (eind 2018) met die strategische samenwerking, hoe wordt die in de markt ervaren en wat merken eindgebruikers ervan?

Na de start van de strategische samenwerking tussen Microsoft en Adobe in 2016 werden maart 2017 verdere integratiestappen bekend gemaakt, waarna september vorig jaar daadwerkelijk de eerste set op elkaar afgestemde oplossingen werd gepresenteerd. Hiermee kunnen ondernemingen hun klantbeleving met behulp van Microsoft Azure, Adobe Experience Cloud en Microsoft Dynamics CRM naar een nóg hoger plan tillen, is de belofte.

Win-winsituatie

“De samenwerking tussen Adobe en Microsoft is vooral een samenwerking op basis van elkaar aanvullen”, aldus Jan Brouwer, Business Group Lead Microsoft Dynamics. “Microsoft zocht een sterke partner om samen te werken op gebied van marketing- en ‘customer engagement’-technologie. Die hebben wij gevonden in Adobe, dat fors in dat domein heeft geïnvesteerd.” Volgens Brouwer is die samenwerking een typisch voorbeeld van een win-winsituatie, waarbij Adobe zich nestelt op het Microsoft Azure-platform en Microsoft zorgt voor de connectiviteit tussen het Dynamics- en het Adobe-platform. En die samenwerking is vanuit historisch perspectief bekeken best uniek te noemen, zegt hij, want nog niet zólang geleden beschouwden beide partijen elkaar vooral als concurrent, terwijl men elkaar nu opzoekt om samen meer relevantie in de markt te creëren.

Dat is overigens een trend die zich, naar hij verwacht, in de toekomst verder zal voortzetten. “Zo is er onlangs nog een samenwerking aangekondigd in een drieluik bestaande uit Microsoft, Adobe en SAP”, brengt hij in herinnering. Brouwer doelt hier op het in september tijdens de Microsoft Ignite-conferentie aangekondigde ‘Open Data Initiative’, dat bedrijven de nodige tools moet verschaffen om meer uit hun data te halen ten behoeve van beter real-time Customer Experience Management.

Succes?

Gevraagd naar het succes van de Microsoft-Adobe-samenwerking tot nu toe, zegt Brouwer: “Dat moet je in het perspectief plaatsen van dat het hier gaat om een samenwerking tussen twee hele grote organisaties. Dat betekent dat er opstarttijd voor nodig is. Dus dat duurt even. Maar de signalen die we nu krijgen, zijn écht goed. De markt begrijpt nu de samenwerking. En in de mid-market zien we de eerste resultaten, terwijl er bij de grotere klanten gesprekken gaande zijn. Dus ik denk dat de markt dit ook als een positieve ontwikkeling ziet.”

Het eerste succes gloort dus, waarbij Brouwer tot slot nog opmerkt dat dat succes staat en valt met het werk van de Microsoft-partners die de oplossingen van Microsoft en Adobe in de praktijk moeten integreren. “Die partners zijn voor Microsoft van levensbelang!”

In de praktijk

Eén van die Microsoft-partners in Nederland is BusinessBase, dat bedrijven helpt meer rendement te halen uit bestaande en nieuwe klantrelaties. “Wij zijn echt een Microsoft Dynamics CRM/Customer Engagement-specialist”, zegt CEO Emo Prins. “Maar tegenwoordig doen we er ook ‘marketing automation’ bij, zowel van Adobe als van Microsoft zelf. En waaraan je tegenwoordig ook niet meer ontkomt, is ‘customer intelligence’. Want die hele ‘experience’ met klanten wordt steeds digitaler, en dat betekent dat je steeds meer met data te maken krijgt. Dan wordt er al snel Artificial Intelligence bij betrokken. En met dat alles tezamen kun je de hele keten van het klantcontact vervolgens managen.”

Inzoomend op de mate van integratie van de oplossingen van Microsoft en Adobe, merkt Michael Uenk, Commercieel Directeur bij BusinessBase, even later op: “Microsoft Dynamics en de Adobe Experience Cloud zijn nog steeds twee producten. Maar wat je wel ziet, is dat de wereld tussen sales en marketing steeds meer aan het vervagen is. De sales zit vooral aan de Dynamics-kant, en de marketing zit echt aan de Adobe-kant. Je hebt dus nog steeds twee aparte applicaties, maar die praten nu wel héél goed met elkaar.”

Oók voor de mid-market!

Prins en Uenk willen vooral benadrukken dat de toegevoegde waarde die de oplossingen van beide partijen elkaar over en weer te bieden hebben, heel groot is. Prins: “CRM en marketing automation vormen steeds vaker één geheel. Alleen als je echt in een traditionele industrie opereert, heb je marketing automation misschien niet nodig. Maar anders is het een onderdeel dat heel veel toegevoegde waarde levert in de combinatie.”

BusinessBase implementeert een gecombineerde oplossing op dit moment bij vier klanten in de mid-market. Want dat zo’n oplossing geschikt zou zijn voor alleen de heel grote bedrijven, is onzin, stelt Prins. “Daarbij opereren we vooral vanuit het probleem van de klant. Als we zien: dit is zó’n complexe case, hier kan je niet meer toe met een eenvoudige marketing automation tool , dan gaan we aan de slag met een gecombineerde Microsoft/Adobe-oplossing. Want er zijn natuurlijk wel meer combinaties tussen Microsoft CRM en marketing automation mogelijk. Ik ken misschien wel twintig tools op dat vlak.”

CraniumConnect

Voor antwoord op de vraag wat de Microsoft/Adobe-samenwerking voor impact sorteert op de wereld van de zakelijke Microsoft-gebruiker, leggen we tot slot ons oor te luister bij Jay Ramsanjhal, voorzitter van CraniumConnect, een community van Microsoft-gebruikers in de vorm van een kennisplatform voor executives, waarbinnen IT en de business met elkaar samenwerken.

“Naar aanleiding van de strategische samenwerking tussen Microsoft en Adobe hebben wij vorig jaar juni op ons event ‘The Customer Success Clinic’ Adobe uitgenodigd om de leden van onze Microsoft-community te laten zien dat Adobe meer is dan alleen creative software”, vertelt Ramsanjhal. “Dat heeft ervoor gezorgd dat Adobe een platform heeft gekregen in het Microsoft-kanaal, waardoor de kennis over Adobe in dat kanaal is toegenomen. Wij als CraniumConnect zien de samenwerking als een aanwinst in het rijpingsproces van klanten om meer richting gepersonaliseerde marketing te gaan. Wij als community omarmen deze samenwerking dus absoluut! Dat betekent dat wij ook actief de dialoog opzoeken. Dat deden we al met Microsoft en sinds kort met Adobe, maar dat gaan we verder intensiveren.”

Gevraagd hoe belangrijk Ramsanjhal de samenwerking inschat, zegt hij: “Die is belangrijk voor een verdere kennisdeling tussen IT en de business. Adobe bedient primair de mensen die uit de business komen, terwijl onze eigen community van huis uit een digital community is. De afgelopen jaren hebben wij samen met Microsoft de stap gemaakt om vooral meer businessmensen binnen te halen, en ook boodschappen en content te creëren voor de business. Door de samenwerking met Adobe denken wij de businesstak verder te kunnen intensiveren. Dat wil zeggen dat wij straks beide groepen optimaal kunnen bedienen. De samenwerking tussen Adobe en Microsoft is voor ons dus een katalysator voor het slaan van de brug tussen business en IT.”

Auteur: Dick Schievels

Terug naar nieuws overzicht