Wat staat ons in 2019 te wachten?

18-12-2018

Wat staat ons in 2019 te wachten?

Het is een bijzonder interessante tijd om werkzaam te zijn in de technologiewereld. Wat staat ons het komende jaar allemaal te wachten? Wat zijn de technologische trends die in 2019 een grote impact zullen hebben? Zoals voorspeld waren bedrijven in 2018 gespitst op het beter gebruiken van de enorme rijkdom aan data binnen hun organisaties. Het optimaliseren en beheren van multicloud-omgevingen had voor vele van hen prioriteit, tegelijk met het verankeren van security op fundamenteel niveau. Deze trends zullen voorlopig niet stoppen.

In 2019 zullen we waarschijnlijk een interessante mengeling zien van evolutie – uitbreiding en verdere ontwikkeling van de huidige trends – en revolutie, het in hoog tempo in gebruik nemen van de laatste technologie om aan de snel veranderende marktvraag te voldoen.

Artificial intelligence en machine learning worden gemeengoed

De afgelopen jaren hebben AI en ML snelle vooruitgang geboekt, dankzij een levendige research community, de beschikbaarheid van ML-ready datasets, snellere computers en wiskundige vooruitgang. Innovaties in AI en ML hebben hardnekkige problemen opgelost. Dat heeft geleid tot het geloof dat deze technologie nog veel meer problemen kan oplossen. De zelfrijdende auto en robots met een menselijk gedrag spreken tot de verbeelding. Maar de hype is slechts ten dele gerechtvaardigd: bedrijven moeten nog leren hoe zij AI en ML het beste kunnen toepassen met inachtneming van ethische en privacy wensen tot aan de controle van algoritmen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij eerst hun digitale zaken op orde moeten hebben. Niettemin zal 2019 een jaar zijn waarin AI en ML mensen helpen om betere beslissingen te nemen en sneller te werken.

Cisco gebruikt AI en ML voor het oplossen van praktijkproblemen. We analyseren bijvoorbeeld enorme hoeveelheden netwerkdata, sporen dreigingen op en zorgen voor gestroomlijnde workflows. Cisco DNA Analytics maakt gebruik van geanonimiseerde, ‘opt-in’ data afkomstig van netwerken van klanten om patronen te identificeren en inzicht te krijgen. Cisco Encrypted Traffic Analytics (ETA) werkt met machine learning om malware te vinden in versleutelde verkeersstromen, zonder dat het nodig is om deze te ontsleutelen.

Uitbreiding internet op manieren die we ons niet kunnen voorstellen

Volgens de Cisco’s Visual Networking Index zal in 2022 meer internetverkeer worden gegenereerd dan in de 32 jaar daarvoor sinds de start van internet. In 2022 zal ook 60 procent van wereldbevolking van internet gebruikmaken. Alleen zullen nieuwe gebruikers een compleet ander internet tegenkomen – een internet dat niet alleen mensen onderling verbindt, maar ook verbinding mogelijk maakt met wearables, slimme huishoudelijke apparatuur en geautomatiseerde voertuigen.

Minder zichtbaar, maar zeker met vergelijkbare impact, zijn de talloze IoT-sensors, die bijvoorbeeld in havens zoals die van Rotterdam worden gebruikt om het scheepstransport te optimaliseren en veiliger te maken. Dat alles leidt tot een sterke stijging van het breedband-, wifi- en mobiele verkeer, een stijging die in 2019 al goed merkbaar zal zijn.

Explosieve vraag naar bandbreedte door ultra-HD, live video en virtual reality

De komende drie jaar zal video een steeds groter deel uitmaken van het internetverkeer. In 2022 zal dat 82 procent zijn van het totale IP-verkeer. Daarbinnen zal het aandeel van live video met een factor 15 toenemen tot 17 procent van het videoverkeer. Ook het aandeel van virtual en augmentend reality zal omhoog schieten. In 2019 zullen we meer virtual reality applicaties zien voor zakelijke toepassingen, bijvoorbeeld voor productevaluaties en voor het bekijken van onroerend goed online, maar ook voor e-health als onderdeel van de transitie die onze gezondheidszorg ondergaat.

Mobile connectiviteit blijft groeien, 5G aan de horizon

Mobiel dataverkeer blijft ook in 2019 groeien. 5G bevindt zich nog in de beginfase – zeker in ons land – dus die groei komt hier vooral van 4G. Wereldwijd zien we dat operators beginnen met het testen van 5G. Naar verwachting zal de grootschalige uitrol van 5G pas in 2020 beginnen als de issues rond het frequentiespectrum, standaarden en andere operationele zaken zijn opgelost.

Nieuwe innovatieve toepassingen van blockchain

In 2019 zullen we nieuwe blockchaintoepassingen zien, bijvoorbeeld op het gebied van supply chain management, networking, digitale identiteit en valutahandel. Het is waarschijnlijk dat tegen het einde van 2019 alle grote cloud service providers blockchain commercieel inzetten en dat het in de daarop volgende jaren een essentieel element wordt van het AI- en ML-aanbod. Interessant is dat AI en ML ook buiten de enterprise-wereld toepassing zal vinden. Bijvoorbeeld om te valideren dat de mineralen die in producten zijn gebruikt niet uit conflictgebieden komen, of om kinderhandel tegen te gaan, of om energie in te kopen en te verkopen op onafhankelijke micro-grids.

Organisaties moeten nadenken over andere opzet van hun netwerk

In 2019 zullen meer en meer organisaties zich moeten bezighouden met de transformatie van hun netwerk om een uitstekende klantbeleving te blijven bieden. De huidige netwerken zijn niet gebouwd voor de behoeften van de komende jaren. Of het nu gaat om 5G, virtual reality, IoT of AI/ML, er ligt een digitale backbone onder die bestaat uit een veelheid aan publieke en private netwerken. Die infrastructuur komt onder steeds meer druk te staan. Handmatig beheer en beveiliging van deze netwerken worden onhaalbaar. Dat betekent dat vergaande automatisering, mogelijkheden voor proactieve acties, zelfoptimalisatie, zelflerend en zelfgenezend vermogen nodig zullen zijn om grip te krijgen op de netwerken van morgen. De eerste stappen op deze weg hebben we al gezet en de komende jaren gaan we onze inspanningen op dit gebied verder intensiveren.

Digitale vaardigheden zijn voor Nederland heel belangrijk en in 2019 zullen we - in het kader van ons investeringsprogramma Digitale Versnelling Nederland (DVN) - een extra impuls geven om het onderwijs in Nederland te ondersteunen bij het aanbieden van IT-onderwijs in digitale vaardigheden. Onze Networking Academy, die al 130.000 studenten heeft opgeleid, speelt een grote rol om de generaties van vandaag klaar te stomen voor de banen van morgen.

Door: Hendrik Blokhuis (foto), Director Country Digitalization Cisco Nederland

Terug naar nieuws overzicht