Nederlandse markt voor cloud en hosting services groeit

20-12-2018 | door: Witold Kepinski

Nederlandse markt voor cloud en hosting services groeit

De Nederlandse markt voor cloud en hosting services groeit veel sneller dan de IT markt zelf. Het gebruik van cloud gebaseerde diensten op het gebied van applicatiehosting, webhosting, serverplatformen maar ook opslag, backup, security en werkplekautomatisering groeit in Nederland 5 keer zo snel ten opzichte van de totale IT markt. Dit is één van de opvallende resultaten van een studie naar de markt voor cloud en hosting diensten uitgevoerd door DHPA kennispartner en onderzoeksbureau The METISfiles. Analist Pim Bilderbeek presenteerde vorige week de resultaten tijdens een netwerkbijeenkomst van DHPA.

Het onderzoeksbureau becijfert dat de totale markt voor aan Informatie Technologie gerelateerde bestedingen in Nederland in 2017 zo’n 33,6 miljard Euro groot was en de prognose voor 2018 toont een groei naar 34,5 miljard Euro. Het deel voor cloud en hosting services bedraagt in 2017 met circa 2 miljard euro 7% en groeit zeer snel.

De sector voor cloud en hosting service providers kent een zeer groot aantal meest kleinere bedrijven. Bij de naar schatting 4900 bedrijven die hierin actief of op dit gebied ook activiteiten hebben zijn 13.000 mensen werkzaam.

In een marktsector die zeer snel in ontwikkeling is spelen internationale investeringen, internationale expansie, schaalvergroting en consolidatie een dominante rol. En is er een structurele verandering waarneembaar in dienstenportfolio en marktbenadering, aldus Bilderbeek. Het toekomstperspectief dat hij schetste is dat de lokale en internationale vraag naar cloud & hosting diensten onveranderd hoog zal blijven. Er is wel een verschuiving bij de aanbieders waarneembaar en te verwachten. Die bestaat uit een verandering van focus van services aanbieden vanaf de eigen infrastructuur van de provider naar het beheren van infrastructuur en omgevingen van derden.

Door: Witold Kepinski

Terug naar nieuws overzicht
Cloud