Vaste werkplekken zijn niet meer van deze tijd

20-12-2018 | door: Blogger

Vaste werkplekken zijn niet meer van deze tijd

Het aantal files is sinds vorig jaar met 20 procent toegenomen en we hadden de drukste spits van 2018 al meegemaakt voordat de drukste maanden van het jaar waren aangebroken. De verkeerstoename is een discussiepunt dat net zo oud is als de discussie over de start van de pepernotenverkoop. En dat intrigeert me, omdat het aantal oplossingen de afgelopen jaren is gegroeid. Ik denk dat het antwoord te vinden is in de bedrijfscultuur en een oplossingsgerichte mindset.

Als ambassadeur voor “Uit de file aan het werk” nam ik deel aan een ronde tafel met Terry Aurik van VoiceWorks, Frank Meester van Meester Electronics, Eduard Schaepman van Tribes en Annemarie Jorritsma, de voormalige Minister van Verkeer en Waterstaat. Naast de realisatie dat de fysieke mobiliteit al sinds jaar en dag wordt besproken sprong er voor mij uit dat we het in Nederland zo slecht nog niet hebben.

Welbeschouwd is de verkeerstoename een teken van economische voorspoed. In theorie hebben veel mensen de keuze om in hun auto te stappen of gebruik te maken van één van de vele beschikbare flexwerkplekken of talloze digitale alternatieven. Nederland beschikt over de beste digitale snelweg ter wereld en prijkt op de tweede plaats in de Global Innovation Index 2018. Op papier ziet dat er allemaal leuk en aardig uit, maar in de praktijk is het succes afhankelijk van de mentaliteit van ‘het management’. Ik deel graag de volgende vier bevindingen over leiderschap bij fysieke en digitale mobiliteit, gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring.

1. Toekomstgericht management begint vandaag

Succesvol en toekomstgericht management vraagt om leiders die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en de beschikbare oplossingen. Een tweede en nog belangrijkere eis is dat zij vooruit moeten kunnen denken. In ons geval betekende dat het voorspellen van de forse groei van de vraag naar bandbreedte als gevolg van digitalisering, maar ook de veranderende beveiligings- en privacy-eisen ten aanzien van de groeiende hoeveelheid data en (diverse) endpoints. Wij besteden daarnaast veel aandacht aan de evolutie van het moderne werken. Dat onderwerp is niet nieuw en wordt al zeker 15 jaar besproken, maar de vorm verandert wel en het blijft een hot topic voor vooruitstrevende bedrijven die de werknemerstevredenheid, en daarmee indirect de tevredenheid van klanten, willen optimaliseren.

In mijn optiek houdt modern werken veel meer in dan werken vanuit huis of een kantoor in de buurt. Het vraagt om een VOC-mentaliteit. Je moet buiten je eigen (lands)grenzen denken om te kunnen anticiperen op nieuwe technologieën en internationale ontwikkelingen die van invloed zijn op de samenleving, specifieke sectoren en de arbeidsmarkt. Om optimaal te voorzien in de wensen en behoeften van onze klanten kijken we bijvoorbeeld verder dan vaste kantoren voor specifieke afdelingen of diensten en hebben we de teams internationaal zo ingericht dat we in alle regio’s 24/7 support kunnen bieden in de taal van hun voorkeur. Daarmee bieden we zowel fysieke als digitale flexibiliteit.

2. Het aantrekken en behouden van talent vraagt om een nieuwe kijk op werkplekken

Fysieke en digitale mobiliteit hangen nauw samen met flexibiliteit en een open mindset. Om (jong) talent aan te trekken en behouden werven we mensen op basis van talent in plaats van locatie en streven we ernaar om onze werknemers te faciliteren op een manier die aansluit bij hun levensfase en ambities. Jonge professionals die iets van de wereld willen zien, krijgen van ons de kans om te werken in een lokale vestiging in het land van hun voorkeur. En ze kunnen van locatie wisselen wanneer zij willen. Zo kunnen ze het ene jaar in Barcelona werken en het volgende in Hongkong. Veel van onze collega’s hebben in verschillende vestigingen gewerkt en zijn eraan gewend om binnen een internationaal team te opereren. Deze flexibiliteit komt ten goede aan hun werknemerstevredenheid, taalvaardigheid en onze interne internationale samenwerking.

3. Een verandering van bedrijfscultuur vraagt om tijd en moeite

Het faciliteren van je werknemers is een goed begin, maar voor werkelijke verandering is er meer nodig. Als je wilt dat mensen een nieuwe bedrijfscultuur of manier van werken omarmen, moet je investeren in training en best practices delen. Het vereist daarnaast een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Beide zijn onmisbaar in een tijd waarin mensen vaak niet langer in dezelfde kamer of zelfs dezelfde tijdzone werken. Als medewerkers bijvoorbeeld aan het einde van de dag hun kinderen moeten ophalen en ervoor kiezen om thuis hun werk af te maken, zou niemand moeten klagen over het tijdstip waarop ze het kantoor verlaten. En het betekent ook dat thuiswerkers bereikbaar en productief moeten zijn, zodat hun collega’s op hen kunnen rekenen. Als je zegt dat je huis als je werkplek dient, moet de output ook consistent zijn.

4. Een vast kantoor is niet het juiste platform om mensen dichter bij elkaar te brengen

Ik kom nog altijd veel leiders tegen die hun medewerkers het liefste op kantoor zien werken. Vertrouwen speelt daarbij een grote rol, maar veel van hen geloven ook dat werknemers elkaar moeten zien om een band met elkaar te vormen. Dat is ten dele waar. Als mensen kennen we een grote waarde toe aan persoonlijk contact. Maar dat is niet gebonden aan een specifieke locatie of tijd. Sterker nog, als mensen zich tot contact verplicht voelen, levert dat niet per definitie positieve ervaringen op. Denk maar eens aan de verplichte teamvergadering op maandag waarbij mensen nog steeds aan het bekomen zijn van het weekend. Of de vrijdagmiddagborrel waarbij steevast dezelfde mensen blijven of naar huis gaan. Persoonlijk geloof ik in bijeenkomsten met meer impact, zoals regelmatige teamuitjes en initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waarbij mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om bij elkaar te komen. Dit soort ervaringen hebben een duurzamer effect en zorgen voor een hechtere band tussen werknemers.

In het kader van ‘Uit de file aan het werk’ werd op dinsdag 12 november 2018 de “Filevrije dag” georganiseerd. Die dag is het historisch gezien waanzinnig druk op de weg. Dit jaar was er echter sprake van veel minder verkeer. Of dat verband hield met ons initiatief valt niet met zekerheid vast te stellen. Maar ik kan wel zeggen dat ik op social media een hoop berichten zag van bedrijven die alternatieven boden of daarnaar op zoek waren. Volgens mij hebben we dus in ieder geval de nodige discussies in gang gezet. Ik ben ervan overtuigd dat de oplossing voor mobiliteitsproblemen niet schuilt in het reduceren van verkeer, maar in het faciliteren van een moderne manier van werken die zich niet tot specifieke tijden of locaties beperkt. Dat resulteert mijn inziens onvermijdelijk in tevredenere klanten én werknemers. De oplossingen zijn er al. Bij Colt investeren we in ieder geval fors in de huidige en toekomstige relevantie van onze connectiviteitsoplossingen. Uiteindelijk ligt het antwoord op de meeste uitdagingen bij de bedrijfscultuur en mentaliteit van organisaties.

Door: Peter Veenman (foto), countrymanager Benelux bij Colt Technology

Terug naar nieuws overzicht
Mobility