Portland Europe: ‘Maak gebruik van nieuwe technologische trends, of mis de boot’

24-12-2018 | door: Martijn Kregting

Portland Europe: ‘Maak gebruik van nieuwe technologische trends, of mis de boot’

Vooruitkijken en waar mogelijk aansluiten op de megatrend die Gartner voor 2019 onderscheidt – de intelligente, digitale mesh. Dat moet het uitgangspunt zijn voor elke managed service provider en IT-aanbieder. “Het is niet erg wanneer je er als MSP of IT-aanbieder nog niet mee bezig bent,” stelt Cees Quirijns (foto) van distributeur Portland Europe. “Want je bent in goed gezelschap. Maar ga wel een strategie bedenken. Hoe ga je één of meer van de onderliggende technologieën toepassen in je portfolio, zoals IoT, smart spaces of edge computing. Nu is het nog een kans, straks wordt het een uitdaging.”

Gartner kwam onlangs op de proppen met een megatrend voor 2019. Onder die trend, ‘intelligente digitale mesh’, vallen maar liefst 10 subtrends of technologieën. Cees Quirijns, Portland, denkt dat Gartner voor het merendeel met deze megatrend een goede voorspelling heeft gedaan, al denkt hij wel dat ze zich niet tot 2019 zal beperken. “De onderliggende trends hebben de komende jaren een flinke impact, vooral omdat de meeste MSP’s en IT-aanbieders ze nog niet of nauwelijks in hun portfolio toepassen.”

Praktische toepassing

Hoewel er volgens Quijrijns niet echt sprake is van compleet nieuwe trends, blijft de praktische toepassing ervan namelijk nog grotendeels achterwege. “Dat biedt ook voordelen, want het schept de komende jaren veel kansen om deze technologieën toe te passen in je aanbod op gebieden zoals business intelligence, IoT Edge en cloud. Om te kijken waar voor jou kansen liggen, waar je je als aanbieder heen moet ontwikkelen om je klanten te bedienen. Maar doe er iets mee, want anders gaat het aan je neus voorbij.”

Gartner schetste in 2018 een vergelijkbare ontwikkeling onder dezelfde naam, zij het met iets andere subtrends. Quirijns schetst in het kort welke subtrends en/of technologie er in 2019 onder elk woord valllen:

Intelligent (AI, machine learning)

Autonomous Things

Steeds meer apparatuur werkt autonoom: auto’s, drones maar ook software. Denk aan virtuele agents die klantvragen autonoom afhandelen.

Augmented analytics

Het analyseren van data door mensen gebeurt steeds slimmer, ondersteund door intelligente algoritmen. Door automatisering van veel analyse-processen kunnen werknemers op hun eigen gebied analyses gaan uitvoeren waarvoor eerst data-analisten nodig waren. denk aan een sales manager die wil zien wat de beste opties zijn om zijn of haar omzetdoelen te realiseren.

AI-gedreven ontwikkeling

Met behulp van AI-technologie wordt steeds meer software automatisch en intelligent ontwikkeld zonder tussenkomst van ontwikkelaars. Dat betekent ook hier dat werknemers in hun eigen werkveld voor een deel zelf toepassingen kunnen ontwikkelen om maatwerk te bouwen bovenop standaard-oplossingen.

Digitaal (van offline naar online)

Digital twins

Het idee dat alles in de fysieke wereld een virtuele tweeling krijgt: mensen, processen, dingen. Bijvoorbeeld een service desk-medewerker die aangevuld wordt door een virtuele agent. De nadruk ligt hierbij op het aanvullen, niet het vervangen. Een ander voorbeeld kan een fysieke koe in een weiland zijn die met behulp van sensors gemonitord wordt. Alle digitale gegevens over deze koe vormen dan een digitale tweeling die bijvoorbeeld aangeven wanneer de koe gemolken moet worden of een kalf werpt.

Empowered edge

Steeds meer gegevens worden aan de rand van het netwerk gegenereerd. Bijvoorbeeld door IoT-sensors zoals bij bovengenoemde koe, in autonome voertuigen, machineparken, lantaarnpalen. Al die gegevens worden nu vaak nog centraal verwerkt. Door meer verwerkingscapaciteit en intelligente software aan de rand van het netwerk te plaatsen (zoals in een sensor), kunnen lokaal al gegevens verwerkt worden tot realtime inzichten.

Emersive Experience

Het gaat hier om alles dat te maken heeft met virtual- en augmented reality-technologie. Ervaringen in de fysieke wereld worden naar de digitale wereld verplaatst om zo bijvoorbeeld op afstand werkzaamheden uit te voeren, of een klantbeleving veelomvattender te maken.

Mesh (het spinnenweb, de hub waar alle technologieën samenkomen)

Blockchain

De interesse voor deze technologie lijkt zich op een dieptepunt te bevinden. Gartner ziet dat anders. Blockchain is als geen andere technologie in staat om in de nieuwe digitale wereld veel tussenliggende, kostenverhogende elementen in processen en transacties weg te halen. Het ‘wegsnijden’ van deze ‘trusted middlemen’ – zoals bij financiële en juridische transacties – kan voor veel kostenbesparingen zorgen door een op algoritmen gebaseerd vertrouwensmodel in te voeren.

Smart places

Alles wordt slim: smart cities, smart offices. Hier komen individuele slimme oplossingen samen om op fysieke locaties open, verbonden en intelligente ecosystemen te creëren.

Quantum computing

Met de exponentiële groei van de hoeveelheid data zijn er ook nieuwe verwerkingsmethoden nodig. Op een kwantumniveau data verwerken betekent een vele malen snellere verwerking omdat computingprocessen niet langer achter elkaar, maar gelijktijdig plaats kunnen vinden.

Digitale ethiek en privacy

Niet echt een technologie, maar wel een belangrijk element dat met elke nieuwe technologie te maken heeft. Hoe zorgen we er voor dat in een digitaal verbonden wereld de privacy van het individu overeind blijft?

Groeiende impact

Volgens Quirijns zal de impact van deze 10 subtrends de komende jaren steeds groter worden. De impact ervan op het IT-kanaal zal daarmee ook groeien, zeker bij de drie segmenten waar Portland voor de komende jaren de meeste groeikansen ziet: Business intelligence en data analytics, IoT Edge en cloud. Plat gezegd: zorg ervoor dat deze trends op je netvlies staan, want hier is de komende jaren geld mee te verdienen.

“BI en data analytics zijn een vrij duidelijke propositie. Kun je je klant niet helpen met het verwerken van data tot inzichten waarmee hij zich kan ontwikkelen, dan ga je de boot missen. IoT Edge staat voor dat deel van het netwerk waar je een groeiend deel van de data uit haalt die je tot waardevolle inzichten kunt verwerken. Als MSP, als IT-aanbieder moet je in staat zijn om dat voor je klanten zo makkelijk mogelijk te maken.”

Het cloud-aanbod is het derde segment. Klinkt als een no-brainer, maar ook hier valt het portfolio in de praktijk nog vaak tegen. “Meer dataverkeer en -opslag betekent dat je meer opslag- en verwerkingscapaciteit nodig hebt. Je komt er als IT-aanbieder niet onderuit om daarvoor de publieke cloud in te zetten. grote partijen zoals Google, AWS, Azure en Alibaba hebben hiervoor al de infrastructuur en capaciteit ontwikkeld. Dat moet je niet willen kopiëren als eindklant, maar ook niet als leverancier van IT-oplossingen. Maak gebruik van wat er al aanwezig is en ga het wiel niet opnieuw uitvinden.”

Keuzes maken

Uiteindelijk komt het neer op keuzes maken, zo besluit Quirijns zijn ‘call to action’.  “Je kunt niet alles doen en leveren. Ontwikkel een strategie op basis van waar je goed in bent, op wat belangrijk is om je klanten te bedienen en pas daar je expertise en skills op aan. Kijk ook naar wat je niet zelf moet doen. De technologische trends die Gartner noemt, vormen een goed uitgangspunt voor deze strategie. Zo kun je kansen in jouw kanaal vinden, creëren en er van profiteren.”

Door: Martijn Kregting

Terug naar nieuws overzicht
Software