Gartner presenteert Top-10 trends voor I&O leiders

03-01-2019 | door: Wouter Hoeffnagel
Deel dit artikel:

Gartner presenteert Top-10 trends voor I&O leiders

Infrastructure & Operations (I&O) leiders moeten zich voorbereiden om de digitale infrastructuur in 2019 te kunnen ondersteunen. Om I&O leiders hierbij te helpen heeft Gartner tien belangrijkste technologieën en trends voor 2019 in kaart gebracht.

"I&O is meer dan ooit betrokken bij ongekende onderdelen van de moderne dagelijkse bedrijfsvoering. De focus van I&O leiders ligt niet langer uitsluitend op het leveren van engineering en operations, maar steeds vaker op het leveren van producten en diensten die een organisatie's bedrijfsstrategie ondersteunt en mogelijk maakt", aldus Ross Winser, senior research director bij Gartner. "De vraag wordt daarom: 'Hoe kunnen we mogelijkheden zoals kunstmatige intelligentie (AI), netwerkautomatisering en edge computing inzetten om de snel groeiend infrastructuur te ondersteunen en behoeften van de business te faciliteren?"

Winser heeft tien belangrijke technologieën en trends voor 2019 in kaart gebracht. De onderzoeker adviseert I&O leiders zich hierop voor te bereiden:

Serverless computing

Deze opkomende software-architectuur beloof de noodzaak voor het provisionele en beheren van infrastructuur te elimineren. I&O-leiders moeten volgens Gartner een toepassingsgerichte aanpak hanteren voor serverless computing, het beheer van API's en SLA's in plaats van fysieke infrastructuren. "De zinsnede 'serverless' is een een verkeerde benaming", zegt Winser. "In de praktijk bestaan er nog steeds servers, maar is de serviceprovider verantwoordelijk voor alle onderliggende bronnen die betrokken zijn bij het beschikbaar stellen en opschalen van een runtime-omgeving, wat resulteert in aantrekkelijke flexibiliteit."

Serverless vervangt geen containers of virtuele machines, dus het is van cruciaal belang om te leren hoe en waar de technologie het beste kan worden gebruikt. "Het ontwikkelen van support- en managementcapaciteiten binnen I&O-teams moet een focus zijn, aangezien meer dan 20 procent van de wereldwijde organisaties tegen 2020 geen serverloze computertechnologieën meer zullen inzetten, wat een toename is van minder dan 5 procent ten opzichte van vandaag."

Impact van AI

AI klimt op de ranglijst als we kijken naar de waarde die het oplevert voor I&O-leiders, die groeiende infrastructuren moeten beheren zonder meer personeel te kunnen aannemen. AI heeft de potentie om organisatorisch transformerend te zijn en vormt de kern van digitale business, waarvan de impact binnen organisaties al voelbaar is. Volgens Gartner zal de wereldwijde AI-afgeleide bedrijfswaarde in 2022 bijna $ 3 biljoen bereiken.

Netwerkagility (of een gebrek daaraan)

Het netwerk ondersteunt alles wat IT doet - clouddiensten, Internet of Things (IoT), edge-services - en zal dat volgens Gartner ook in de toekomst blijven doen. "Teams stonden onder druk om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van netwerken hoog is en daarom beperkt de teamcultuur vaak veranderingen, maar overal in het netwerkteam zijn de eisen aan wendbaarheid toegenomen", aldus Winser. De focus voor 2019 en daarna moet daarom volgens Gartner worden verlegd naar hoe I&O-leiders hun teams kunnen helpen om het tempo van netwerkoperaties te verhogen om aan de vraag te voldoen. "Een deel van het antwoord is het opbouwen van netwerkflexibiliteit die steunt op automatisering en analyse, en het aanpakken van de echte vaardighedenverschuiving die nodig is om te slagen."

De eisen aan het netwerk zullen groeien met de komst van 5G, toenemende volwassenheid van de cloud en de explosie van IoT-apparaten. "Dit zijn slechts enkele van de uitdagingen waar leiders op moeten anticiperen - dus het kritieke tijdsbestek om met deze uitdaging om te gaan, is nu", zegt Winser.

Het einde van het datacenter

Gartner voorspelt dat tegen 2025 80 procent van de organisaties volledig afstapt van on-premises datacenters. De huidige trend om workloads te verplaatsen naar colocatie, hosting en de cloud zorgt dat bedrijven hun traditionele datacenter sluiten.

"I&O-leiders moeten zich voorbereiden op het plaatsen van workloads op basis van bedrijfsbehoeften, niet beperkt door de fysieke locatie. Van colocatie tot openbare cloud - er zijn tal van alternatieven voor on-premises datacenters. Leiders moeten vaststellen of er echt strategische redenen zijn om door te gaan met on-premises behoeften, vooral wanneer zij van mening zijn dat het aanzienlijke bedrag aan investeringen vaak gedurende vele jaren wordt afgeschreven", zegt Winser. De voorbereidingen moeten volgens Winser nu beginnen, omdat het kritieke tijdsbestek hiervoor 2021 tot 2025 is.

Edge computing

IoT en immersive technologieën zullen meer informatieverwerking naar de edge verplaatsen, het opnieuw definiëren en hervormen van wat I&O-leiders moeten implementeren en beheren. De rand is de fysieke locatie waar dingen en mensen verbinding maken met de genetwerkte digitale wereld en infrastructuur zal steeds meer de edge bereiken. Edge computing maakt deel uit van een gedistribueerde computing-topologie waarbij informatieverwerking zich dicht bij de rand bevindt, waar dingen en mensen die informatie produceren of consumeren. Het heeft betrekking op de wetten van fysica, economie en land, die allemaal factoren zijn die bijdragen aan hoe en wanneer rand te gebruiken. 

"Dit is een andere trend die de cloud niet vervangt, maar groter maakt", stelt Winser. "Het kritieke tijdsbestek voor organisaties om deze trend te adopteren ligt tussen 2020 en 2023."

Digital Diversity Management

Digital Diversity Management gaat niet over mensen, maar vooral over het ontdekken en onderhouden van assets die "daarbuiten" zijn in een moderne moderne onderneming. "Er is een enorme groei geweest in het bereik en de hoeveelheid" dingen "waarvan wordt verwacht dat ik er iets van zal weten, die ik ondersteun en die ik zal beheren", aldus Winser. "Traditioneel activabeheer is nog steeds belangrijk, maar I&O leiders zijn steeds vaker betrokken bij nieuwe activa die een directe invloed kunnen hebben op de financiën, gezondheid en welzijn van de klanten van de organisatie." Het kritieke tijdsbestek voor deze trend is volgens Winser 2020 tot 2025.

Nieuwe functies binnen I&O

Om het aannemen van personeel te rechtvaardigheden, stellen I&O leiders gedwongen te worden de complexe relatie tussen kosten, activiteiten en kwaliteitsverwachtingen van klanten te ontrafelen. De personeelsbehoeften van I&O uitleggen aan IT en business leiders en hierbij de waarde voor de business in kaart brengen door functieniveau's te verbinden met bedrijfsprestaties en strategische doelstellingen is een must in het hedendaagse digitale bedrijf.

"IT neemt bijvoorbeeld steeds vaker de rol op zich van het ondersteunen van clouddiensten op het gebied van aggregatie, maatwerk, integratie en governance. Een grote uitdaging met cloudservices is om de kosten onder controle te houden, en de business verwacht dat I&O precies dat doet. In plaats van alleen te concentreren op engineering en operations, moet I&O de capaciteiten ontwikkelen die nodig zijn om diensten te bemiddelen; deze zullen verschillende rollen vereisen van I&O", zegt Winser. Het kritieke tijdskader voor deze trend begint direct in 2019.

Software as a Service Denial

SaaS is software die op afstand wordt aangeboden en beheerd door één of meer providers. De provider levert software op basis van één set gemeenschappelijke code- en gegevensdefinities die door alle gecontracteerde klanten op elk gewenst moment in een one-to-many-model wordt verbruikt op basis van pay-for-use basis of als abonnement op basis van gebruiksstatistieken.

In 2019 en daarna zal SaaS een grote impact hebben op hoe organisaties naar strategieën voor de levering van infrastructuur kijken. De meeste I&O-leiders zijn echter nog steeds gefocust op infrastructuur als een service en platform als een service-oplossing. "SaaS zelf wordt een niveau van complexiteit dat IT-winkels nog niet aankunnen zoals zou moeten. De overstap naar SaaS moet gepaard gaan met I&O-ondersteuning, van het waarborgen van het inzicht in wat in gebruik is, tot het ondersteunen van compliance-vereisten en bedrijfsintegratiebehoeften. Leiders moeten hier nu mee beginnen, want zij zullen tot 2021 en daarna onder druk blijven staan", aldus Winser.

Talentmanagement wordt van kritiek belang

Historisch gezien zijn IT-medewerkers verticaal georganiseerd rond de technologie die ze beheren. Aangezien infrastructuren digitaal worden, is er een behoefte aan mensen die horizontaal over stapels werken om stilstand van technologie in hun bedrijf te identificeren en op te lossen. Het uitbreiden van I&O-vaardigheden, -praktijken en -procedures om hybride operaties mogelijk te maken, is van het grootste belang in 2019 en daarna.

"Kort gezegd, talent is het kritieke ingrediënt voor een moderne, goed presterende technologie-organisatie, en er is veel vraag naar groot talent. Mensen die veelzijdigheid en aanpassingsvermogen tonen, worden snel must-haves, vooral in hybride omgevingen, "zei de heer Winser.

Wereldwijde infrastructuur mogelijk maken

Ondanks dat weinig infrastructuren echt 'globaal' van aard zijn, moeten organisaties zich desondanks voorbereiden op het idee van 'wereldwijde infrastructuur'. I&O-leiders hebben tegelijkertijd echter te maken met krappe budgetten en kostendruk.

Een manier om deze uitdaging aan te gaan, is het streng selecteren van een netwerk van partners dat nodig is voor wereldwijd succes. "I&O-leiders moeten hun bestaande partners kritisch bekijken en hogere verwachtingen stellen. Kunnen zij duidelijk de waarde aangeven die de partner hen zal brengen in de context van wereldwijde infrastructuur? Ontsluiten ze alle waarde van recente investeringen die hun partners hebben gedaan?", aldus Winser. "Er is geen tijd voor 'B-team'-partners in 2019 en daarna - I&O-leiders moeten tussen 2020 en 2023 op de hoogte zijn van deze trend."

Terug naar nieuws overzicht
Gartner