Welke IT voornemens heeft jouw organisatie voor 2019?

10-01-2019 | door: Blogger

Welke IT voornemens heeft jouw organisatie voor 2019?

Na de welverdiende vrije dagen rondom de feestdagen zijn veel mensen weer fris en fruitig het nieuwe werkjaar gestart. Met de nodige IT voornemens zal 2019 weer veel en diverse IT uitdagingen gaan brengen. Hoe ga je er als organisatie voor zorgen dat je relevant blijft binnen jouw branche en welke belangrijke rol speelt IT daarin? Vragen die bij veel organisaties heel wat hoofdbrekens kost. De redenen hiervoor zijn divers. Organisaties beseffen zich in meerdere mate dat het continu verbeteren van de organisatie ze op den duur een voorsprong kan opleveren ten opzichte van het concurrentieveld. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. Bedrijfscultuur, bedrijfsvoering, strategische doelen en vele andere facetten moeten perfect op elkaar afgestemd zijn en blijven. Het is daarom sterk aan te raden dat IT afdelingen bij strategievorming van de organisatie betrokken worden. IT acteert dan op strategisch niveau in plaats van tactisch en/of operationeel niveau.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand…

We zien dat veel organisaties na de zomervakanties voorzichtig beginnen met het bedenken/schrijven van jaarplannen en het bepalen van IT budgetten. Een jaarlijkse routine, die voor IT afdelingen vaak een lastige klus is. Het ontbreekt vaak aan tijd en inhoudelijke kennis om tot een goed en passend plan te komen. Daarnaast is het bijzonder dynamische karakter van de IT sector een niet bij te benen sport geworden. We rijgen de ene hype aan de andere. Aan buzzwords geen tekort anno 2019. Het is vandaag de dag niet meer haalbaar om alle kennis in eigen huis en hand te hebben. Maar, hoe vergroot je als organisatie dan je kans van slagen? Door een strategisch partnership aan te gaan met een gespecialiseerde kennispartner. De rol van de IT afdeling zien we grotendeels veranderen naar een regiefunctie. Zij vormt daarmee de belangrijke brug tussen de organisatie (intern) en de IT partners (extern).

Doelstellingen vastleggen: concreet en meetbaar

Om tot concrete en meetbare doelstellingen te komen is het altijd nuttig om nog eens kritisch achterom te kijken. Wat is er afgelopen jaar gebeurd? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we over het hoofd gezien? Wat hebben we geleerd? En vooral, hoe gaan we bepaalde problemen – bijvoorbeeld klachten van eindgebruikers – en verbeterpunten omzetten tot actie en structureel succes? Het zijn zomaar wat vragen die je inzichten gaan geven in de actuele stand van zaken van de IT organisatie en bieden houvast om IT voornemens (scherper) te definiëren.

Veelgehoorde doelstellingen liggen in de sfeer van:

 • Verbetering van de eindgebruikerservaring;
 • Verbetering van de beheerdienstverlening;
 • Verhoging van de samenwerking tussen afdelingen, (co)locaties of organisaties;
 • Kostenbesparingen realiseren en/of het beheersbaar maken van kosten;
 • Het naar een hoger plan tillen van de IT security (dataveiligheid, databescherming en data inzicht);
 • Vrijspelen van tijd en resources om bezig te zijn met innovatieve zaken. 

Hoe gaat Giant ICT jouw organisatie helpen?

Giant ICT beschikt al jaren over een gereedschapskist met diensten om organisaties te ondersteunen bij het meedenken over strategische IT doelen, alsmede het meewerken aan en ondersteunen bij de uitvoering daarvan. Dit doen wij onder andere door organisaties te ondersteunen door middel van:

 • Het inzetten van business consultancy met als output concreet advies en acties;
 • Het schrijven van (IT infrastructuur) roadmaps (voor een periode van meerdere jaren);
 • Het uitvoeren van periodieke health checks met als output een advies/verbeterplan;
 • Onze beheerdiensten, zodat de IT afdeling die een regierol kan innemen;
 • IT beveiligingsscans.

IT infrastructuur roadmap

Wij merken in de praktijk dat het gezamenlijk nadenken, schrijven, fijn slijpen en uitvoeren van een IT roadmap structureel bijdraagt aan het succesvol behalen van doelstellingen. De denkrichting is bepaald en dit resulteert in een stuk focus, duidelijkheid en toewijding bij onze klanten en relaties. En door deze jaarlijks te toetsen valt beter te bepalen of de roadmap nog steeds aansluit bij de ontwikkelingen in de IT sector, of dat herijking nodig is.

Door: Arnold Derksen (Sales Manager) en Jeroen van Lieshout (Business Consultant), Giant ICT

Terug naar nieuws overzicht