Havenbedrijf Rotterdam neemt nieuw IoT platform in gebruik
01-02-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Havenbedrijf Rotterdam neemt nieuw IoT platform in gebruik

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een nieuw Internet of Things platform laten ontwikkelen. De eerste toepassing daarvan, op het gebied van hydro/meteo, is onlangs in gebruik genomen. Deze applicatie betekent een volgende stap in veiligheid en efficiëntie voor de Rotterdamse haven. Via een uitgebreid netwerk van sensoren levert het systeem accurate en actuele water- (hydro) en weergegevens (meteo) voor met name scheepsverkeersplanning en -management.

De bouw van het IoT platform is een jaar geleden aangekondigd door de samenwerkende partners IBM, Cisco, Esri en Axians. Het platform is nu onder regie van het Havenbedrijf opgeleverd. "Een mooie stap in de ontwikkeling van Rotterdam als 'smartest port'", aldus Ronald Paul, Chief Operating Officer van het Havenbedrijf. "Minstens even belangrijk is echter dat we dankzij het cloudplatform en de gegenereerde real-time informatie over bijvoorbeeld infrastructuur, water- en weersomstandigheden, missie-kritische processen in de dienstverlening aan onze klanten verder kunnen verbeteren."

Hyper-precise data

De generieke bouwblokken die nu zijn geïmplementeerd, bieden het Havenbedrijf Rotterdam een veilige en betrouwbare basis om te innoveren met toegang tot de nieuwste technologieën zoals edge computing, real-time analytics, artificial intelligence, hyper-precise data en blockchain. Dat is nodig ook, want het havengebied is nog altijd volop in ontwikkeling. Nieuwe fysieke infrastructuur krijgen hierbij een steeds groter digitaal aspect. Zo genereren sensoren op en in kademuren, meerpalen, (water)wegen en verkeersborden op continue basis meetgegevens en kunnen ze communiceren met andere autonome systemen. Daarmee wordt de basis gelegd om in de toekomst autonome scheepvaart te faciliteren in de Rotterdamse haven.

De proof of the pudding van het IoT platform, vormde de oplevering van de hydro/meteo toepassing. Het is de eerste keer dat het generieke IoT platform wordt ingezet voor een missie-kritische applicatie. Aangezien de toepassing essentieel is voor de beslisondersteuning bij de veilige en efficiënte afhandeling van de scheepvaart, zijn hoge eisen gesteld op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid en standaardisatie.

44 sensoren

Binnen het nu opgeleverde hydro/meteo-systeem worden data over waterstanden, stroming, zoutgehalte, windsnelheid, windrichting en zicht verkregen via een combinatie van 44 sensoren in de haven, vele voorspelmodellen, gegevens van Rijkswaterstaat en astronomische berekeningen. Daarmee draagt de applicatie bij aan het verminderen van wachttijden en optimalisatie van aanleg-, laad/los-, en vertrektijden. Dankzij de technologie kan bijvoorbeeld nauwkeuriger voorspeld worden wat, afhankelijk van het waterniveau, het beste tijdstip is om aan te meren en te vertrekken, onder garantie van een maximale lading.

Het Loodswezen, Rijkswaterstaat, DCMR en diverse afdelingen binnen het Havenbedrijf maken gebruik van het hydro/meteo-systeem. De verwachting is dat het aantal gebruikers verder zal toenemen. Door gebruik te maken van wereldwijde en open standaarden is het voor externe partijen nog nooit zo eenvoudig geweest om te koppelen met deze real-time data. Het platform verwerkt per dag nu al zo’n 1,2 miljoen datapunten voor modellen, systemen en gebruikers.

Terug naar nieuws overzicht