Cryptshare en Unilogic starten Veilig communiceren in het onderwijs initiatief

20-02-2019 | door: Witold Kepinski

Cryptshare en Unilogic starten Veilig communiceren in het onderwijs initiatief

Het is van groot belang dat scholen vertrouwelijke informatie veilig online kunnen uitwisselen, terwijl de middelen hiervoor vaak beperkt zijn. Crypsthare is daarom samen met partner Unilogic het ‘Veilig communiceren in het onderwijs’-initiatief gestart om het primair en voortgezet onderwijs te helpen bij het veilig versturen van privacygevoelige e-mails en bestanden. In dit kader stelt Cryptshare kosteloos softwarelicenties beschikbaar en biedt Unilogic hosting en implementatiediensten aan. Zo kunnen onderwijsinstellingen beter voldoen aan de AVG-regelgeving, zonder beslag te leggen op tijd en geld.

Vanwege de steeds verdergaande digitalisering moeten scholen er alert op zijn dat hun gegevens ook veilig verzonden worden. Hoewel het onderwijs in 2018 slechts 3 procent van het totale aantal datalekken (20.881 volgens de Authoriteit Persoonsgegevens) vertegenwoordigde, is de mogelijke schade voor de betrokkene én voor de onderwijsinstelling groot. Zeker vanuit de wetenschap dat het meest voorkomende type datalek het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger (63% van de meldingen) was.

Het gebruik van e-mail is populair op scholen om informatie te delen met ouders, maar ook met de gemeente, Jeugdzorg of andere instanties. Met de komst van AVG ligt er extra nadruk op de vertrouwelijkheid van deze informatieuitwisseling. Die moet geborgd zijn in de processen én in de gebruikte software. Scholen krijgen ook steeds meer vragen van ouders over wat er met de informatie van hun kinderen gebeurt. Krappe ICT-budgetten en een hoge werkdruk vormen in de praktijk vaak een uitdaging om de juiste stappen te ondernemen richting veilige e-mailcommunicatie.

Dit constateerde ook Lucien Barink (foto) van Cryptshare en hij besloot actie te ondernemen. Samen met ICT-dienstverlener Unilogic werd er gewerkt aan een plan om alle basis- en middelbare scholen te voorzien van een veilige oplossing voor e-mail en bestandsuitwisseling. Het resultaat is het initiatief ‘Veilig communiceren in het onderwijs’. Het is bedoeld om scholen in het primaire en voortgezet onderwijs toegang te bieden tot de juiste middelen om veilig en eenvoudig digitaal informatie uit te wisselen met derden. Cryptshare levert in het kader van het initiatief kosteloos de licenties en Unilogic verzorgt de hosting en implementatie.

Initiatiefnemer Barink vertelt: “Sinds 2011 zijn wij succesvol met Cryptshare in de Nederlandse markt, we vinden het tijd om iets terug doen. Wij hebben gezien dat veilige communicatie in het primair en voortgezet onderwijs minstens even belangrijk is als in de andere markten waar wij actief zijn. Een ouder wil veilig met de school kunnen communiceren over zijn of haar kind. Tegelijkertijd moeten scholen ook voldoen aan de AVG-wetgeving. Juist scholen hebben te maken met beperkte tijd en de middelen om daar goed invulling aan te kunnen geven. Wat ons betreft is dit dus een prima manier om - juist in het onderwijs - iets terug te kunnen doen voor de maatschappij.”

Christiaan van Hardeveld, commercieel directeur van Unilogic, herkent zich in het verhaal van Barink: “Wij begrijpen heel goed dat er bij scholen altijd een spanning is tussen wat er nodig is op het gebied van ICT en het beschikbare budget. We zijn daarom blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan dit initiatief. Het is voor scholen belangrijk om ouders vertrouwen te geven over de manier waarop informatie over hun kind wordt gedeeld. Daarmee geef je als school écht een signaal af en neem je een hoop zorgen weg. Dat weegt voor onderwijsinstellingen wellicht nog zwaarder dan enkel voldoen aan AVG.”

Onderwijsstichting Arcade is één van de eerste deelnemers aan het initiatief. Ben de Boer, ICT-Systeembeheer en functionaris gegevensbescherming bij de stichting, is er zeer over te spreken. “Na de intrede van AVG is elke e-mail een potentieel risico. We zijn dan ook zeer dankbaar dit initiatief. Cryptshare werkt hetzelfde als gewone e-mail dankzij de Outlook-plugin. Het is zeer gebruiksvriendelijk, je kunt eenvoudig grote bestanden versturen en we hebben een goed overzicht van de vertrouwelijke informatie die we versturen. We kunnen nu op alle locaties gebruikmaken van Cryptshare; we hebben licenties voor alle docenten, IB’ers, de directie en administratie. Omdat Cryptshare deze kosteloos beschikbaar heeft gesteld, kunnen we geld kunnen vrijmaken voor leermiddelen.”

Terug naar nieuws overzicht