Robots ondersteunen afdeling Informatie Management bij de gemeente Hengelo

24-02-2019 | door: Redactie

Robots ondersteunen afdeling Informatie Management bij de gemeente Hengelo

Robotic Process Automation (RPA) wordt ingezet als onderdeel van het dienstverleningsconcept bij de gemeente Hengelo. Door handmatige handelingen verder te automatiseren met RPA wordt de bewerkingstijd verkort en komt er tijd vrij bij de medewerkers van de afdeling Informatie Management.

Gemeente Hengelo is gestart met het Programma Dienstverlening. Goede dienstverlening voor inwoners en organisaties staat hierin centraal. Dit wordt vormgegeven op basis van de VNG-Realisatie serviceformules . Een onderdeel van de uitwerking van de serviceformules is het verbeteren van de dienstverlening, waarbij ook efficiency voordelen kunnen worden behaald.

Experimenteren met de inzet van RPA
Vanuit deze gedachte wilde gemeente Hengelo gaan experimenteren met de inzet van Robotic Process Automation (RPA) om de handmatige handelingen te robotiseren. “Aangejaagd door brede ontwikkelingen in de samenleving en de nieuwe mogelijkheden van de technologie, is de druk om te veranderen hoog bij de Nederlandse gemeenten. De oorsprong van onze innovatiedrive ligt in het gevoel dat het beter kan en de overtuiging dat het beter moet”, benadrukt Innovatie- en informatiemanager Arjan Lenferink van de gemeente Hengelo. Het implementatietraject zelf werd ondersteund door de Nederlandse RPA specialist Coforce.

Doorloopsnelheid verkorten
Door het robotiseren van de menselijke handelingen kan de doorloopsnelheid van administratieve processen fors worden verkort. Lenferink gaat verder: “Door routinematige taken te robotiseren, speelt RPA een intermediaire rol tussen mens, proces en applicaties. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers zich kunnen inzetten op waar het om moet gaan; Het creëren van waarde voor burgers en bedrijven in de gemeente Hengelo.”

Gemeente Hengelo realiseert zich goed dat het eindstation bij het optimaliseren van de dienstverlening nog niet bereikt is. Sterker nog: er is geen eindstation. Arjan Lenferink: “De wereld staat niet stil, de maatschappelijke ontwikkelingen ook niet. Daardoor zullen we nooit kunnen zeggen dat een proces helemaal af is en in beton gegoten. Gelukkig zijn we flexibiel als het gaat om de inrichting van de gerobotiseerde processen met behulp van RPA”.

Terug naar nieuws overzicht
Software