Nationale Politie ontloop dwangsom door verbeteren databescherming

22-02-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Nationale Politie ontloop dwangsom door verbeteren databescherming

De Nationale Politie heeft aanvullende maatregelen getroffen om onbevoegde toegang tot politiegegevens te voorkomen. Dankzij deze extra maatregelen voldoet de Nationale Politie aan de last onder dwangsom die het in november 2018 opgelegd kreeg door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De toezichthouder constateerde afgelopen jaar dat de toegang tot het N.SIS II-systeem niet adequaat is afgeschermd. Met dit systeem worden inkomende en uitgaande personen in het Schengengebied gecontroleerd. Niet alle medewerkers van de Nationale Politie die toegang hebben tot dit systeem mogen ongelimiteerd alle gegevens inzien. De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat de Nationale Politie daarom regelmatig en proactief controleert wie welke informatie heeft ingezien.

Begin 2017 kreeg de Nationale Politie een last onder dwangsom opgelegd vanwege het ontbreken van deze controles. De Nationale Politie moest uiteindelijk een dwangsom van 40.000 euro betalen aangezien deze overtreding niet tijdig werd beëindigd. In november 2018 volgde een tweede last onder dwangsom, aangezien de Autoriteit Persoonsgegevens de getroffen maatregelen als onvoldoende beoordeelde. Met de aanvullende maatregelen die de Nationale Politie nu heeft genomen blijft deze tweede dwangsom uit.

Terug naar nieuws overzicht