Adveo Nederland verkocht aan Sandton Capital

01-03-2019 | door: Witold Kepinski

Adveo Nederland verkocht aan Sandton Capital

Adveo, distributeur van IT en kantoorbenodigdheden, heeft zijn dochterondernemingen in Frankrijk, België en Nederland verkocht aan het Amerikaanse private equity-bedrijf Sandton Capital voor 5,5 miljoen euro.

Adveo meldt op zijn website: "In samenspraak met de banken die het gesyndiceerd krediet hebben toegekend, heeft de Raad van Bestuur van ADVEO een exclusiviteitsovereenkomst ondertekend met een van de belangrijkste investeringsmaatschappijen ter wereld, die meer dan 1 miljard dollar aan activa in beheer heeft. Volgens de overeenkomst zal er 33 miljoen euro geïnvesteerd worden in het bedrijf en zullen de huidige financiële voorwaarden aangepast worden. Deze nieuwe financieringsovereenkomst zou ADVEO in staat moeten stellen om zijn voorraad terug op het beoogde niveau te brengen en verder zijn Strategisch Plan 2017-2020 uit te rollen.

Nu het voorstel is goedgekeurd, volgt het proces waarbij alle nodige documenten en autorisaties worden bekomen. Dit loopt tot 27 juli, datum waarop een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden om de voorwaarden goed te keuren.
De overeenkomst voorziet een herschikking van de huidige schuld en de oprichting van een nieuwe onderneming. ADVEO Group International wordt 100% eigenaar van het kapitaal, alsook van de achtergestelde schuld van 91,4 miljoen euro.

De nieuwe onderneming wordt de operationele entiteit waarin alle dochterondernemingen en vastgoedactiva ondergebracht worden (de vastgoedactiva, beschikbaar voor verkoop, hebben een geschatte waarde van 40 miljoen euro) alsook de nieuwe fondsen ten belope van 33 miljoen euro. Deze nieuwe onderneming zal de hoofdschuld van 68,3 miljoen euro in twee schijven terugbetalen, met een looptijd van respectievelijk 4,5 en 5 jaar.

De nieuwe financiering van 33 miljoen euro wordt beschouwd als een bevoorrechte schuld zonder tussentijdse kapitaalaflossingen met een looptijd van drie jaar.

In september 2015 had ADVEO een totale netto schuld ten belope van 318 miljoen euro. Het reduceren van deze schuld was dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe managementteam eind 2015. In het kader van deze doelstelling werden verschillende acties ondernomen, waaronder desinvesteringen in bepaalde businesskanalen in EOS en in vastgoedactiva ten belope van 18 miljoen euro. Van maart 2017 tot oktober 2017 werd de schuld herschikt en de kredietlijnen werden uitgebreid tot 159,7 miljoen euro. Eind 2017 bedroeg de netto schuld van ADVEO 192 miljoen euro, 40 % minder dan in september 2015. Niettemin was bijkomende financiering noodzakelijk om de beschikbaarheid van voorraden te herstellen, hetgeen nu met de extra 33 miljoen euro opgelost wordt."

Terug naar nieuws overzicht
Hardware