Medtronic over belang digitalisering op kennisdag van Cisco
07-03-2019 | door: Teus Molenaar
Deel dit artikel:

Medtronic over belang digitalisering op kennisdag van Cisco

De gezondheidszorg dient meer gericht te zijn op de patiënt en de resultaten. ‘Value based healthcare’ noemt Rob ten Hoedt het. Hij is Executive Vice President en President EMEA bij Medtronic. Hij licht dit toe tijdens de Connect & Secure conferentie van Cisco op 14 maart in Amersfoort.

Ten Hoedt is een van de sprekers op de kennisdag die als titel  ‘Connecting to Digital’ heeft meegekregen. Daar gaat zijn verhaal ook over: de inzet van digitale middelen om de gezondheidszorg op een hoger plan te brengen en tegelijkertijd goedkoper te maken.

Hij meent dat de zorgsector zo’n beetje nog de enige bedrijfstak is waaraan de ‘digitale revolutie’ is voorbij gegaan. “Er wordt heel individualistisch gewerkt en vooral langs elkaar heen.”

Dit is des te nijpender omdat de vraag naar zorg de komende jaren enorm zal stijgen. “Daar zijn drie aanwijzingen voor. Allereerst de bevolkingssamenstelling. De groep mensen boven de 65 jaar stijgt; bovendien hebben ze veel last van chronische aandoeningen. Daarbij komt dat er tegenwoordig veel meer technische mogelijkheden zijn om behandelingen uit te voeren. Ziekten waartegen voorheen niets viel te doen, zijn nu wel te bestrijden. En ten slotte speelt het consumentisme rond de zorg een rol, waarbij mensen veel meer van een behandeling eisen.”

Andere aanpak

Medtronic – met wereldwijd ongeveer 85.000 medewerkers – biedt oplossingen voor de gezondheidszorg en zet zich in om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren met behulp van  medische technologieën, diensten en oplossingen. “Om een idee te geven: elke seconde worden er wereldwijd twee van onze producten op patiënten toegepast”, licht Ten Hoedt toe.

Hij beaamt dat ziekenhuizen  allemaal wel met een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) werken en er in de zorgsector inmiddels al veel is geautomatiseerd. “Maar het gaat om meer dan een softwarepakketje kopen. Het gaat erom de hiërarchie plat te slaan, de patiënt centraal te stellen. Dat zijn de grote vraagstukken. Het gaat om de organisatie van de gezondheidszorg. Er is een andere aanpak nodig; en daaraan willen wij bijdragen.”

Ten Hoedt doelt op resultaatgerichte behandelingen. “Nu krijgt een arts betaald voor zijn handelingen; ongeacht of die het gewenste effect hebben. Dat moet anders: pas betalen als iemand is genezen of de kwaliteit van leven op een aanvaardbaar niveau is gebracht. Als de garage mijn auto heeft gerepareerd en hij blijkt toch nog stuk, dan ga ik terug en wordt de reparatie op hun kosten alsnog goed uitgevoerd. In de gezondheidszorg gebeurt dat niet. Als een handeling niet heeft gewerkt, dan begint het hele circus gewoon opnieuw en stuurt iedereen weer zijn rekening in.”

Samenwerken

Het moet zo zijn dat de patiënt uitgangspunt is. “Liefst wil ik dan weten hoe iemand eraan toe is voor de ziekenhuisopname, wat er in het ziekenhuis is gebeurd, en hoe iemand zich voelt na de behandeling. Dat betekent dat je heel veel data moet verzamelen. En dat je dwars door alle silo’s heen moet werken.”

Uit onderzoek dat Medtronic samen met Boston Consulting heeft uitgevoerd, blijken er grote verschillen te bestaan tussen de uitkomsten van dezelfde medische handelingen in ziekenhuizen. “Als wij het met z’n allen voor elkaar krijgen om de beste uitkomsten als richtsnoer te nemen en te betalen naar resultaat, dan kunnen we zeker dertig tot veertig procent besparen op de zorgkosten”, meent Ten Hoedt.

Maar dat krijgt niemand alleen voor elkaar. “Wij nemen hierin wel het voortouw”, verklaart Ten Hoedt. “Maar we werken nauw samen met Cisco, Microsoft, Intel en soortgelijke bedrijven om de digitaliseringsslag goed uit te voeren binnen de zorgsector. Wij zijn bijvoorbeeld met het academisch ziekenhuis Maastricht de weg ingeslagen om value based healthcare in te voeren. Zodra een klant hiervan ook de waarde inziet, halen we alle andere partijen erbij om samen tot de juiste oplossing te komen. Niet iedereen zit daarop te wachten, maar er zijn organisaties die zich hiervoor willen inzetten. En daarvan moeten wij, moet de samenleving, het hebben.

Door: Teus Molenaar

https://connectandsecure2019.nl/

Terug naar nieuws overzicht