Axis en Citilog slaan de handen ineen voor slimmer verkeer
14-03-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Axis en Citilog slaan de handen ineen voor slimmer verkeer

De meeste mensen denken bij netwerkcamera’s al gauw aan binnencamera's in gebouwen of grote openbare ruimten. Maar er zijn nog veel meer plaatsen waar onze camera's het verschil maken. Bijvoorbeeld op wegen, waar we samenwerken met onze partner Citilog.

In samenwerking met Citilog zorgt onze technologie ervoor dat voertuigen zich slimmer en veiliger kunnen voortbewegen in het verkeer. Citilog, een echte software-innovator, gebruikte als eerste video-analytics voor het monitoren van wegverkeer. Meer dan twintig jaar later zijn de oplossingen van Citilog voor verkeersmanagement nog steeds toonaangevend. Maar wat belangrijker is, ze zijn arbeids- en kostenbesparend en redden levens, overal ter wereld.

Snellere en betere respons wanneer het ertoe doet

De oplossingen van Citilog, te vinden in tunnels, op bruggen en snelwegen, hebben als belangrijkste taak om te waken over de veiligheid van verkeersdeelnemers. De Citilog-software benut de voordelen van onze hoogwaardige video om ongevallen en andere verkeersincidenten op betrouwbare wijze, automatisch en in realtime te identificeren.

Automatische incidentdetectie (AID) brengt verbetering in de hele keten van incidentmanagement. Door een verkeersoperator in de meldkamer te waarschuwen bij ongevallen of stilstaande voertuigen, kan er snel hulp worden ingeschakeld en beschikken de hulpverleners over video's en afbeeldingen. Dit leidt tot minder verkeersoverlast, wat secundaire ongevallen en verdere escalatie voorkomt.

Vlotte en veilige verkeersdoorstroming

Het voorkomen van incidenten is natuurlijk de beste manier om levens te redden en de druk op verkeerscentra en hulpdiensten te verlichten. Een goede verkeersdoorstroming is niet alleen veiliger, het zorgt ook voor gelukkigere weggebruikers, een vlottere handel en beter functionerende gemeenschappen.

Ook hier bieden onze camera's en software van Citilog de juiste tools. Onze oplossingen volgen de voertuigbewegingen nauwgezet en identificeren factoren die tot opstoppingen of stilstand kunnen leiden. Verkeerscentra kunnen die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor een optimale afstelling van verkeerslichten en zo voorkomen dat een kleine vertraging uitgroeit tot een monsterfile.

Vooral in steden heeft dit ook een groen aspect. Wanneer auto's minder lang stilstaan, heeft dit een positief effect op het brandstofverbruik en de emissies. En in plaats van nieuwe infrastructuur te bouwen, kunnen steden meer halen uit de bestaande voorzieningen.

Verkeershandhaving met minder middelen

Steden kunnen onze camera's en de software van Citilog gebruiken voor handhaving op afstand. Net zo eenvoudig als ongevallen en files, kunnen ook ernstige overtredingen worden vastgesteld. Denk hierbij aan spookrijden of het negeren van rode kruizen en verkeerslichten. Handhavers hoeven niet ter plaatse aanwezig te zijn om een overtreding vast te stellen en kunnen de overtreding eenvoudig bewijzen met behulp van kentekenplaatherkenning en betrouwbare videobeelden.

Dit is slimmer en goedkoper dan het inzetten van politiewagens of -agenten op straat. Het maakt een breder en consequenter verkeershandhavingsbeleid mogelijk dan met lokale acties en zorgt op de lange termijn voor bewustzijn bij bestuurders. Bovendien kunnen handhavers hierdoor prioriteit geven aan de meest ernstige overtredingen, nog een manier om levens te redden.

Meer informatie, betere beslissingen

Axis-camera's met software van Citilog bieden vele voordelen. Ze leveren waardevolle statistieken op, die de basis kunnen vormen voor systematische verbeteringen. Daarnaast kunnen onze oplossingen ook dienst doen als verkeersdetectiesensoren, die voertuigtypen, snelheden, inzittenden en kentekenplaten herkennen.

Op basis van die informatie kan men gemakkelijk analyseren hoe en wanneer de verkeersinfrastructuur wordt gebruikt. Zo kunnen de momenten voor onderhoud optimaal worden gepland, kan worden bepaald welke nieuwe investeringen prioriteit hebben en zelfs de tolheffing worden verbeterd. En al die informatie is afkomstig van Axis-camera’s met beelden van hoge kwaliteit, zonder dat hiervoor extra sensoren of apparatuur nodig zijn.

Samen op de goede weg

In een wereld waar het op de wegen alsmaar drukker wordt, biedt dit enorm veel mogelijkheden. Op economisch en ecologisch vlak, maar vooral als het gaat om het beschermen van mensenlevens. We zijn zeer trots op de samenwerking met Citilog omdat het leidt tot slimmer verkeer, zowel voor onze klanten als voor de verkeersdeelnemers zelf.

Door: Silke Stumvoll van Axis Communications

Terug naar nieuws overzicht