Devoteam boekt dubbele groeicijfers

15-03-2019

Devoteam boekt dubbele groeicijfers

Devoteam heeft in zijn boekjaar 2018 een omzet van 652,4 miljoen euro gerealiseerd, goed voor een organische groei van 17,7% in vergelijking met 2017. De operationele marge verbeterde naar 73,5 miljoen en bedraagt nu 11,3% van de geconsolideerde omzet. Devoteam Group ziet in de groei een bevestiging van zijn positionering als de expert in digitale transformatie, met een hoge toegevoegde waarde voor zijn klanten, met name op het gebied van cloud computing en artificiële intelligentie (AI).

Het is de ambitie van Devoteam om innovatieve AI naar de markt te blijven brengen en die te combineren met andere domeinen waarin het expert is, zoals de digitale werkplek of IT-servicebeheer, in samenwerking met ServiceNow en Google. Volgens Devoteam zorgt AI niet alleen voor meer operationele efficiëntie door de automatisering van eenvoudige taken. Het ondersteunt ook mensen op hun pad naar meer creatieve en complexe taken. In de strategie van Devoteam Group gaat al anderhalf jaar bijzondere aandacht uit naar AI.

Business Partner

Devoteam is ‘Premier Business Partner’ van Red Hat in negen landen en versterkt zijn expertise in cloud door partnerships met Amazon Web Services (AWS), het Google Cloud Platform (GCP) en Microsoft Azure. Die aanpak van partnerships met verschillende aanbieders van cloud-diensten heeft ertoe geleid dat de Devoteam Group door een belangrijke leverancier uit de energiesector uitgeroepen is tot ‘Preferred Public Cloud Partner’.

In Devoteams strategie neemt ook cyberbeveiliging een belangrijke plaats in omdat de digitale transformatie van bedrijven en het toenemende gebruik van cloudcomputing erom vragen. Met zijn expertise in identiteits- en toegangsbeheer (Identity & Access Management) en cyberbeveiliging (gebruikmakend van AI en machine learning), helpt Devoteam zijn klanten om op een veilige manier hun IT-systemen open te stellen en cloudcomputing te gebruiken.

“We hebben in 2018 sterk gepresteerd, in lijn met de doelstellingen van ons strategisch plan Scale!”, zegt Stanislas de Bentzmann, CEO van Devoteam. “Enkele doelstellingen van Scale! zijn om ruim 70% van de omzet te halen uit SMACS (social, mobile, analytics, cloud en security), naast een jaarlijkse organische groei tussen de 7% en de 10% en een operationele marge hoger dan 10%. De solide en erkende marktpositie van Devoteam doet ons nu al vol vertrouwen uitkijken naar de resultaten van 2019.”

Resultaten voor het jaar 2018

De omzet van Devoteam Group bedroeg in 2018 652,4 miljoen euro, wat een groei van 17,7% vertegenwoordigd volgens constante activiteiten en wisselkoersen ten opzichte van het vorige fiscale jaar. De overnames in 2018, waaronder de onderstaande, droegen 31,8 miljoen euro bij:

Alegri in Duitsland voor 11,4 miljoen euro, geconsolideerd vanaf 1 september 2018;
Bold in Portugal voor 10 miljoen euro, geconsolideerd vanaf 1 september 2018;
Jayway in Zweden voor 6,7 miljoen euro, geconsolideerd vanaf 1 oktober 2018;
New BIC in Spanje voor 1,8 miljoen euro, geconsolideerd vanaf 1 juli 2018.

In het vierde trimester van 2018 realiseerde Devoteam Group een omzet van 190,7 miljoen euro, goed voor een organische groei van 12,8% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2017.

De operationele marge steeg in 2018 tot 73,5 miljoen euro en 11,3% van de omzet.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 64,5 miljoen euro, een stijging van 46,9% vergeleken met het jaar voordien.

Het financiële resultaat bleef in 2018 stabiel ten opzichte van 2017 op -2,5 miljoen euro.

Belastinguitgaven bedroegen 18,9 miljoen euro. Dat is 29,9% van de winst voor belastingen. In 2017 was dat 35,9%.

Op 31 december 2018 bedroeg de netto cash van de Devoteam Group 40,3 miljoen euro, tegenover 47,7 miljoen euro het jaar voordien.

Daarnaast vernieuwde Devoteam zijn beschikbare kredietlijnen van 100 miljoen euro voor vijf jaar.

Personeelsbestand

Op 31 december 2018 stelde Devoteam Group 6.975 mensen tewerk.

De verhouding factureerbare medewerkers ten opzichte van het totale personeelsbestand stond op 31 december 2018 op 85,8%.

Verandering in scope

Devoteam stootte Siticom GmbH in Duitsland af. Siticom GmbH wordt vanaf 31 december 2018 niet meer opgenomen in de geconsolideerde resultaten. De dochteronderneming realiseerde in het boekjaar 2018 een omzet van 18,1 miljoen euro en een operationele marge van 0,9 miljoen euro.

IFRS 16

Met ingang van 1 januari 2019 hanteert Devoteam Group de nieuwe IFRS 16-standaard met betrekking tot de boekhoudkundige verwerking van de leaseovereenkomsten. De standaard vereist dat alle leasecontracten op de balans worden geboekt. Volgens Devoteam Group zal de nieuwe boekhoudkundige behandeling geen significante invloed hebben op zijn operationele prestaties noch op zijn cashflow.

Vooruitzichten voor 2019

Mits een stabiele economische omgeving, groepsactiviteit, wisselkoersen en boekhoudmethode streeft Devoteam Group in 2019 naar een geconsolideerde omzet van 770 miljoen euro, voornamelijk door:

een organische groei van meer dan 12%;
een bijdrage van de overnames uit 2018 van 38 miljoen euro.

Devoteam Group verwacht dat zijn operationele marge op 11,3% van de omzet blijft en dat herstructeringskosten 0,5% van de omzet zullen bedragen.

Terug naar nieuws overzicht