Visie is mooi, maar de praktijk begint vandaag

Edwin Kanis, Axians

15-03-2019 | door: Marco van der Hoeven

Visie is mooi, maar de praktijk begint vandaag

Innovatie is pas mogelijk als je begrijpt wat de klant bezighoudt. En het is meer dan technologie. Vanuit die filosofie innoveert Axians en helpt de organisatie haar klanten om te innoveren. Edwin Kanis, manager marketing & innovation, vertelt hoe Axians dat aanpakt.

“Bij Axians zien we innovatie als het aanpassingsvermogen aan de markt”, zegt Kanis. Daarom houdt Axians goed in de gaten wat er speelt bij de klanten. “We kijken wat onze klanten doen en waar ze naartoe willen in de toekomst. Daarna kijken we pas hoe onze technologie daarbij kan helpen.” De hele organisatie van Axians is op deze gedachte ingericht. “Pas als je begrijpt wat de klant bezighoudt, kun je innoveren en helpen de concurrentie positie te versterken”.

Kanis merkt dat er soms ‘te makkelijk’ wordt gepraat over innovatie. “In de praktijk vinden onze klanten het vaak best ingewikkeld en kostbaar om ‘iets’ met innovatie te doen.” Axians probeert klanten te helpen door innovatie behapbaar en concreet te maken. “De vraag is vaak: waar begin je nu eigenlijk? Wij adviseren altijd om klein te beginnen.”

Innovatie gaat niet vanzelf

Een andere belangrijke voorwaarde voor innovatie is het besef dat het niet vanzelf gaat. “Innovatie moet je organiseren en er moet ruimte zijn in de organisatie.” Dat ‘ruimte geven aan innovatie’ is volgens Kanis een begrip dat in de praktijk niet altijd goed wordt ingevuld. “Ruimte geven is meer dan een creatieve plek maken met een hippe picknicktafel en een grasveldje binnen. Wat werkt is mensen de ruimte te geven om fouten te maken en mensen te stimuleren om er over na te denken hoe de toekomst van het bedrijf eruit ziet. Dit is niet af en toe een uurtje tussen andere meetings door, neem echt de ruimte om met elkaar na te denken!”

Ook voor Axians zelf is innovatie een belangrijk onderdeel van de organisatie. “Het is een vast deel van onze businessplannen geworden. Voor innovatieve ideeën die groter zijn dan hun eigen afdeling hebben we een gelaagd model ontwikkeld waarmee we binnen een periode van drie jaar een fundamentele verandering doorvoeren, dit is voor ons een big bet.”

Klein beginnen

Het model dat Axians heeft ontwikkeld is een innovatieproces, bestaande uit zeven stappen. “Een goed idee begeleiden we van het begin tot het eind. We hebben daar budget en begeleiding voor beschikbaar.” Zulke nieuwe ideeën hoeven niet altijd te starten met een stevige businesscase. “Ook wij zelf beginnen vaak klein met een goed idee.”

Eén van de succesfactoren van zo’n innovatie is het betrekken van verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie bij het idee. “Al in een heel vroeg stadium betrekken we bijvoorbeeld onze klanten en partners erbij. Veel interactie met klanten en de verschillende expertise gebieden binnen onze netwerk-organisatie is enorm belangrijk.”

Nieuwe rol

Kanis ziet in de praktijk bij klanten dat innovatie een andere rol van de IT-manager vraagt dan traditionele IT. “Onze klanten zijn vaak IT-organisaties. Die komen uit de hoek van kosten en efficiëntie. De afgelopen jaren leek het een beetje of IT alleen als kostenpost werd gezien. Sinds een jaar of drie is dat weer veranderd: er is meer geld beschikbaar, IT is onderdeel van allerlei nieuwe dienstverlening een primair hulpmiddel. De IT-manager moet daarbij vooraan staan, maar het is niet altijd makkelijk voor ze om die nieuwe rol op te pakken.”

Om die nieuwe rol op te kunnen pakken organiseert Axians in samenwerking met Ron Meyer, professor of strategic leadership bij de Tias School for Business & Society, Tilburg University, een innovatietraject voor CIO’s en IT-managers. In een aantal sessies gaan IT-managers op zoek naar hun nieuwe rol.

Kanis: “Daarbij komen verschillende vragen aan bod, zoals: hoe organiseer je innovatie? Welke stappen kun je doorlopen? Hoe kun je je rol als IT-manager vormgeven? Hoe organiseer je een innovatiepipeline? En hoe betrek je de verschillende stakeholders bij innovatie?”

Om succesvol te worden in de nieuwe rol is het volgens Kanis belangrijk dat de IT-manager veel meer samen gaat werken met de business. “In het innovatietraject leren IT-managers hoe ze een actieve rol naar de business kunnen aannemen en proactiever kunnen handelen. Ook komen ze meer te weten over hoe je de IT-omgeving zo flexibel inricht dat je kunt meebewegen met de business.” Dat is de achterliggende dienstverlening van Axians.

Kanis ziet dan ook dat als organisaties innovatie niet van de grond krijgen, dit vaak niet te maken heeft met technologie. “Succesvol innoveren bestaat uit een combinatie van factoren. Van dienstverlening tot financiën en van klanten tot bedrijfscultuur, het speelt allemaal mee.”

Een ander samenwerking die daar verder op ingaat is met Frans Feldberg. professor of data-driven business innovation bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Samen versterken we elkaar op het vlak van Data Science, want door het op een juiste manier benutten van data komen nieuwe volledige inzichten naar boven en kunnen we verder optimaliseren en vernieuwen.

Rode draad

Is de technologie dan helemaal niet belangrijk? “Dat wel. Technologie is een voorwaarde om te kunnen innoveren.” De voorwaarden die dan ook flexibel moeten zijn kunnen volgens Kanis uitgesplitst worden in drie gebieden.

“Ten eerste zien we dat bedrijven steeds meer investeren in hun infrastructuur - en dan met name in software defined - om hun infrastructuur dynamischer te maken. Zo kunnen de werkplekken overal gebruikt worden en kunnen mensen mobiel werken.”

De tweede voorwaarde is intelligente applicaties. “Hierbij moet je denken aan de integratie van IoT, AI en data science in bestaande applicaties en de inzet van deze technologieën om nieuwe toepassingen te maken.”

Het derde onderdeel wordt gevormd door de businessapplicaties. “Dat zien we terug in financiële systemen, ERP systemen, maar ook in patiëntendossiers, logistieke applicaties en intelligente warehouses. Het is allemaal nodig om te kunnen innoveren.”

Geen dikke rapporten

Kanis ziet dat organisaties het lastig vinden om klein te beginnen met innovatie. “Mijn tip is dan ook: ga gewoon aan de slag.” De dikke rapporten kunnen wat Kanis betreft dan ook achterwege worden gelaten. “We kijken met klanten hoe ze nu iets kunnen doen zodat we snel kunnen beginnen. Je ziet ons over het algemeen geen dikke rapporten schrijven, wij gaan gewoon samen aan de slag. Innovatie is wat je nu kunt doen. Een visie - ter inspiratie - is mooi, maar de praktijk begint vandaag.”

Terug naar nieuws overzicht
Future of Business Technology