Nieuwe datacenterclusters moeten regio Amsterdam ontzien

19-03-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Nieuwe datacenterclusters moeten regio Amsterdam ontzien

Het aantal datacenters in Amsterdam groeit zo snel, dat ruimte en energie opraken. De overheid wil daarom datacenters meer gaan spreiden over Nederland om een gebalanceerde groei te realiseren. Hierbij worden naast het huidige datacentercluster in Amsterdam nieuwe clusters gecreëerd in de Flevopolder en Zuid-Holland.

Dit blijkt een een routekaart die het Rijk samen met de regio's, sector, onderzoeksinstellingen en netbeheerders heeft opgesteld. De routekaart is een gerichte aanpak om de groei van datacenters, die al jaren rond de 15% per jaar bedraagt, in banen te leiden en de economie op duurzame wijze te versterken.

De regio Amsterdam blijft de datahub van Nederland en moet duurzaam kunnen doorgroeien. Door onder meer het gebruik van restwarmte uit datacenters voor de verwarming van woningen en kantoren draagt de datacentersector volgens de overheid serieus bij aan de energietransitie.

Terug naar nieuws overzicht