Topicus Onderwijs neemt belang in Risk Changer

22-03-2019 | door: Redactie

Topicus Onderwijs neemt belang in Risk Changer

Topicus Onderwijs en Risk Changer hebben een contract getekend dat een verregaande samenwerking tussen beide bedrijven bezegelt. Met deze samenwerking worden de bedrijven de eerste aanbieder van digitale zelfevaluaties, waarmee directies en besturen van scholen diepgaand inzicht krijgen in de onderwijs- en bedrijfsprocessen binnen hun schoolorganisatie.

Bewuster onderwijs- én bedrijfsprocessen managen
Zowel binnen het primair als in het voorgezet onderwijs moeten scholen hun onderwijs- en organisatieprocessen in relatie tot de kwaliteitszorg goed op orde hebben. Onderwijs bieden zonder een optimale bedrijfsvoering heeft op den duur gevolgen voor de onderwijskwaliteit. Daaraan moest iets gebeuren.

Dirk Jan Timmer van Topicus Onderwijs: “De zelfevaluaties met behulp van Risk Changer geven schoolorganisaties grip op bedrijfsprocessen zoals HRM, financiële processen, huisvestiging, veiligheid en onderwijsbeleid. Risk Changer biedt scholen en besturen stuurinformatie op basis van voornamelijk kwalitatieve data, zodat zij zelf de mogelijkheid krijgen om een situatie te borgen en eventueel te verbeteren aan de hand van de PDCA-cyclus.”

In een oogopslag zien wat er speelt
Vorig jaar introduceerde Topicus Onderwijs succesvol het product ParnasSys | Schoolkwaliteit in het basisonderwijs. Het is een totaaloplossing voor het meten en het borgen van de onderwijskwaliteit. Intussen maken ruim 2500 basisscholen gebruik van deze oplossing. Binnen het voorgezet onderwijs is Topicus Onderwijs al jaren actief met het inzichtelijk maken van de onderwijskwaliteit aan de hand van cijfers (CumLaude). Ruim 40% van de schoolbesturen maakt er gebruik van. Wanneer schoolbesturen deze tools inzetten in combinatie met Risk Changer, krijgen zij een uniek en compleet beeld van de situatie binnen hun schoolorganisatie die tot nu toe via geen enkele andere tool verkregen kon worden.

“Bestuurders zien in een oogopslag of hun school voldoet aan wettelijke eisen, basiskwaliteit van het onderwijs en andere kwaliteitsaspecten, zoals de AVG en financiële regelgeving”, aldus Pieter Hazelhof van Risk Changer.

Terug naar nieuws overzicht

Tags

onderwijs