Overheid, bedrijven en onderzoekers werken nauwer rond digitalisering

24-03-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

Overheid, bedrijven en onderzoekers werken nauwer rond digitalisering

Het kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden hebben afgesproken gemaakt om de samenwerking rondom digitalisering te verbeteren. De afspraken zijn gemaakt op de eerste editie van de conferentie Nederland Digitaal, dat meer dan 2.000 deelnemers telden.

Het overkoepelend thema van Nederland Digitaal was kunstmatige intelligentie (AI). Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat kondigde onder meer aan in de zomer namens het kabinet met een strategisch actieplan AI te komen. Dit plan wordt ontwikkeld in samenwerking met de Nationale AI coalitie, een initiatief gelanceerd door VNO-NCW en MKB-Nederland. In het plan staan beleidskeuzes voor onderwijs, onderzoek, innovatie, datagebruik, de transparantie en uitlegbaarheid van algoritmen, en ethische aspecten.

Digitaliseringsagenda voor primair en voortgezet onderwijs

Minister Arie Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, lanceerde samen met de O-Raad, VO-raad en Kennisnet en staatssecretaris Keijzer de Digitaliseringsagenda voor het primair en voortgezet onderwijs. Minister Slob gaat ook bestaande financiële middelen inzetten om onder meer veilige en betaalbare internetvoorzieningen voor scholen te stimuleren. Een ander speerpunt in de agenda is het vergroten van de digitaal geletterdheid van leerlingen en leraren.

Op de Nationale Werkconferentie Digitaal Samenleven werd door onder meer Prinses Laurentien van Oranje en staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Alliantie Digitaal Samenleven gelanceerd. Binnen deze alliantie, die 31 partners telt, verenigen bedrijven, overheid, wetenschap en maatschappelijke organisatie zich om Nederland digitaal vaardiger te maken.

Alle afspraken zijn hier te vinden.

Terug naar nieuws overzicht