Klaar voor de toekomst? Af!

28-03-2019 | door: Blog
Deel dit artikel:

Klaar voor de toekomst? Af!

Weet je nog dat je zwoer dat je nooit gebleekte jeans zou dragen, of een zonnebril met ronde glazen? En een jaar later deed je uiteindelijk gewoon mee met de trend en kon je je niet voorstellen dat je het ooit lelijk vond. Zo is het ook op de werkvloer. De eerste reacties op de computer als vervanger van de typemachine waren ook niet bepaald enthousiast. Ook nu worden er zaken omarmd, die een paar jaar geleden zoveel mogelijk werden ontweken. Ricoh onderzocht de omgang van bedrijven met externe factoren en kwam tot verrassende inzichten.

In een tijd vol robotisering, automatisering en globalisering, heb je veel facetten van het bedrijfsleven niet zelf in de hand. Denk aan technologie, wetgeving en het veranderende speelveld met steeds nieuwe innovaties en disruptieve elementen. Hoe gaan bedrijven hiermee om en – nog belangrijker – hoe zetten ze deze uitdagingen om in succes? Ricoh deed onderzoek onder 2.550 Europese leidinggevenden. Hieruit bleek dat enkele fenomenen de afgelopen jaren in populariteit toenamen.

Disruptors

Met IT-bedrijven die het bankwezen uitdagen, autofabrikanten die auto’s het luchtruim inschieten en woningverhuurders die de strijd aangaan met het hotelwezen, kennen we allemaal wel de voorbeelden van verstoorders van de markt anno nu. Stuk voor stuk hebben zij de ‘normale’ manier van zakendoen in hun sector de rug toegekeerd. Het is duidelijk dat het opnieuw uitvinden van het wiel de norm is geworden. Zodoende moeten bedrijven meer agile zijn en losgeweekt worden van hoe het ‘hoort’. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de leidinggevenden (51%) externe factoren meer van invloed achten op het succes van hun bedrijf dan factoren die ze zelf in de hand hebben. Hierdoor stellen bedrijven plannen op voor onvoorziene gebeurtenissen in de wereld(economie) (31%) en richten ze hun cultuur agile in (31%). Met dit als topprioriteiten voor hun succes voor de komende twee jaar, is een duidelijke verschuiving zichtbaar en zijn bedrijven steeds meer klaar om mee te spelen in deze ‘nieuwe wereld’. Deze nieuwe instelling werkt allereerst reactief, maar kan ook proactief worden ingezet en leiden tot verrassende, nieuwe kansen en ideeën. Zo is elke disruptor immers begonnen.

Privacywetgeving

Dankzij grote veranderingen in ons IT-landschap en de omgang met (klant)data, zijn vele aanpassingen in wet- en regelgeving doorgevoerd. Denk alleen al aan privacy; door de invoering van GDPR is er veel strengere naleving. Waar deze regelgeving in eerste instantie gepaard ging met gemor en protest, wordt deze nu juist omarmd door bedrijven. Slechts 22% ziet overheids- en bedrijfswetgeving nog als blokkade voor hun succes. Meer dan de helft (55%) ziet echter in dat wanneer je je aan de privacywet houdt, je juist bijdraagt aan je toekomstige succes. Denk hierbij alleen al aan je imago: als bedrijf word je door de privacy van je klant te respecteren en inzicht te verschaffen in wat je met gegevens doet, transparanter en sympathieker gevonden. Hiermee onderscheid je je van de rest, en optimaliseer je je klantrelatie.

Duurzaamheid

Als bedrijf kun je in 2019 niet meer je kop in het duurzame zand steken; je kunt het je simpelweg niet permitteren als vervuiler te boek te staan. Daarnaast nemen de maatregelen vanuit de overheid steeds toe. Kantoren moeten binnenkort allemaal voldoen aan energielabel C, bedrijven worden belast met een CO2-taks en geven hun personeel steeds vaker een OV-abonnement in plaats van een leaseauto. Dat deze onderwerpen positief worden benaderd, blijkt ook uit de onderzoeksresultaten. Maar liefst twee derde van de leidinggevenden (66%) ziet duurzaamheid als steeds verder groeiende succesfactor voor hun bedrijf. Een evenredig groot deel (67%) is actief bezig met slimme, milieuvriendelijke technologieën. Dit impliceert een steeds groter bewustzijn voor hoe het bedrijfsleven baat heeft bij milieuvriendelijk ondernemen. 64% zoekt hierbij naar apparaten die weinig energie vreten, en nog eens twee derde wil steeds meer richting een gedigitaliseerd kantoor bewegen. Daarnaast vervangen (lees: lozen) zij apparatuur steeds minder en updaten zij het vaker. Met slimme technologie kunnen zelfs printers automatisch geüpdatet worden, zodat ze blijven voldoen aan de vraag van de klant. Goed voor de portemonnee én het milieu.

Technologie op de werkvloer

Wanneer je op een willekeurige verjaardag het onderwerp technologie aankaart, is discussie gegarandeerd. We kunnen niet mét en niet zónder. De veranderingen gaan zo snel, dat de wetten er hopeloos achteraan huppelen en bedrijven het op hun eigen manier proberen bij te houden. Maar liefst 82 procent van de ondervraagde bedrijven investeert in technologie, waarbij twee derde het tempo waarin technologie verandert als kans ziet. Bijna evenveel respondenten (63%) achten technologie onmisbaar om te blijven voldoen aan de regels. Dit laat zien dat wat ooit voornamelijk als obstakel werd gezien – elke kantoormedewerker herinnert zich vast nog de traumatische overgang naar een nieuw softwaresysteem – het tegenovergestelde blijkt te zijn. Wie heeft er immers nog een typemachine? Kantoortechnologie geeft productiviteit een boost, lost problemen innovatief op en neemt simpele, onpopulaire taken over. Zonder investeringen kan technologie echter snel achterblijven op de vraag. Vergeet bovendien niet dat de combinatie met de mens, technologie zo waardevol maakt. Bijna driekwart van de leidinggevenden vindt menselijk talent de grootste drijfveer voor succes. Goed toegepast, laat technologie de kracht en expertise van personeel groeien. Vandaar dat twee derde van de respondenten elk jaar hun technologie upgradet, en daar gemiddeld 26.000 euro in investeert. Het gezegde luidt niet voor niets: if you can’t beat ’em, join ’em.

Door: Maurits Aalders, Director of Marketing, eCommerce, Sales Support & Tenderdesk Ricoh

Terug naar nieuws overzicht