Nederlandse partijen presenteren zich op MWC: Connected Country, Smart Solutions

Holland Paviljoen

04-04-2019 | door: Jeroen Bordewijk

Nederlandse partijen presenteren zich op MWC: Connected Country, Smart Solutions

Samenwerkende Nederlandse overheden en bedrijven waren eind februari 2019 met een speciaal Holland Pavilion aanwezig tijdens het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona. Ze toonden de kracht van Nederland in het gebruik van data en connectiviteit. Organisator van het paviljoen was Enterprise Summit van Danny Frietman (foto).

Het MWC is voor de ICT-industrie, met ruim 120.000 bezoekers en vele productlanceringen van diverse bedrijven, de belangrijkste bijeenkomst ter wereld. Overheden en bedrijven vanuit de hele wereld komen er samen om ontwikkelingen binnen de telecommunicatiesector te bespreken, nieuwe producten en diensten te demonstreren en uiteenlopende toepassingen van connectiviteit en cyberveiligheid te bespreken.

Topland
Nederland behoort tot de top 5 van landen in de wereld als het gaat om digitale economieën. Ons land staat bekend om zijn innovatieve kennissector, een betrouwbare en zeer uitgebreide digitale infrastructuur, veel kennis van cybersecurity en een pragmatische, ondernemende mentaliteit. In het speciale Holland Pavilion was onder de titel ‘Connected Country, Smart Solutions’ aandacht voor onder meer 5G, security en connectiviteit in mobiliteit. Rondom het MWC werden verschillende Nederlandse netwerkevents georganiseerd, waar marktpartijen en overheden contacten konden leggen en kennis konden uitwisselen.

Het Holland Pavilion is een publiek-private samenwerking van de ministeries van IenW (Infrastructuur & Waterstaat) en EZK (Economische Zaken en Klimaat), de gemeente Den Haag en diverse marktpartijen. Het speciale paviljoen wordt ondersteund door de Nederlandse ambassade in Madrid en het Netherlands Business Support Office in Barcelona.

Zichtbaar zijn
De Nederlandse missie naar het MWC werd – voor het derde jaar alweer – georganiseerd door evenementenbureau Enterprise Summit van de Haagse ondernemer Danny Frietman (foto). “Nederland wil aan de voorkant blijven staan van de digitalisering die wereldwijd plaatsvindt”, verklaart Frietman het belang van het Holland Pavilion. “Vooral Den Haag heeft met het technologiecluster HSD (The Hague Security Delta) een sterke focus op cybersecurity en -safety. Artificial intelligence, blockchain en 5G; er is van alles aan de hand. Willen we als Nederland op deze technologische gebieden een dominante rol blijven spelen, dan moeten we zichtbaar zijn op het meest invloedrijke congres ter wereld: het MWC.”

Frietman nam Nederlandse marktpartijen mee die actief zijn op de genoemde technologische vakgebieden. “Deelnemende bedrijven kregen in Barcelona een schat aan informatie over digitalisering en de impact van 5G. Tegelijk hadden de ministeries en de gemeente Den Haag op het MWC volop gelegenheid om de eigen visie te laten zien op digitalisering en 5G, en wat daarvan de impact is op bijvoorbeeld de infrastructuur van Nederlandse steden.”

Samenwerking
In de programmering op het paviljoen en tijdens de netwerkavonden ging de aandacht onder meer uit naar mobiliteitsoplossingen die zijn gebaseerd op intensieve data-uitwisseling en telecommunicatie. Ook het toekomstige beleid van de samenwerkende ministeries van IenW en EZK met het Agentschap Telecom stond centraal, net als de komende systeemsprong naar 5G. Bedrijven als Broadforward, PortingXS, Sectra en Travis – deelnemers van het eerste uur aan het paviljoen – presenteerden hun bestaande en nieuwe services.

“Den Haag heeft een grote en groeiende technologie- en cybersecuritysector met een internationaal netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen”, vertelde de Haagse wethouder Saskia Bruines (Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal). “Wij zien het MWC en het Holland Pavilion als springplank voor Haagse bedrijven om internationaal uit te breiden. Maar ook voor Den Haag is het een prachtig platform om zich te profileren als technologie- en securitystad, en om nieuwe bedrijven aan te trekken.”

Nederlands netwerken ‘pur sang’
Direct aansluitend op de officiële opening van het Holland Pavilion, op maandag 25 februari, was er een borrel in een informele setting met 250 executives. Deze werd geopend door wethouder Bruines namens de gemeente Den Haag en ambassadeur Matthijs van Bonzel. Vertegenwoordigers van de ministeries van IenW en EZ gaven op deze netwerkbijeenkomst inzicht in de digitale agenda van Nederland en de impact van 5G op onze samenleving.

Bekijk de video.

Auteur: Jeroen Bordewijk

Terug naar nieuws overzicht

Tags

mobile