'Maak oriënteren op arbeidsongeschiktheid verplicht voor startende ondernemers'

09-04-2019 | door: Wouter Hoeffnagel

'Maak oriënteren op arbeidsongeschiktheid verplicht voor startende ondernemers'

Een kwart van de ondernemers is niet voorbereid op arbeidsongeschiktheid. Onder startende ondernemers is dit met 43% bijna dubbel zoveel, blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. De financieel dienstverlener roept daarom op het oriënteren op voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid verplicht te maken voor startende ondernemers.

"We weten dat 1 op de 8 ondernemers arbeidsongeschikt wordt. Tegelijkertijd blijkt uit ons onderzoek dat maar liefst de helft van de ondernemers het risico op arbeidsongeschiktheid onderschat. Ook weten we dat slechts 37% het langer dan 2 jaar financieel kan overbruggen als zij nu arbeidsongeschikt raken", zegt Centraal Beheer directeur, Jack Hommel.

46% van de ondernemers kiest ervoor zelf te sparen om arbeidsongeschiktheid op te kunnen vangen. 25% kiest voor een AOV, terwijl 16% vertrouwt op het inkomen van diens partner. 6% beschikt over een ongevallenverzekering. Hiermee kan 40% van de ondervraagde ondernemers minder dan een jaar arbeidsongeschiktheid overbruggen, terwijl 15% één tot twee jaar kan overbruggen. 18% heeft voldoende reserves in kas voor een periode tot zes jaar, terwijl 19% langer dan zes jaar kan overbruggen.

Vervelende verrassingen

Ondernemers kunnen voor vervelende verrassingen komen te staan als ze zich niet voorbereiden op de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een voorbeeld wat Centraal Beheer ziet is dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen, waardoor er extra zorgen bijkomen. "Alleen door je vooraf goed te oriënteren op verschillende voorzorgsmaatregelen, weet je tegen welke problemen je aan kunt lopen. Zo kun je beter beslissen welke risico’s je wel of niet als ondernemer wilt nemen. Als er dan iets gebeurt, ben je goed voorbereid."

43% van de ondernemers die geen voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid getroffen hebben, geeft aan dat zij dit heroverwegen op het moment dat dit onderwerp besproken wordt. ‘Een teken dat het enorm belangrijk is om deze groep continu te blijven informeren over de mogelijkheden en de risico’s’.

'Wijs ondernemers op voorzorgsmaatregelen'

Centraal Beheer wil dat partijen, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, startende ondernemers standaard gaan wijzen op de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen treffen voor arbeidsongeschiktheid. De Kamer van Koophandel adviseert nu al ondernemers over wat er komt kijken bij het opstarten van een onderneming. Je oriënteren op voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid is daarbij een logische aanvulling volgens de financieel dienstverlener.

Daarnaast roept Centraal Beheer ook de aanbieders van de verschillende voorzorgsmaatregelen voor arbeidsongeschiktheid op om actie te ondernemen. Verzekeraars, banken, onafhankelijke adviseurs en andere aanbieders moeten standaard startende ondernemers duidelijk informeren over de mogelijkheden en risico’s omtrent arbeidsongeschiktheid. "Zie het als een bijsluiter bij financiële producten voor startende ondernemers rondom arbeidsongeschiktheid. Heb jij je als startende ondernemer voldoende geïnformeerd? Ken je de risico’s? En heb je een voorzorgsmaatregel getroffen? Dit moeten wij met z’n allen continu onder de aandacht blijven brengen bij startende ondernemers", vult Jack Hommel aan.

AOV Online Advies

Om ondernemers te helpen zich op voorzorgsmaatregelen te oriënteren lanceert Centraal Beheer het AOV Online Advies. Deze online adviestool geeft ondernemers in 30 minuten aan de hand van een aantal vragen heenlopen een adviesrapport, toegespitst op hun specifieke situatie. Hierin staat wat voor soort AOV het beste aansluit bij de situatie van de ondernemer.

"De ondernemer kan met dit advies een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Centraal Beheer afsluiten, of naar een andere aanbieder gaan. Wat starters ook kiezen, het gaat ons er vooral om dat ze bewuste keuzes maken. Een AOV is niet altijd de beste oplossing. Dus vraag in je netwerk hoe anderen het hebben geregeld, ga naar je bank of onafhankelijke adviseur of maak gebruik van online advies", aldus Jack Hommel.

Terug naar nieuws overzicht