Mansystems Application Code Review service voor Mendix platform

15-04-2019 | door: Witold Kepinski

Mansystems Application Code Review service voor Mendix platform

Mansystems, een Expert Partner voor implementatie, training en support voor het low code ontwikkelplatform Mendix, lanceert tijdens Mendix World in Rotterdam de Application Code Review (ACR) service, een clouddienst die het reviewen van code automatiseert. Code review is essentieel bij het ontwikkelen van hoge kwaliteit low code applicaties op het Mendix-platform.

ACR versnelt het reviewen van de code door automatische analyses uit te voeren en is bedoeld om ontwikkelaars en testteams te ondersteunen in de kwaliteitscontrole van de applicatie. ACR bevat verschillende ontwikkelregels en stelt daarmee de ontwikkelaar in staat om afwijkingen op deze regels snel en accuraat in kaart te brengen. De regels die worden gecontroleerd gaan onder andere over de beveiliging, de onderhoudbaarheid, de prestatie en stabiliteit van de code.

Ontwikkelsnelheid van low code behouden
“Organisaties eisen een steeds snellere oplevering van applicaties. Om de kwaliteit van de code te borgen is het noodzakelijk dat er een controle van de code door een expert wordt uitgevoerd. Met ACR wordt het mogelijk dat een ontwikkelaar zijn eigen code controleert zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. Het versnelt de leercurve van de ontwikkelaar en de expert heeft meer tijd om de complexere code te checken. Met ACR behouden ontwikkelaars de ontwikkelsnelheid van low code en blijft de kwaliteit van de applicaties gewaarborgd.”, verduidelijkt Wouter van Dee, Manager Solutions bij Mansystems.

De belangrijkste elementen van ACR zijn:

Geautomatiseerde controle van de code om te kunnen controleren of aan de ontwikkelregels en best practices is voldaan.
Uitvoeren van beveiligingsscans om databeveiliging te kunnen garanderen.
Controles om de ‘best practices’ van Mansystems en Mendix te gebruiken.
Regels kunnen op een whitelist worden geplaatst wanneer er opzettelijk van een regel wordt afgeweken.
Het zelf kunnen creëren van nieuwe regels voor gebruik bij toekomstige reviews.
De mogelijkheid bieden voor ontwikkelaars om eigen reviews uit te voeren.
Codecontrole is één van de belangrijkste manieren voor organisaties om consistent hoge kwaliteit code te blijven leveren. Een uitdaging is dat ontwikkelaars waardevolle tijd verspillen met deze controles, de controles vaak verspreid zijn over verschillende applicaties en dat er tijdens deze controles vaak dezelfde problemen aan het licht komen. ACR stelt de ontwikkelaar in staat om de controle automatisch uit te voeren waardoor aanpassingen in een eerder stadium van de ontwikkeling al kunnen worden gemaakt en de expert zich tijdens de handmatige controle kan richten op de complexe code.

Kosten besparen door code van hoge kwaliteit
Code van hoge kwaliteit verbetert de gebruikerservaring en vermindert de kosten voor onderhoud en support van de applicatie. Het vroegtijdig kunnen opsporen van issues, fouten of kwetsbaarheden in de code bespaart een organisatie niet alleen veel tijd en geld tijdens applicatieontwikkeling, maar ook wanneer een applicatie al in gebruik is.

ACR is in bèta beschikbaar vanaf dinsdag 16 april 2019. De vakspecialisten van Mansystems kunnen u tijdens Mendix World op 16 en 17 april 2019 volledig informeren over alle mogelijkheden van ACR.

Terug naar nieuws overzicht
Software