ICTroom behaalt ISO 45001:2018 certificaat

27-04-2019 | door: Redactie

ICTroom behaalt ISO 45001:2018 certificaat

Na een jaar van voorbereiding heeft ICTroom recent het ISO 45001:2018 certificaat behaald (ook wel: "Occupational Health and Safety" - OH&S).

ISO 45001 is de nieuwe internationale veiligheidsnorm die in heel Europa wordt gehanteerd. ICTroom heeft Europese datacenter projecten in uitvoering in onder andere Nederland, Duitsland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Denemarken en Frankrijk en hierdoor ontstond de wens een internationale veiligheidsstandaard te implementeren. De ISO 45001 wordt algemeen aanvaard in Europese aanbestedingsprocedures.

ICTroom werkt systematisch aan goede arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van haar medewerkers. Om de certificering mogelijk te maken werd het managementsysteem voor ISO 9001 uitgebreid met de elementen van de ISO 45001. Daarnaast blijven de vereisten voor de VCA**, waarvoor ICTroom ook gecertificeerd is integraal van kracht.

Volgens Frank Brand, CEO van de ICTroom groep is deze aanpak is een essentiële pijler onder het MVO beleid. Daarnaast kan nu ook Europees aantoonbaar worden voldaan aan de eisen van opdrachtgevers met betrekking tot veiligheid en goede arbeidsomstandigheden.

Terug naar nieuws overzicht
Datacenter